Dátová analytika

Optimalizujte svoje dátové zdroje. Robte rýchlejšie a lepšie rozhodnutia. Pracujte efektívnejšie a ušetrite peniaze. Nájdite nové zdroje príjmov. Siahnite po nevyužitých obchodných informáciách, ktoré už máte.

Dobrá správa je, že dáta sú majetkom, ktorý už vlastníte. Pomôžeme vám analyzovať váš súčasný stav, vytvoriť silný základ údajov a potom tieto údaje speňažiť a využiť silu informácií, ktoré máte k dispozícii, aby ste optimalizovali výkonnosť firmy a obchodne využili príležitosti, ktoré dáta núkajú.

Pomáhame pri budovaní silného podnikania

Spolu s prechodom k digitálnemu a algoritmickému podnikaniu sa objavujú nové úlohy, ktoré spájajú informačné technológie a obchodné funkcie.
 


Naše služby: Dáta – nová superveľmoc

Predstavte si, že máte pokročilú obchodnú analytiku, ktorá vám umožňuje sledovať a predvídať všetko a všade. Každú jednu interakciu so zákazníkom. Každú jednu pohyblivú časť vášho dodávateľského reťazca. Každú jednu finančnú transakciu kdekoľvek na svete.

Predstavte si dátovú architektúru, ktorá vám umožní všetky tieto informácie okamžite spracovať, a tak zlepšiť informácie o zákazníkoch, rýchlejšie vytvárať produkty alebo odhaliť podvody.

Teraz si predstavte použitie prediktívnej analytiky, ktorá vám umožní reagovať na udalosti skôr, ako k nim vôbec dôjde. Zastaviť odlev zákazníkov. Predchádzať nehodám. Predpovedať vplyv lekárskeho ošetrenia. A predstavte si, že by vám analytika pomohla riadiť podnikateľské inovácie a odhaliť úplne nové zdroje príjmov, ktoré umožnia vytvárať produkty a ponuky, o ktorých ste ešte ani nesnívali. Bolo by to, ako keby ste mali nadprirodzenú moc.
 

Kontaktujte nás

Štefan Čupil

Štefan Čupil

Partner, Risk Assurance Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 964 212

Martin  Srnka

Martin Srnka

Director, PwC Slovakia

Tel: +421 902 953 854

Sledujte nás