Obehové hospodárstvo

Čo je to obehové hospodárstvo?

Obehové hospodárstvo je ekonomický systém, v ktorom sú produkty navrhnuté tak, aby v ekonomike vydržali čo najdlhšie, vďaka dizajnu, ktorý umožňuje opravu výrobkov, ich opätovné používanie a ľahkú separáciu materiálov na recykláciu. Produkty zákazníci nemusia vlastniť, ale vedia si ich požičať alebo zdieľať. Odpady v tomto systéme sa tým minimalizujú. Obehové hospodárstvo je v protiklade k lineárnemu modelu, pri ktorom vzniká nevyužitý odpad. Medzi dôvody, ktoré vedú spoločnosti k tomu, aby sa zaoberali témou obehového hospodárstva, patria zvyšujúce sa ceny primárnych nerastných surovín, ich dostupnosť, ako aj zvyšujúci sa tlak legislatívy. Aplikovanie princípov obehového hospodárstva v podnikoch môže mať výrazný vplyv na globálne otepľovanie, keďže ťažba a spracovanie materiálov tvorí zhruba polovicu celkových globálnych emisií skleníkových plynov. Preto zákazníci a obchodní partneri vo vyššej miere odmeňujú podniky s biznisovým modelom podporujúcim obehovosť a tým aj udržateľnosť.

Obehové hospodárstvo so sebou prináša výhody pre firmy ako napríklad:

 • zníženie rizika narušenia a cenovej volatility dodávaných surovín,
 • zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti,
 • inovácie vo výrobnom procese, ktoré so sebou môžu priniesť ďalšie zvýšenie efektivity a šetrenie nákladov,
 • nové podnikateľské príležitosti a otvorenie možností vstupu na nové trhy,
 • nových zákazníkov a dlhodobé vzťahy s nimi.
   

PwC je jedným zo zakladateľov záujmového združenia právnických osôb Circular Slovakia

PwC realizuje poradenské služby v oblasti prípravy obehovej stratégie a hodnotenia uskutočniteľnosti obehových obchodných modelov. Naším cieľom spoločne s partnermi Circular Slovakia nie je iba zabezpečenie udržateľnosti nášho ekonomického prostredia, ale taktiež hľadanie efektívnych podnikových kombinácií.
 

Cieľom združenia Circular Slovakia je:

 • zvyšovanie povedomia o obehovom hospodárstve,
 • podpora aktívnej diskusie medzi verejným, súkromným a tretím sektorom o príležitostiach a odstraňovaní bariér v prechode na obehové hospodárstvo,
 • vznik nových projektov a vytváranie partnerstiev od verejnej správy cez výskum až po biznis,
 • výmena skúseností, vedomostí a prezentácia úspešných príkladov z praxe.
   

Zakladajúcimi partnermi Circular Slovakia sú:

V PwC pomáhame podnikom realizovať nasledujúce kroky na podporu pri vývoji obehovej stratégie

Trendy v oblasti obehového hospodárstva (cirkularity) vo vašom podnikaní

 • Ako sa menia podporné technológie, regulačné opatrenia a požiadavky zákazníkov v oblasti cirkularity?
 • Aké iniciatívy rozbiehajú konkurenti?
 • Ako vyzerá vaša miera obehovosti dnes?
 • Akú podobu má úplná miera obehovosti  vo vašom podnikaní?

 

Výkonnosť, ambície, stratégia a schopnosti

 • Aký vývoj zaznamenala v posledných rokoch vaša snaha prejsť na obehovú ekonomiku?
 • Aké sú vaše ambície v oblasti obehovosti do budúcna?
 • Ktoré kľúčové rozlišovacie schopnosti môžete využiť na to, aby ste sa stali spoločnosťou, ktorá aplikuje princípy obehovosti, a ktoré schopnosti musíte ešte rozvinúť?

 

Iniciatívy, ktoré formujú vašu budúcnosť

 • Na ktoré schopnosti sa musíte zamerať, aby ste zhmotnili svoju stratégiu pre obehové hospodárstvo?
 • Aké iniciatívy/investície sú potrebné na vytvorenie týchto schopností?
 • Ako ovplyvňuje stratégia pre obehové hospodárstvo váš operačný model, t. j. ako sa máte zorganizovať?
 • Ako môžu zamestnanci a firemná kultúra prispieť k vášmu strategickému smerovaniu?

 

Štruktúra podpory, ktorá vám umožní realizovať svoje predstavy

 • Aký je finančný dopad vynovenej stratégie?
 • Akú podobu má realizačný plán?
 • Ktoré faktory sú rozhodujúce na zabezpečenie toho, aby vaša stratégia fungovala?
 • Ako vyzerá efektívny akčný plán, podľa ktorého môžu vaše tímy okamžite postupovať?
 • Ako dosiahnuť akceptáciu vynovenej stratégie naprieč všetkými organizačnými jednotkami vašej spoločnosti?

 

Kontaktujte nás

Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Štefan Čupil

Štefan Čupil

Partner, líder oddelenia Riadenia rizík, PwC Slovakia

Tel: +421 911 964 212

Marek Frecer

Marek Frecer

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 915 998 429

Erika Vitálošová

Erika Vitálošová

Senior manažér, ESG líderka, PwC Slovakia

Tel: +421 911 423 309

Follow us

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť