Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Kybernetická bezpečnosť

Sme oveľa viac než len audítormi

Čerpáme z nášho hrdého dedičstva v oblasti účtovníctva, uisťovacích služieb, poradenstva, financií, práva, rizík a stratégie rovnako ako aj z našich hlbokých odborných znalostí  v oblasti technickej kybernetickej bezpečnosti. Toto nám umožňuje, aby sme poskytovali služby s cieľom zabezpečiť kybernetickú ochranu a odolnosť na svetovej úrovni podľa potrieb našich klientov.
 


Hlavné oblasti

Súlad s pravidlami kybernetickej bezpečnosti

Čo robíme? 

 •  Posúdenie zákona o kybernetickej bezpečnosti 
 •  Bezpečnostné audity na základe požiadaviek národnej banky 
 •  Realizačné projekty riešení kybernetickej bezpečnosti
 •  Riadenie kybernetických rizík

Čítať viac...

Spravované bezpečnostné služby

Čo môžeme ponúknuť? 

 • Bezpečnosť ako služba
 • Posúdenie SIEM/SOC
 • Riadenie incidentov
 • Rámec riadenia IT služieb
 • Zraniteľnosť, hrozba, hodnotenie rizika

Čítať viac...

Informovanosť o kybernetickej bezpečnosti

Čo obsahuje naše portfólio na zvýšenie informovanosti? 

 •  Bezpečnostné kampane
 •  Interaktívne školenia
 •  Sociálne inžinierstvo 
 •  Simulácia CyberArena 
 •  Game Of Threats – obchodná hra 
 •  Simulácia únikovej miestnosti

Čítať viac...

Kybernetická bezpečnosť a spravovanie IT

S čím vám môžeme pomôcť? 

 •  Príprava na audit ISO/IEC 27001 
 •  Certifikácia TISAX 
 •  Cobit5, Cobit 2019, ITIL4
 •  Projektové riadenie a zabezpečenie kvality

Čítať viac...

Nové technológie

Ako inovovať? 

 • Cloudová bezpečnosť 
 • Operačná technológia (OT)
 • Bezpečnosť Internetu vecí (IoT)
 • Etické hackerstvo/Testovanie odolnosti voči prienikom

Čítať viac...


Naše služby

Poskytujeme širokú škálu služieb kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov, ktoré vám pomôžu posúdiť, vybudovať a riadiť svoju pripravenosť na poli kybernetickej bezpečnosti a schopnosť reagovať v prípade incidentov. Naše služby sú navrhnuté tak, aby vám pomohli posilňovať dôveru, porozumieť hrozbám a slabým miestam, ochrániť všetko to, čo je pre vás dôležité, a zabezpečiť vaše prostredie. Radíme vrcholovému manažmentu a riadiacim orgánom pri formovaní strategickej reakcie na riziko aj pri poskytovaní podrobných technických analýz. Našim klientom pomáhame riešiť právne problémy týkajúce sa porušení a ochrany údajov a poskytujeme podporu pri budovaní kultúry a prostredia, v ktorom ľudia chápu, ako sa správať bezpečne a ako robiť veci správne. Pomôžeme vám riadiť riziká a budovať dôveru vo vašu digitálnu budúcnosť.
 

Kontaktujte nás

Štefan Čupil

Štefan Čupil

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 964 212

Adrian Bagala

Adrian Bagala

Manager, PwC Slovakia

Tel: +421 903 909 186

Sledujte nás