Profesionálne právne poradenstvo PwC Legal

Advokátska kancelária PwC Legal ponúka komplexné právne poradenstvo a inovatívne riešenia.

Advokátska kancelária PwC Legal je súčasťou medzinárodnej skupiny PricewaterhouseCoopers (v skratke PwC), v ktorej pôsobí celosvetovo vyše 3 500 právnikov. Charakteristickým prvkom a komparatívnou výhodou PwC Legal je využívanie kontaktov s PwC právnikmi z iných krajín a úzka spolupráca so špecialistami z ostatných oblastí, ako sú dane, účtovníctvo, audit, personálne a finančné poradenstvo. Na Slovensku poskytujeme domácim a zahraničným klientom právne poradenstvo založené na znalosti slovenských predpisov a medzinárodných skúsenostiach.

Kľúčové oblasti advokátskej kancelárie PwC Legal:

Poradenstvo pre obchodné spoločnosti a tvorba na mieru šitých obchodných zmlúv.

Poradenstvo pri rokovaniach a pri realizácii transakcií, akvizícií a fúzií, vykonanie právnych auditov.

Príprava pracovnoprávnych zmlúv a inej dokumentácie v oblasti pracovného práva.

Preverenie a zabezpečenie dodržiavania predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

< Späť

< Späť
[+] Čítajte viac

Prieskum - Riešenie daňových sporov

Tax and Legal Alert

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Christiana Serugová

Partner, CEE TLP Clients & Markets Leader, PwC Slovakia

Jana Borská

Jana Borská

Senior Lawyer, PwC Slovakia

Tel: +421 2 59350 728

Michal Pališin

Michal Pališin

Direktor na oddelení právneho poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 902 298 364

Ondrej Šuriak

Ondrej Šuriak

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 902 899 669

Sledujte nás