Dokonalosť vo výrobe

Transform® - riešenie vyvinuté PwC pre transformáciu podnikov, zvýšenie predaja a zlepšenie prevádzkovej efektívnosti

20 %-ný nárast produktivity v podniku pôsobiacom v sklárskom priemysle 

 • 20 %-ný nárast produktivity vďaka 14 %-nému zníženiu stavu zamestnancov a skvalitneniu výrobných procesov.
 • Zníženie nákladov o 3,1 mil. EUR, čím sa podnik stal druhým najproduktívnejším podnikom na európskom trhu vo svojom odvetví.
 • Trvanie projektu: 10 mesiacov.

Zvýšenie efektívnosti predajného oddelenia spoločnosti z oblasti vývoja a výroby plastov

 • Vďaka riešeniu Transform dosiahla spoločnosť rýchly rast predaja.
 • Rast sa predaja sa prejavil 15 %-ným celkovým zvýšením.
 • Trvanie projektu: 9 mesiacov.

Transform je komplexné riešenie pre transformačné projekty vyvinuté spoločnosťou PwC, ktoré je overené úspešnými implementáciami na celom svete, vrátane Slovenska. Podstatou tohto nástroja je vyhodnotiť problémy, ktorým firmy čelia, implementovaťzmeny do prevádzkových procesov a vypracovať špecifické riešenia, ktoré urýchlia rast s cieľom zvýšiť ziskovosť. Výsledky sa dostavia krátko po implementácii a odzrkadlia sa v skutočných úsporách s priamym dopadom na výkaz ziskov a strát.

Transformácia so sebou prináša viacero zmien. Náš tím:

 • vás bude sprevádzať procesom realizácie a implementácie jednotlivých krokov transformujúcej sa organizácie,
 • vyškolí vašich ľudí tak, že budú schopní naďalej udržiavať ciele dosiahnuté zmenou,
 • a zavedie monitorovacie mechanizmy na zabezpečenie udržania implementovaných zmien.

Spoločne s vami budeme pracovať na tom, aby sme:

 • identifikovali víziu a stanovili ciele, 
 • určili prioritu identifikovaných problematických oblastí, 
 • definovali návrhy na zlepšenie a jednotlivé implementačné kroky
  a navrhli projektový plán, ktorý túto zmenu uvedie do reálneho života.
Identifikujeme všetky špecifiká a súvislosti medzi podnetmi na zmenu a jednotlivými zložkami zmeny, aby sme tieto zmeny mohli čo najefektívnejšie konsolidovať v organizácii a tým zabezpečiť čo najlepšie, reálne a merateľné výsledky.
 

Ako spolupracujeme s klientmi 

V rámci projektu budú experti PwC na skvalitňovanie procesov tvoriť jeden tím s vašimi zamestnancami. Cieľ sa určí a dosiahne spoločne, pričom úloha PwC bude spočívať v usmerňovaní, poskytovaní overených postupov, nástrojov a dohľadu, urýchlení procesu implementácie, zmiernení rizík a predchádzaní chybným krokom.

Vďaka tejto štruktúre spoločného riadenia a priamemu zapojeniu vašich zamestnancov, budete schopní udržať poskytnuté riešenia a implementované zmeny aj potom, ako PwC tím odíde z vašej spoločnosti.
 


Hlavné prínosy

 • Priame angažovanie vašich zamestnancov od samého začiatku projektu
 • Skutočné úspory s priamym dopadom na tržby
 • Naša odmena sa odvíja od výšky úspor, ktoré budú dosiahnuté
 • Rýchle dosiahnutie výsledku (3 až 5-krát rýchlejšie v porovnaní s internou realizáciou)
 • Kvalitná projektová metodológia a dohľad zo strany PwC
 • Minimálne narušenie prevádzky 
 • Organizácia je sama schopná udržať zmeny
 • Spoločný projekt a spoločné riadenie

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Vedúci partner poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Richard Hurka

Richard Hurka

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 902 652 959

Jakub Vančo

Jakub Vančo

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 911 776 753

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť