Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Právne poradenstvo

Advokátska kancelária PwC Legal ponúka komplexné právne poradenstvo a inovatívne riešenia.


Advokátska kancelária PwC Legal je súčasťou medzinárodnej skupiny PricewaterhouseCoopers (v skratke PwC), v ktorej pôsobí celosvetovo vyše 3 500 právnikov. Charakteristickým prvkom a komparatívnou výhodou PwC Legal je využívanie kontaktov s PwC právnikmi z iných krajín a úzka spolupráca so špecialistami z ostatných oblastí, ako sú dane, účtovníctvo, audit, personálne a finančné poradenstvo. Na Slovensku poskytujeme domácim a zahraničným klientom právne poradenstvo založené na znalosti slovenských predpisov a medzinárodných skúsenostiach.

 

Kľúčové oblasti advokátskej kancelárie PwC Legal:

Poradenstvo pre obchodné spoločnosti a tvorba na mieru šitých obchodných zmlúv.

Poradenstvo pri rokovaniach a pri realizácii transakcií, akvizícií a fúzií, vykonanie právnych auditov.

Príprava pracovnoprávnych zmlúv a inej dokumentácie v oblasti pracovného práva.

Preverenie a zabezpečenie dodržiavania predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

< Back

< Back
[+] Read More

Ďalšie služby

Právo v oblasti nehnuteľností

 • príprava na mieru šitých zmlúv v oblasti nehnuteľností,
 • posúdenie návrhov zmlúv v oblasti nehnuteľností,
 • identifikácia a minimalizácia právnych a daňových rizík realitných transakcií,
 • vykonanie due diligence (v prípade realizácie tzv. asset deal),
 • komplexné zastúpenie pred orgánmi katastra nehnuteľností.

Čítať viac...

Daňové právo

 • analýzy v oblasti priamych daní, DPH, spotrebných daní, miestnych daní a poplatkov,
 • analýza daňových a právnych aspektov podnikania klienta,
 • návrh spôsobov minimalizácie daňových rizík a možných daňových dosahov transakcií,
 • zastupovanie klienta pri daňových kontrolách.

Čítať viac...

Súdne spory

 • príprava žalôb a zastupovanie v daňových a colných sporoch,
 • príprava žalôb a zastupovanie v obchodných a občianskoprávnych sporoch,
 • príprava žalôb a zastupovanie v sporoch v oblasti verejného obstarávania.

Čítať viac...

Transferové oceňovanie

 • príprava zmlúv týkajúcich sa transferového oceňovania,
 • posúdenie existujúcich zmluvných vzťahov v rámci skupiny,
 • návrh modelu transferového oceňovania,
 • informovanie o aktuálnych zmenách v oblasti transferového oceňovania.

Čítať viac...

Verejné obstarávanie

 • právne poradenstvo najmä pre subjekty, ktoré sa zúčastňujú ako záujemcovia a uchádzači na procesoch v oblasti verejného obstarávania.

Čítať viac...

Imigračné služby

 • Registrácia pobytu občanov EU a získavanie dokladu pobyte 
 • Hlásenia začiatku a ukončenia pobytu
 • Overovanie pozvaní na cudzineckej polícii
 • Schengenské víza
 • Pracovné povolenie
 • Povolenie na pobyt 
 • Predlžovanie pracovných povolení a povolení na pobyt
 • Príprava a podanie informačných kariet na Úrad práce 
 • Hlásenia Národnému inšpektorátu práce o vyslaných zamestnancoch poskytujúcich služby
 • Zastupovanie na úrade práce pri rokovaní o odsúhlasení počtu vyslaných zamestnancov 
 • Poradenstvo v oblasti získavania povolení na prácu a pobyt pre občanov tretích krajín
 • Zaistenie vyššieho overenia dokumentov (apostila, superlegalizácia) 

Čítať viac...

 

 

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Jana Borská

Jana Borská

Senior Lawyer, PwC Slovakia

Tel: +421 2 59350 728

Sledujte nás