Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Spracovateľský priemysel a priemyselná výroba

Naši odborníci sú uznávaní pre svoj inovatívny prístup k analýze, príprave a implementácii riešení, ktoré prispôsobujú konkrétnym potrebám klienta.

Transformácia firmy je proces, ktorý firmu môže krátko zabolieť, no konkurencieschopnosťou ju udrží na žive. Ak konzultant sprevádza firmu zmenami najmä spolupracuje s jej ľuďmi, efekty jeho riešenia pretrvajú, aj keď z podniku odíde.

Pavel Dvornák, Direktor

Špecialisti PwC na priemyselnú výrobu poskytujú poradenstvo v oblastiach ako rast tržieb, marží, riadenie nákladov, investičné trendy, fúzie a akvizície, riešenia pre riadenie životného cyklu produktov, riadenie vzťahov so zákazníkmi, predaja a prevádzky, integrované plánovanie a technológie. 

Problematika odvetvia

  • Strategický rast
  • Prevádzková dokonalosť
  • Outsourcing a centrá zdieľaných služieb
  • Outplacement a optimalizované ukončenie činnosti
  • Riadenie pracovného kapitálu
  • Technológie
  • Výskum a vývoj
  • Správa majetku
  • Zníženie nákladov
  • Talent manažment
  • Riadenie rizika
  • Reštrukturalizácia

Ako vám vieme pomôcť: rozsiahle skúsenosti v sektore, celosvetový dosah

  • Cash finder
  • Transformačné projekty
  • Štátna pomoc a podpora z fondov EÚ
  • Zlúčenia a akvizície
  • Forenzné služby
  • Správa a riadenie podniku, riadenie rizika a compliance
  • Riadenie ľudských zdrojov
  • Riadenie outplacementu
  • Reštrukturalizácia
  • Nákladové modelovanie
  • Daňové plánovanie
  • Transferové oceňovanie

Kontaktujte nás

Pavel Dvornák

Pavel Dvornák

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 903 422 945

Sledujte nás