Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Transferové oceňovanie

PwC špecialisti na transferové oceňovanie pomáhaju s prípravou zákonnej dokumentácie, asitujú pri daňových kontrolách a poskytujú poradenstvo.

Služby v oblasti transferového oceňovania

Spory v oblasti transferového oceňovania

 • Riadenie daňových kontrol v oblasti transferového oceňovania
 • Riešenie sporov v oblasti transferového oceňovania 

Čítať viac...

Previerka (due diligence) nastavenia transferového oceňovania

 • Posúdenie rizika transferového oceňovania s ohľadom na vnútroskupinové transakcie a modely transferového oceňovania
 • Identifikácia rozdielov medzi všeobecne platnou politikou transferového oceňovania v rámci Skupiny a skutočným postupom transferového oceňovania použitého klientom (daňovníkom) v jeho transakciách medzi spoločnosťami

Čítať viac...

Dokumentácia k transferovému oceňovaniu

 • Príprava Country-by-country (“CbC“) správy
 • Asistencia pri vypracovaní CbC Oznámenia pre slovenskú daňovú správu
 • Príprava všeobecnej TP dokumentácie (Master File)
 • Príprava špecifickej TP dokumentácie (Local File)
 • Príprava porovnávacích štúdií (vizualizačný nástroj – transfer pricing analytics)
 • Globálne koordinovaná dokumentácia k transferovému oceňovaniu - PwC’s Global Coordinated Documentation™ (GCD)

Čítať viac...

Plánovanie a implementácia v oblasti transferového oceňovania

 • Návrh/prepracovanie vnútroskupinových transakcií tak, aby boli v súlade s princípom nezávislého vzťahu
 • Zosúladenie politík transferového oceňovania v rámci Skupiny
 • Príprava interných predpisov/smerníc k transferovému oceňovaniu
 • Zosúladenie IT nástrojov s dokumentáciami pre transferové oceňovanie

Čítať viac...

Asistencia počas procesu odsúhlasenia metódy oceňovania (“APAs”)/ a pri medzinárodných procedúrach vzájomných dohôd (“MAPs”)

 • Príprava žiadosti
 • Asistencia pri získavaní rozhodnutia o odsúhlasení metódy transferového oceňovania správcom dane (“APAs”) a pri medzinárodných procedúrach vzájomných dohôd (“MAPs”)

Čítať viac...

Podnikové školenia pre tímy transferového oceňovania

 • Základy transferového oceňovania
 • Pokročilé transferové oceňovanie
 • Školenia šité na mieru požiadavkám spoločnosti 

Čítať viac...

 

 

Vyhliadky pre transferové oceňovanie – Nový štandard: úplná transparentnosť

Články z edície október 2016 zaoberajúce sa vyhliadkami pre transferové oceňovanie sú založené na poznatkoch z nedávnej globálnej konferencie o transferovom oceňovaní v Toronte. Pre tohtoročnú edíciu by sme radi vyzdvihli novú a vylepšenú ponuku služieb, ktoré sú najvhodnejšie pri riešení nových výziev, ako napríklad analýza hodnotového reťazca. Globálne koordinovaná dokumentácia k transferovému oceňovaniu spolu so všeobecnou (Master File) a špecifickou dokumentáciou k transferovému oceňovaniu (Local File), tak ako aj country by country reporting (správa podľa jednotlivých krajín) zmenili vnímanie a prispeli ku komplexnosti transferového oceňovania významným spôsobom. Napokon, pokračujeme v preklenutí rozdielov medzi daňovými a odvetvovými odbornými znalosťami, a práve preto sa tiež radi podelíme o informácie o vývojových trendoch. Veríme, že sa Vám články budú páčiť, a že Vám pomôžu lepšie sa pripraviť na očakávané zmeny.


 

Kontaktujte nás

Bartosz Jasiolek

Bartosz Jasiolek

Vedúci partner daňového a právneho oddelenia, PwC Slovakia

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Alexandra Jašicová

Alexandra Jašicová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 243 561

Michaela Firická

Michaela Firická

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 911 010 531

Sledujte nás