Riadenie rizík a regulácia na Slovensku

Zmeňme spôsob, akým vnímame riziko. Riziko nie je o reakcii na zmenu. Ide o zmenu nášho pohľadu. Posun našej perspektívy. Uvažovanie z rôznych uhlov pohľadu. Predvídajme, buďme agilní a budujme odolnosť.

Spoločnosti na Slovensku dnes čelia obrovskému množstvu výziev. Podľa nášho nedávno zverejneného 13. ročníka Slovenského CEO prieskumu považujú lídri na Slovensku za najväčšie hrozby v nasledujúcich 12 mesiacoch infláciu (uviedlo to 50 % respondentov), geopolitický konflikt (30 %) a makroekonomickú nestálosť (26 %). Na štvrtom mieste rebríčka hrozieb sú kybernetické riziká, pričom táto hrozba súčasne predstavuje najvyššie prevádzkové riziko, ktoré zostáva pre vedenia firiem pevnou súčasťou agendy. Hoci každé z týchto pomerne rôznorodých rizík môže mať samo osebe vážne dosahy, práve miera ich vzájomnej prepojenosti spôsobuje ďalekosiahle dôsledky.

V nestálom a neistom svete musia podniky zmeniť spôsob, akým vnímajú nielen riziká, ale aj príležitosti.

V PwC pomáhame našim klientom realizovať zmenu a orientovať sa v neistých časoch vytváraním panoramatického pohľadu na jedinečné rizikové prostredie. Spájame skúsenosti z oblasti manažmentu rizík, regulácie, daní, kontrol, kybernetickej bezpečnosti, forenzných analýz, dodržiavania predpisov a ďalších, aby sme vám pomohli zorientovať sa v jednej alebo vo všetkých fázach, s ktorými sa môžete stretnúť počas životného cyklu rizika.

Stefan Cupil

55 % CEOs na Slovensku zvyšuje investície do kybernetickej bezpečnosti

CEOs na Slovensku, ktorí tvrdia, že sú vystavení geopolitickému riziku, prijímajú opatrenia, pričom 55 % z nich zvyšuje investície do kybernetickej bezpečnosti alebo súkromia údajov. Je to viac ako v celosvetovom meradle, kde tieto investície zvyšuje 48 % firiem, či v regióne CEE, kde tvoria 34 %.

Štefan Čupil, Partner, PwC Slovakia

PwC Slovensko je partnerom certifikačnej schémy Europrivacy ™/®

ESG a zodpovedné podnikanie

Spájame tímy odborníkov, medzi ktorých patria profesionáli z PwC, partneri technickej aliancie, vlastníci údajov tretích strán a klienti. Aktívne s vami spolupracujeme, aby sme dokázali dať zmysel údajom z viacerých zdrojov, interných aj externých, s cieľom identifikovať zmysluplné rizikové signály a zostaviť použiteľné informácie o rizikách v reálnom čase. Týmto vám pomáhame stať sa agilnejšími a odolnejšími, schopnými lepšie predvídať hrozby a využiť príležitosti. Pomáhame vám budovať dôveru a prinášať trvalé výsledky.

Komunita riešiteľov. Identifikovanie signálov v reálnom čase. Vytvorenie panoramatického pohľadu na vaše jedinečné rizikové prostredie. Zmeňme pohľad na riziká.

Kontaktujte nás

Štefan Čupil

Štefan Čupil

Partner, líder oddelenia Riadenia rizík, PwC Slovakia

Tel: +421 911 964 212

Sledujte nás