Transferové oceňovanie

„Nové predpisy ohľadom transferového oceňovania zásadným spôsobom sprísnia požiadavky kladené na transferovú dokumentáciu, s ktorými sa budú musieť daňovníci vyrovnať, a zvýšia rozsah a náročnosť úkonov počas daňových kontrol a riešenia sporov. Transferové oceňovanie sa tak opätovne stáva pre spoločnosti kľúčovou témou a núti ich prehodnocovať ziskovosť a ceny medzi podnikmi v skupine, aby zmiernili daňové riziká a peňažné pokuty.”

Shabab Khan, Senior Manažér

Služby v oblasti transferového oceňovania

Spory v oblasti transferového oceňovania

 • Riadenie inšpekcií v oblasti transferového oceňovania,
 • Riešenie sporov v oblasti transferového oceňovania.

Čítať viac...

Due diligence v oblasti transferového oceňovania

 • Posúdenie rizika zamerané na špecifické vnútropodnikové transakcie,
 • Posúdenie rizika na základe politiky transferového oceňovania,
 • Identifikácia rozdielov medzi politikou transferového oceňovania a skutočným uplatňovaním modelu v jednotlivých transakciách/spoločnostiach.

Čítať viac...

Dokumentácia k transferovému oceňovaniu

 • Príprava CbCR,
 • Asistencia pri CbCR oznamovacej povinnosti slovenskej daňovej správe,
 • Príprava všeobecnej dokumentácie (Master File),
 • Príprava lokálnej dokumentácie (Local File),
 • Príprava porovnávacích štúdií (vizualizačný nástroj – transfer pricing analytics),
 • Globálne koordinovaná dokumentácia k transferovému oceňovaniu - PwC’s GlobalCoordinated Documentation™ (GCD).

Čítať viac...

Plánovanie a implementácia v oblasti transferového oceňovania

 • Návrh/prepracovanie vnútropodnikových transakcií tak, aby boli v súlade s princípom nezávislého vzťahu,
 • Zosúladenie politík transferového oceňovania v rámci Skupiny,
 • Príprava interných predpisov/smerníc k transferovému oceňovaniu,
 • Zosúladenie IT nástrojov so správami transferového oceňovania.

Čítať viac...

Asistencia pri získavaní rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia (“APAs”)/ procedúrach vzájomných dohôd (“MAPs”)

 • Príprava petície,
 • Asistencia počas procesu APA/MAP.

Čítať viac...

Vnútropodnikové školenia pre tímy transferového oceňovania

 • Základy transferového oceňovania,
 • Pokročilé transferové oceňovanie,
 • Školenia prispôsobené požiadavkám spoločnosti.

Čítať viac...

 

 


 

 

Download

Transferové oceňovanie

Download

Transfer Pricing Perspectives - The new normal: full TransParency

 

 

The articles in this October 2016 edition of Transfer Pricing Perspectives are based on our sessions at our recent Global Transfer Pricing Conference in Toronto. For this year’s edition, we would like to highlight new and refined service offerings, such as value chain analysis, that are best suited to tackle the new challenges. Global Coordinated Documentation with the Master File and Local File, as well as country by country reporting have changed the perception and added to the complexity of TP compliance in a significant way.

Finally, we continue to “bridge the gap” between tax and industry expertise, which is why we are happy to share several excerpts on industry developments as well. We hope you will enjoy reading and that they will help you be even better equipped for the changes we’re expecting to see in the coming.

Download

Transfer Pricing insights

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Vedúci partner daňového a právneho oddelenia

Tel: +421 259 350 614

Shabab Khan

Senior manažér

Tel: +421 911 061 109

Alexandra Jašicová

Senior manažér

Tel: +421 2 59350 642

Michaela Firická

Manažér

Tel: +421 2 59 350 622

Miroslava Ivanišinová

Manažér

Tel: +421 903 420 994

Johanna Jumbo

Manažér

Tel: +421 903 436 840

Sledujte nás