Poradenstvo pri transakciách

Pomáhame firmám realizovať akvizície a strategické aliancie umožňujúce vstup na globálne kapitálové trhy s cieľom maximalizovať návratnosť transakcie.

 

Pomáhame vám uzatvárať ešte lepšie a výhodnejšie transakcie a vytvárať hodnotu prostredníctvom zlúčení, akvizícií, predaja a reštrukturalizácie. Spolupracujeme s vami pri vypracovaní správnej stratégie pred samotnou transakciou, pomáhame zabezpečiť hladký priebeh transakcie, identifikovať oblasti, ktoré prinesú hodnotu a majú byť predmetom ďalších rokovaní a implementovať zmeny, ktoré po zavŕšení transakcie prinesú zlepšenia a výhody synergie.

 

Zrealizované transakcie

Kontaktujte nás

Alexander Šrank
Country Managing Partner, PwC Slovakia
Tel: +421 2 59350 587
E-mail

Pavol Pravda
Direktor, PwC Slovakia
Tel: +421 2 59350 460
E-mail

Sledujte nás