Transferové oceňovanie

PwC špecialisti na transferové oceňovanie pomáhaju s prípravou zákonnej dokumentácie, asitujú pri daňových kontrolách a poskytujú poradenstvo.

Služby v oblasti transferového oceňovania

Spory v oblasti transferového oceňovania

 • Riadenie daňových kontrol v oblasti transferového oceňovania
 • Riešenie sporov v oblasti transferového oceňovania 

Previerka (due diligence) nastavenia transferového oceňovania

 • Posúdenie rizika transferového oceňovania s ohľadom na vnútroskupinové transakcie a modely transferového oceňovania
 • Identifikácia rozdielov medzi všeobecne platnou politikou transferového oceňovania v rámci Skupiny a skutočným postupom transferového oceňovania použitého klientom (daňovníkom) v jeho transakciách medzi spoločnosťami

Dokumentácia k transferovému oceňovaniu

 • Príprava Country-by-country (“CbC“) správy
 • Asistencia pri vypracovaní CbC Oznámenia pre slovenskú daňovú správu
 • Príprava všeobecnej TP dokumentácie (Master File)
 • Príprava špecifickej TP dokumentácie (Local File)
 • Príprava porovnávacích štúdií (vizualizačný nástroj – transfer pricing analytics)
 • Globálne koordinovaná dokumentácia k transferovému oceňovaniu - PwC’s Global Coordinated Documentation™ (GCD)

Plánovanie a implementácia v oblasti transferového oceňovania

 • Návrh/prepracovanie vnútroskupinových transakcií tak, aby boli v súlade s princípom nezávislého vzťahu
 • Zosúladenie politík transferového oceňovania v rámci Skupiny
 • Príprava interných predpisov/smerníc k transferovému oceňovaniu
 • Zosúladenie IT nástrojov s dokumentáciami pre transferové oceňovanie

Asistencia počas procesu odsúhlasenia metódy oceňovania (“APAs”)/ a pri medzinárodných procedúrach vzájomných dohôd (“MAPs”)

 • Príprava žiadosti
 • Asistencia pri získavaní rozhodnutia o odsúhlasení metódy transferového oceňovania správcom dane (“APAs”) a pri medzinárodných procedúrach vzájomných dohôd (“MAPs”)

Podnikové školenia pre tímy transferového oceňovania

 • Základy transferového oceňovania
 • Pokročilé transferové oceňovanie
 • Školenia šité na mieru požiadavkám spoločnosti 

Kontaktujte nás

Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Christiana Serugová

Christiana Serugová

Partner, CEE TLP Clients & Markets Leader, PwC Slovakia

Alexandra Jašicová

Alexandra Jašicová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 243 561

Martin Smatana

Martin Smatana

Direktor na oddelení daňového poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 911 626 897

Sledujte nás