Technológia, ktorá prenesie váš audit do budúcnosti

Preskúmajte naše technologické riešenia využívané pre výkon auditu

Náš prístup k auditu vychádza z dokonalého spojenia ľudských zdrojov a najmodernejších technológií. Hnacím motorom sú ľudia zanietení a schopní zrealizovať audit pomocou výkonných technológií spôsobom, ktorý nás odlišuje. Objavte:

Zaostrené na budúcnosť. Od nášho Digitálneho laboratória po váš audit.

Čo riadi našu stratégiu v oblasti technológií? Rovnováha medzi funkčnosťou a snahou byť neustále na špici, pričom potrebné finančné prostriedky investujeme zakaždým v dostatočnom predstihu. Pozorne sledujeme nové technológie, ktoré prichádzajú na trh, a vyhodnocujeme znalosti z prebiehajúcich iniciatív, pričom postupujeme v súlade s naším globálnym uisťovacím ekosystémom a metodológiou auditu, aby sme dostali technológie na trh v čo najväčšom rozsahu. V kombinácii s naším trvalým záväzkom neustále zvyšovať kvalifikáciu a odbornú úroveň našich zamestnancov dokážeme zabezpečiť mimoriadnu kvalitu vykonaných prác, zredukovať množstvo času potrebného na realizáciu auditu, hlbšie preniknúť do skúmaných procesov a lepšie ich pochopiť.
 

Extract

Odkrýva silu vašich údajov

Je kľúčovým prvkom pre výkon inteligentného a efektívneho auditu. Umožňuje nám bezproblémovo a bezpečne sprístupniť vaše údaje naraz, takže ich môžeme používať počas celého auditu, čo šetrí čas a eliminuje opakovanú prácu. Je flexibilný a  spolupracuje s akýmkoľvek systémom – či už so štandardným alebo interne vyvinutým ERP (systémom na plánovanie podnikových zdrojov).

Playback of this video is not currently available

1:23

Je automatizovaný a bezpečný:

Či už lokálne alebo na diaľku, bezpečne prijíma kópiu údajov z ERP systému a importuje ich do nášho cloudového dátového jazera.

Riadi ho umelá inteligencia:

Pomocou optického rozpoznávania znakov a strojového čítania “číta“ neštruktúrované dáta.

Ľahká adaptácia:

V prípade neštandardných systémov náš jednoducho používateľný proces a naše nástroje pomáhajú urýchliť príjem údajov.

Halo

Prináša presnosť a prehľad

Nástroje našej platformy Halo určenej pre audit spracúvajú obrovské množstvá údajov, pričom analyzujú celé populácie s cieľom zlepšiť identifikáciu a posudzovanie rizika, dátové analýzy a testovanie, a tiež pomáhajú odhaliť množstvo nových poznatkov. Nástroje platformy Halo vedia uspokojiť jedinečné potreby spoločností pôsobiacich v rôznych odvetviach a sektoroch.

Playback of this video is not currently available

1:28

Posudzovanie rizík:

Tým, že sa zameriava na potenciálne zdroje pravdepodobných nesprávností, nám platforma Halo umožňuje posudzovať riziká v rámci celej súvahy a výkazu ziskov a strát.

Názorné ilustrácie:

Vizualizácie upozorňujú na schémy a transakcie s potenciálne vyšším rizikom.

Nové poznatky:

Odhaľuje zistenia z finančnej a prevádzkovej oblasti prostredníctvom analýzy údajov, ktoré súvisia s auditom.

Aura

Poskytuje podporu auditu a audítorským tímom

Popremýšľajte o našej cloudovej platforme Aura, ktorú využívame pri každom svojom audite na celom svete – je to náš systém ERP pre audit, v ktorom vytvárame a realizujeme plán auditu: v tom správnom rozsahu šitý na podnikateľskú činnosť a potreby našich klientov.

Playback of this video is not currently available

1:31

Pripravená na riziká:

Skúma rôzne scenáre pokrytia identifikovaných rizík prostredníctvom spoliehania sa na kontrolné mechanizmy a substantívne testovanie.

Jediný zdroj pravdy:

Digitalizovaná pracovná dokumentácia zabezpečuje štandardizovaný postup a pomôcky slúžiace na usmerňovanie práce členov audítorského tímu, zatiaľ čo dashboardy a  funkcionalita alokácie práce im zabezpečujú hladkú vzájomnú spoluprácu.

Connect

Vďaka Connectu je hračkou ostať stále v spojení

Je to miesto, kde môžu byť tímy našich klientov i tie naše v spojení 24 hodín denne 7 dní  týždni a kde vidia aktualizované informácie o stave auditu v reálnom čase – dokonca aj na svojom  telefóne. Jediná kontaktná platforma pre celý audit, prístupný z ktoréhokoľvek miesta.

Playback of this video is not currently available

1:23

Efektívne fungovanie v reálnom čase:

Už žiadne telefonické odkazy či e-mailové správy vďaka komunikačnému portálu, kde sa stretávajú všetky informácie na jednom mieste. Sledovanie v reálnom čase znamená, že oneskorenia alebo problémy sa dajú rýchlo odhaliť a vyriešiť.

Fungovanie na mobile:

Webový portál funguje na mobile alebo tablete, takže naši klienti a audítorské tímy zostávajú informovaní v každej situácii (t. j. aj keď nie sú práve v práci).

Celková viditeľnosť:

V prípade auditov realizovaných na viacerých miestach môžu naše tímy sledovať všetky úpravy, nedostatky v kontrolných mechanizmoch a stav výkazníctva pre potreby regulačných orgánov z jedného miesta.

Inovácie: Unikátny duálny prístup

Inovácie podporujeme a realizujeme jednak z iniciatívy nášho ústredia (teda zo strany firmy) a jednak na základe pracovných skúseností našich pracovníkov priamo z terénu (teda zo strany zamestnancov), pričom investujeme nemalé finančné prostriedky do budovania špičkových technologických platforiem a ďalšieho vzdelávania našich audítorov v oblasti digitálnych technológií.

Vyššia úroveň digitálnej gramotnosti

Vďaka značným finančným prostriedkom, ktoré sme v posledných rokoch investovali do zvyšovania úrovne digitálnej gramotnosti, vedia naši audítori vytvárať robotické riešenia, automatizované pracovné postupy a vizualizácie dát zamerané práve na výkon auditu.

Digital lab

Digitálny priestor, kde si naše PwC tímy vytvárajú a vymieňajú nové technológie, ktoré šetria čas, a kde majú prístup k najnovším digitálnym nástrojom.

Priestor pre spoluprácu

Funkcia Secure Workbench umožňuje našim PwC tímom vytvárať a vymieňať si vizualizácie s klientmi, takže môžeme vzájomne spolupracovať aj na diaľku.

Zažite audit budúcnosti už dnes.

Dôvera. Kvalita. Inovácie. Čo má každé z nich spoločné s ostatnými? Všetko. Potrebujeme dôverovať strojom, ktoré našu prácu zefektívňujú, tak ako potrebujeme dôverovať ľuďom, ktorí ich používajú. Preto sa prevratným digitálnym zmenám staviame čelom, aby sme vytvorili nový koncept auditu, v ktorom rovnako zodpovednú úlohu bude hrať automatizácia i ľudská skúsenosť. A ktorý bude pre vás a váš tím začiatkom novej skúsenosti. Tomu hovoríme audit budúcnosti už dnes.

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť