Poradenstvo pri transakciách

Pomáhame firmám realizovať akvizície a strategické aliancie umožňujúce vstup na globálne kapitálové trhy s cieľom maximalizovať návratnosť transakcie.

 

Pomáhame vám uzatvárať ešte lepšie a výhodnejšie transakcie a vytvárať hodnotu prostredníctvom zlúčení, akvizícií, predaja a reštrukturalizácie. Spolupracujeme s vami pri vypracovaní správnej stratégie pred samotnou transakciou, pomáhame zabezpečiť hladký priebeh transakcie, identifikovať oblasti, ktoré prinesú hodnotu a majú byť predmetom ďalších rokovaní a implementovať zmeny, ktoré po zavŕšení transakcie prinesú zlepšenia a výhody synergie.

 

Zrealizované transakcie

Kontaktujte nás

Alexander Šrank

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 587

Pavol Pravda

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 911 400 763

Sledujte nás