SMED štúdie ušetrili 50 % času, ktorý je potrebný na zmenu výrobných sérií

Prevádzková dokonalosť vo výrobe

SMED (Single-Minute Exchange of Dies) je jednou z mnohých metód štíhlej výroby na skrátenie časov vo výrobnom procese. Poskytuje rýchly a efektívny spôsob prevodu výrobného procesu zo spustenia aktuálneho produktu na spustenie nasledujúceho produktu.

Čo je Six Sigma a akú hodnotu vám prinesie

Six Sigma je vysoko usporiadaný program, ktorý pracuje s dátami a využíva ich na zlepšovanie procesov. Pomáha spoločnostiam sústrediť sa na odstránenie nedostatkov v každom procese a prináša takmer dokonalé produkty a služby. Metodológia Six Sigma sa rýchlo stáva štandardom najlepších postupov v priemysle a uplatňuje ju mnoho našich klientov v rôznych odvetviach. Štíhla výroba je operačná stratégia, ktorá sa odstránením odpadu, tzv. ,muda´ snaží dosiahnuť čo možno najkratší výrobný cyklus. Cieľom je elimináciou plytvania a znížením nadbytočnej práce zvýšiť pridanú hodnotu celého procesu. Metodika tiež znižuje čas, ktorý uplynie od objednávky zákazníka po doručenie aby bola radikálne zvýšená ziskovosť, spokojnosť zákazníkov, výrobná kapacita a morálka zamestnancov.

Vo výrobných spoločnostiach používame nasledovné nástroje a metódy:
 • Work cells
 • 5S
 • Value stream mapping
 • Kanban
 • Spaghetti Diagram
 • Visual factory (visual management)
 • Process mapping
 • One piece flow
 • SMED (Single Minute Exchange of Dies)
 • Takt Time assesment

DMAIC vs DMADV

Six Sigma ponúka dve samostatné metodiky zamerané na zlepšenie, ktoré vedúci projektu môžu používať: Design for Six Sigma (DMADV) pomáha vytvárať nové procesy, ktoré neexistujú a opätovne navrhnúť tie, ktoré nefungujú. DMAIC je určený na odstránenie nedostatkov a zlepšenie existujúcich procesov. Obe metodiky pracujú v piatich krokoch.

SMED štúdie ušetrili 50 % času, ktorý je porebný na zmenu výrobných sérií

Toto zníženie sa podarilo vďaka:
 • Identifikácií a plánovaniu interných a externých aktivít
 • Podrobnému rozboru aktivít, ktoré súvisia s odovzdaním práce
 • Zmene usporiadania pracoviska 
 • Novým nástrojom riadenia prechodu

S touto metódou sa doba potrebná na prechod znížila aj na úzkych miestach výrobného procesu, a tým sa zvýšila výrobná kapacita celého podniku.

Prínosy zavedenia Six Sigma 

 • Zlepšená organizácia dielní 
 • Jasný tok materiálov, identifikovaný odpad v rámci celého procesu 
 • Eliminácia zbytočných úkonov počas operácie 
 • Kratšia doba prechodu, odstránenie zbytočných prestojov počas prechodov 
 • Odhalenie plného potenciálu prevázdky, vyššia OEE (celková efektivita strojov)
   

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Vedúci partner poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Richard Hurka

Richard Hurka

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 902 652 959

Jakub Vančo

Jakub Vančo

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 911 776 753

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť