Kybernetická bezpečnosť

Sme oveľa viac než len audítormi

Od stratégie až po implementáciu

Pomáhame pri tvorbe stratégie, ako reagovať na riziko, zvyšovať odolnosť  voči kybernetickým hrozbám a útokom, a tak zabezpečiť ochranu dôležitých aktív spoločnosti a zachovanie kontinuity fungovania kritických procesov.

Poskytujeme širokú škálu služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov, ktoré vám pomôžu posúdiť, vybudovať a riadiť svoju pripravenosť a odolnosť na poli kybernetickej bezpečnosti, ako aj schopnosť reagovať v prípade vzniknutých incidentov.

Na trhu sme známi najmä našimi audítorskými službami napr. v oblasti  účtovníctva, financií, práva, uisťovacích služieb, poradenstva, riadenia rizík a stratégie. Z týchto skúseností však dlhodobo čerpáme v rámci neustáleho budovania komplexných služieb aj v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov. Tieto dlhoročné skúsenosti nám umožňujú poskytovať komplexné služby s cieľom zabezpečiť kybernetickú ochranu a odolnosť na svetovej úrovni podľa aktuálnych potrieb našich klientov.
 

Kontaktujte nás

Štefan Čupil

Štefan Čupil

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 964 212

Adrian  Bagala

Adrian Bagala

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 909 186

Marko Valo

Marko Valo

Senior konzultant, PwC Slovakia

Tel: +421 948 700 744

Sledujte nás