Poradenstvo pri transakciách

Pomáhame firmám realizovať akvizície a strategické aliancie umožňujúce vstup na globálne kapitálové trhy s cieľom maximalizovať návratnosť transakcie.

PwC je najväčší transakčný poradca

podľa objemu zrealizovaných transakcií za rok 2022 vo svete podľa

  • Bloomberg
  • Dealogic
  • Thomson Reuters/Refinitiv

Pomáhame vám uzatvárať ešte lepšie a výhodnejšie transakcie a vytvárať hodnotu prostredníctvom zlúčení, akvizícií, predaja a reštrukturalizácie. Spolupracujeme s vami pri vypracovaní správnej stratégie pred samotnou transakciou, pomáhame zabezpečiť hladký priebeh transakcie, identifikovať oblasti, ktoré prinesú hodnotu a majú byť predmetom ďalších rokovaní a implementovať zmeny, ktoré po zavŕšení transakcie prinesú zlepšenia a výhody synergie.

Pracovali sme na viac ako 150 transakciách za 25 rokov

Kontaktujte nás

Pavol  Pravda

Pavol Pravda

Partner, transakčné poradenstvo, PwC Slovakia

Tel: +421 911 400 763

Sledujte nás