Efektívne riešenia a analýza rizík založená na spoľahlivých dátach

Poznajte svoje riziká a nechajte prehovoriť dáta

Riziko je súčasťou každodenného života a my našim klientom pomáhame sa naň pripraviť, prípadne správne a včas reagovať na vzniknutú krízovú situáciu, či už ide o kybernetické útoky alebo podozrenie z podvodného konania.

Kontaktujte nás

Štefan Čupil

Štefan Čupil

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 964 212

Sledujte nás