Školenia a ďalšie vzdelávanie

Veľký dôraz v rámci nášho centra dávame na vzdelávanie a kariérny rast našich zamestnancov. Kontinuálne vzdelávanie a zvyšovanie expertízy sú kľúčovými faktormi rozvoja a postavenia nášho centra v regióne strednej a východnej Európy v budúcnosti v čase digitalizácie. V PwC veľmi aktívne pristupujeme aj k zvyšovaniu technologického know-how a digitalizácie našich zamestnancov. Naším cieľom je, aby sme v priebehu tohto roka zvýšili vedomosti o digitalizácii a nových technológiách u 100 % našich zamestnancov. Máme pripravený holistický program digitalizácie v strednej a východnej Európe, množstvo najmodernejších online tréningov a rôzne hry, na ktorých sa budú zamestnanci podieľať. Naším zámerom je, aby moderné technológie, ktoré PwC ponúka svojim klientom, boli využívané aj v rámci nášho servisného centra, či už ide o dátovú analytiku a spracovanie dát, následnú vizualizáciu, prípadne jednoduchšie robotické riešenia vďaka RPA (Robotic Process Automation).
 

Práca umožňuje reálnu medzinárodnú kariéru

Práca v PwC v rámci regiónu strednej a východnej Európy ponúka aj možnosť medzinárodnej kariéry a taktiež možnosť podieľať sa na zaujímavých regionálnych projektoch zameraných na zlepšenie procesov. Aktívne podporujeme našich zamestnancov, aby zbierali skúsenosti v iných krajinách nášho regiónu, a tiež umožňujeme kolegom z iných krajín, aby si prišli vyskúšať prácu v našom servisnom centre v Bratislave.

Naši zamestnanci sú Process Owners

Našou výhodou je, že naši zamestnanci sú „Process Owners“, to znamená, že každý proces poznajú od začiatku až po koniec. Vedia, kto sú ich zákazníci a ako ich svojou prácou ovplyvnia. Takisto majú vplyv na nastavenie im zvereného procesu, keďže sami sú expertmi. Sú za ich proces zodpovední, a preto je v ich najlepšom zaujme tento proces zefektívniť a štandardizovať. Toto podporujeme aj cez „idea management“, kde zamestnanec navrhne zmenu, vypracuje plán na realizovanie zlepšenia a na záver projektu je aj finančne ohodnotený.

 “Každý tím má v SSC svojho Power Usera, s ktorými úzko spolupracujem a práve oni sú tými, ktorí zmeny v rámci ich tímov podporujú.V PwC sa mi páči veľmi dobrá firemná kultúra a tiež, že máme v SSC veľa šikovných kolegov, ktorí sú odhodlaní posúvať neustále vpred kvalitu služieb, ktoré poskytujeme a taktiež cítim podporu zo strany vedenia tieto zmeny uskutočňovať.” 

Lenka Adamcova 
Service and Continuous Improvement Senior Specialist/Manager

Komunita Power Users umožňuje kariérny postup

S cieľom skvalitniť procesy a zvyšovať spokojnosť našich klientov je pre nás dôležité neustále prichádzať s novými inováciami a zlepšeniami. Deje sa tak nielen prostredníctvom automatizácie, ale aj prostredníctvom množstva nových aktivít a vytvorením skupiny, ktorá ich riadi. Medzi našimi kolegami sme našli za každý proces jednotlivcov, ktorí spolu tvoria komunitu Power Users. Je to unikátny virtuálny tím, kde sa na jednej strane členovia naďalej venujú štandardným operáciám v rámci svojho oddelenia a na strane druhej sú zodpovední za zaškolenie nových kolegov, aktualizáciu pracovných postupov, analyzujú jednotlivé procesy a identifikujú miesta, kde je priestor na zlepšenie či už prostredníctvom moderných technológií alebo zmenou procesu. Každý z nich je expertom vo vybranej oblasti, ale zároveň majú tiež vynikajúce vedomosti aj o príbuzných procesoch a vedia si spraviť celkový obraz o fungovaní centra.

Power Users zabezpečujú nielen to, aby kolegovia perfektne ovládali jednotlivé procesy a tým zabezpečili poskytovanie vynikajúcich služieb našim klientom, ale sú tiež nositeľmi zmien, podporujú neustále zlepšovania či už pomocou využívania metódy kaizen, lean, six sigma alebo podpory zavedenia automatizácie. Taktiež zabezpečujú efektívnu spoluprácu medzi servisným centrom v Bratislave, v Kazani v Rusku a v Ľvove na Ukrajine zdieľaním poznatkov a výmenou nápadov.

Práca vo finančnom servisom centre PwC má viacero výhod. Tímy sú menšie, úlohy a popis práce definovaný širšie, firemná kultúra priateľská a otvorená. Venujeme pozornosť kariérnemu rastu každého z našich ľudí, dbáme na pravidelné hodnotenia výsledkov a individuálny prístup, načúvame potrebám jednotlivcov a osobným preferenciám.

Akadémia PwC poskytuje kvalitný vzdelávací program pre zamestnancov PwC SSC, ktorý pozostáva z 3 základných kameňov:

Celosvetovo uznávaný certifikovaný program britskej asociácie ACCA (združujúcej profesionálnych účtovníkov), vhodný pre tento typ organizácie a práce. Ide o cyklus školení s prípravným kurzom a online skúškou v angličtine. Čas na školenie a prípravu poskytuje zamestnancom firma, rovnako hradí aj školné a členské poplatky.
 

Viac

ACCA je jednou z najväčších a najrýchlejšie rastúcich medzinárodných účtovných a audítorských inštitúcií. Takmer 100-ročná existencia ACCA je dôkazom, že si vybudovala dobré meno svojou kvalitou a jedinečnosťou.

Viac

 

Kontaktujte nás

Monika Palacková

Monika Palacková

Recruiter for SSC, PwC Slovakia

Tel: +421 911 564 186

Sledujte nás