Spracovateľský priemysel a priemyselná výroba

Naši odborníci sú uznávaní pre svoj inovatívny prístup k analýze, príprave a implementácii riešení, ktoré prispôsobujú konkrétnym potrebám klienta.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Transformácia firmy je proces, ktorý firmu môže krátko zabolieť, no konkurencieschopnosťou ju udrží na žive. Ak konzultant sprevádza firmu zmenami najmä spolupracuje s jej ľuďmi, efekty jeho riešenia pretrvajú, aj keď z podniku odíde.

Pavel Dvornák, Direktor

Pavel Dvornak

Špecialisti PwC na priemyselnú výrobu poskytujú poradenstvo v oblastiach ako rast tržieb, marží, riadenie nákladov, investičné trendy, fúzie a akvizície, riešenia pre riadenie životného cyklu produktov, riadenie vzťahov so zákazníkmi, predaja a prevádzky, integrované plánovanie a technológie. 

Problematika odvetvia

 • Strategický rast
 • Prevádzková dokonalosť
 • Outsourcing a centrá zdieľaných služieb
 • Outplacement a optimalizované ukončenie činnosti
 • Riadenie pracovného kapitálu
 • Technológie
 • Výskum a vývoj
 • Správa majetku
 • Zníženie nákladov
 • Talent manažment
 • Riadenie rizika
 • Reštrukturalizácia

Ako vám vieme pomôcť: rozsiahle skúsenosti v sektore, celosvetový dosah

 • Cash finder
 • Transformačné projekty
 • Štátna pomoc a podpora z fondov EÚ
 • Zlúčenia a akvizície
 • Forenzné služby
 • Správa a riadenie podniku, riadenie rizika a compliance
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Riadenie outplacementu
 • Reštrukturalizácia
 • Nákladové modelovanie
 • Daňové plánovanie
 • Transferové oceňovanie

Kontaktujte nás

Pavel Dvornák
Direktor, PwC Slovakia
Tel: +421 2 59350 519
E-mail

Sledujte nás