Zlúčenia a akvizície

 

Váš biznis sa neustále vyvíja a každá nová situácia prináša nové výzvy. Spoločne s vami i sieťou firiem PwC dokážeme pracovať na tom, aby sme vytvorili integrované, na mieru prispôsobené riešenie pre všetky aspekty vašej reorganizácie (napr. zlúčenia, akvizície, rozdelenia, predaje či vstup na burzu / IPO), pričom nezáleží na tom, či ste investičná firma, nadnárodná skupina podnikov alebo podnik, ktorý realizuje ‘životnú’ reorganizáciu. Stojíme pri vás od fázy plánovania, počas realizácie a až do úplného zavŕšenia celého projektu.

Identifikovaním príležitostí, optimalizovaním štruktúry financovania a riadením rizík v každej fáze projektu vám pomáhame zabezpečiť, aby vaša vízia nebola narušená nepredvídanými daňovými nákladmi či prekvapeniami.

Naše lokálne skúsenosti, široká medzinárodná sieť a zameranie sa na obchodnú stránku veci nám umožňujú pridávať ozajstnú hodnotu transakciám i vašej spoločnosti.

 

Due diligence (Hĺbková previerka)

Sme pripravení vykonať due diligence na Slovensku alebo v zahraničí, identifikovať najzávažnejšie riziká a vydať správu, ktorá poslúži Vašim potrebám. Due diligence sa často realizuje vo fázach, aby sa dali lepšie riadiť riziká a náklady. Náš tím má potrebné odborné skúsenosti a je schopný pokryť širokú škálu oblastí, napr. v oblasti dane z príjmov právnických osôb, transferového oceňovania, DPH, daní zo mzdy, cla, daní a odvodov špecifických pre vybrané odvetvia, ako aj v oblasti finančných, právnych, personálnych a regulačných otázok. Počas tejto fázy taktiež zhromažďujeme informácie pre štruktúrovanie akvizícií z hľadiska daní.

Štruktúrovanie akvizícií z hľadiska daní

Poskytujeme poradenstvo týkajúce sa flexibilnej akvizičnej štruktúry a spôsobov financovania nových investícií, aby sa naplnili potreby strán zainteresovaných v transakcii, vrátane investorov, majiteľov, veriteľov či prevádzkovateľov. Pomôžeme Vám navrhnúť daňovo efektívne nastavenie štruktúry transakcie (napr. pri akvizícii) a následnú implementáciu po realizácii transakcie, pričom zohľadňujeme aj potenciálne dopady pri následnom predaji (‘exite’).

Implementačné služby

 • Daňové poradenstvo ohľadom transakčnej dokumentácie, napr. akvizičných zmlúv, a pomoc pri ich dojednávaní.
 • Optimalizácia hodnoty v procese rokovaní o cene v spolupráci so sieťou našich odborníkov – daňových, právnych, finančných, atď.
 • Pomoc počas plánovania a implementácie zvolenej stratégie, pričom zohľadňujeme aj zistenia, ktoré sme identifikovali počas procesu due diligence.
 • Služby zamerané na zabezpečenie dodržiavania daňových predpisov, vrátane podaní na daňové úrady, prípravy daňových priznaní či pomoci počas daňových kontrol.

Ostatné daňové služby

 • Modelovanie daňových dopadov zvolenej reorganizačnej stratégie, napr. zlúčenia,
 • Prognózy budúcich daňových peňažných tokov a daňových záväzkov,
 • Daňové posúdenie finančných modelov,
 • Poradenstvo ohľadov transferového oceňovania,
 • Poradenstvo ohľadom daňovo efektívnej finančnej a kapitálovej štruktúry,
 • Poradenstvo pri riadení (daňových) rizík.

Asistencia s procesom due diligence

 • Klientom pomáhame zorganizovať dataroom a jeho obsah, zvládať proces otázok a odpovedí s potenciálnymi investormi, usporiadať expertné stretnutia, pripraviť sa na diskusie s manažmentom, atď.

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Christiana Serugová

Partner, CEE TLP Clients & Markets Leader, PwC Slovakia

Margaréta Bošková

Margaréta Bošková

Direktor na oddelení daňového poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 018

Sledujte nás