Poradenstvo pri transakciách

Pomáhame firmám realizovať akvizície a strategické aliancie umožňujúce vstup na globálne kapitálové trhy s cieľom maximalizovať návratnosť transakcie.

PwC je najväčší poradca pre fúzie a akvizície

vo svete podľa objemu transakcií za rok 2023 podľa renomovaných agentúr Thomson Reuters, Bloomberg, Dealogic a Refinitiv.

huge buildings

Spoločnosti, ktoré chcú maximalizovať svoj potenciál, musia neustále hľadať a reagovať na nové rastové príležitosti. Kúpy a predaje podnikov sú jedným z hlavných nástrojov strategického rozvoja. Transakčný proces je však komplexný a na jeho začiatku môžete čeliť viacerým otázkam:

  • Do akých spoločností investovať/ktoré spoločnosti odpredať?
  • Ako nájsť vhodné cieľové spoločnosti pre svoje investície?
  • Ako identifikovať a osloviť potenciálnych záujemcov o svoju firmu?
  • Ako prebieha transakčný proces?
  • Akého partnera si zvoliť na podporu pri analýze cieľových spoločností a vyjednávaní podmienok transakcieu.

PwC experti na transakčné poradenstvo premýšľajú holisticky, spolu s viac ako 20 000 kolegami z globálnej PwC siete poskytujú poradenstvo a know-how v rámci všetkých sektorov ekonomiky. Sme s vami od počiatočnej fázy výberu vhodnej M&A stratégie až po úplné uzatvorenie transakcie, integráciu a posttransakčné poradenstvo. Sprevádzame vás cestou úspechu.

„Spolu s naším tímom sme radili klientom pri stovkách transakcií naprieč odvetviami. Moji kolegovia z transakčného poradenstva, vrátane expertov na financie, dane, právo a iné oblasti, vás budú sprevádzať celým transakčným procesom. V PwC transakcie realizujeme spôsobom, ktorý vedie k vytváraniu udržateľnej hodnoty. Našou prioritou je, aby bol náš klient schopný v čo najväčšej miere využiť potenciál transakcie.“

Pavol Pravda, Partner, transakčné poradenstvo, PwC Slovakia
Pavol Pravda

Pracovali sme na viac ako 150 transakciách za 25 rokov

Agenda majiteľa rodinnej firmy podľa PwC

V PwC sa zameriavame na kľúčové ciele – čo je pre vás a vašu firmu najdôležitejšie. Náš unikátny prístup nazývame Agenda majiteľa. Tento rámec je navrhnutý tak, aby vám pomohol rozvíjať vaše stratégie 1. podnikateľskej činnosti a 2. vlastníctva podniku konzistentným a komplexným spôsobom tak, aby ste boli v centre každej z nich a aby vaša agenda zahŕňala obidve oblasti.

Nezáleží na tom, kde sa nachádzate na ceste vášho podnikania, sme tu pre vás a ponúkame náš pohľad a postrehy, ktoré vám môžu pomôcť uspieť. Spoločne môžeme nájsť nové príležitosti a formovať budúcnosť vašej firmy.

Rovnováha medzi rodinou a firmou

Pozrite, ako Agenda majiteľa vyvažuje a zlaďuje vaše rodinné a podnikateľské stratégie. Nekonečná slučka ukazuje, ako sú obe oblasti spojené a neustále sa navzájom ovplyvňujú. V rámci slučky kruh „riadenie vlastníctva“ vľavo predstavuje štyri kľúčové výzvy, ktoré sa týkajú vašej stratégie vlastníctva.  Kruh „riadenie podniku“ vpravo predstavuje hlavné otázky, ktoré vám pomôžeme zvážiť pri vytváraní správnej stratégie pre systematické riadenie a podporu rastu.

Kontaktujte nás

Pavol  Pravda

Pavol Pravda

Partner, transakčné poradenstvo, PwC Slovakia

Tel: +421 911 400 763

Zuzana Hanusová

Zuzana Hanusová

Manager, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 199

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť