Connected Risk Engine

Náš cloudový produkt vám pomôže zistiť, do akej miery ste pripravení riadiť riziká a ako je na tom vaša firma z pohľadu vybraných rizikových kritérií vrátane kybernetickej bezpečnosti, IT rizík a zabezpečovania súladu so zákonmi a s inými predpismi

Rizikové prostredie je dynamické, neisté a nepredvídateľné. Úroveň rizík, ktorým sú dnes organizácie nútené čeliť, je vyššia než kedykoľvek predtým. Naše riešenie Connected Risk Engine je cloudová platforma na hodnotenie úrovne vyzretosti firiem, pomocou ktorej získate jasný prehľad o najväčších rizikách ovplyvňujúcich činnosť vašej organizácie v každom odvetví, na každom úseku a v každej krajine.

Connected Risk Engine vám pomôže zistiť, do akej miery ste pripravení riadiť riziká v mnohých oblastiach vrátane kybernetickej bezpečnosti, IT rizík a zabezpečovania súladu s dodržiavaním zákonov a iných predpisov. Umožní vám porovnať sa so spoločnosťami podobnými tej vašej, aby ste sa mohli prioritne začať zaoberať tým, na čom najviac záleží.

Po celom svete máme tímy odborníkov, ktorí spolupracujú s klientmi každý deň a pomáhajú firmám podobným tej vašej orientovať sa v súčasnom rizikovom prostredí s istotou a rýchlejšie prijímať rozhodnutia, ktoré majú dôležitý význam.

Playback of this video is not currently available

1:40

Connected Risk Engine

Ako vieme pomôcť

Technológie sú neoddeliteľnou súčasťou všetkého, čo robíme. Connected Risk Engine je platforma, ktorá vám poskytne jasný prehľad o rizikách, ktorým vaša organizácia čelí, a uľahčí spoluprácu medzi odvetviami, oddeleniami i krajinami a našimi globálnymi tímami.

Bez ohľadu na to, aká veľká je vaša organizácia, budete schopní rýchlo vyhodnotiť poznatky získané zo všetkých jej úsekov. Connected Risk Engine poskytuje konzistentný, globálny prístup k hodnoteniu úrovne vyzretosti firiem a možnosť porovnávať sa s inými podobnými spoločnosťami. Tento ucelený pohľad na vašu organizáciu a poznatky získané v reálnom čase vám umožnia predvídať, pripraviť sa, konať a prispôsobiť sa niektorým z najakútnejších problémov, ktorým dnes vaše podnikanie čelí.

Ak máte záujem zistiť, akým spôsobom pomáhame klientom, aby prehodnotili svoj prístup k riadeniu rizík a postavili sa čelom k výzvam, ktoré pred nimi stoja, kontaktuje nás.

Výhody riešenia

Efektívnosť

Úspora času pri hodnotení úrovne vyzretosti firiem a písaní správ

Kvalita

Štandardizovaný rámec prispievajúci k vyššej kvalite

Hodnota

Škálovateľná, osvedčená aplikácia, ktorá posilňuje pochopenie trhu, prináša klientom väčší počet obchodných príležitostí a prispieva k vyšším výnosom

Kontaktujte nás

Silvia  Kodýdek Marušincová

Silvia Kodýdek Marušincová

Direktor na oddelení riadenia rizík, PwC Slovakia

Tel: +421 903 781 615

Jozef Mitka

Jozef Mitka

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 911 357 115

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť