Spracovateľský priemysel a priemyselná výroba

Naši odborníci sú uznávaní pre svoj inovatívny prístup k analýze, príprave a implementácii riešení, ktoré prispôsobujú konkrétnym potrebám klienta.

Transformácia firmy je proces, ktorý firmu môže krátko zabolieť, no konkurencieschopnosťou ju udrží na žive. Ak konzultant sprevádza firmu zmenami najmä spolupracuje s jej ľuďmi, efekty jeho riešenia pretrvajú, aj keď z podniku odíde.

Ivo Doležal, Partner

Špecialisti PwC na priemyselnú výrobu poskytujú poradenstvo v oblastiach ako rast tržieb, marží, riadenie nákladov, investičné trendy, fúzie a akvizície, riešenia pre riadenie životného cyklu produktov, riadenie vzťahov so zákazníkmi, predaja a prevádzky, integrované plánovanie a technológie. 

Problematika odvetvia

 • Strategický rast
 • Prevádzková dokonalosť
 • Outsourcing a centrá zdieľaných služieb
 • Outplacement a optimalizované ukončenie činnosti
 • Riadenie pracovného kapitálu
 • Technológie
 • Výskum a vývoj
 • Správa majetku
 • Zníženie nákladov
 • Talent manažment
 • Riadenie rizika
 • Reštrukturalizácia

Ako vám vieme pomôcť: rozsiahle skúsenosti v sektore, celosvetový dosah

 • Cash finder
 • Transformačné projekty
 • Štátna pomoc a podpora z fondov EÚ
 • Zlúčenia a akvizície
 • Forenzné služby
 • Správa a riadenie podniku, riadenie rizika a compliance
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Riadenie outplacementu
 • Reštrukturalizácia
 • Nákladové modelovanie
 • Daňové plánovanie
 • Transferové oceňovanie

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Vedúci partner poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Sledujte nás