Dátová analytika

Optimalizujte svoje dátové zdroje. Robte rýchlejšie a lepšie rozhodnutia. Pracujte efektívnejšie a ušetrite peniaze. Nájdite nové zdroje príjmov. Siahnite po nevyužitých obchodných informáciách, ktoré už máte.

Dobrá správa je, že dáta sú majetkom, ktorý už vlastníte. Pomôžeme vám analyzovať váš súčasný stav, vytvoriť silný základ údajov a potom tieto údaje speňažiť a využiť silu informácií, ktoré máte k dispozícii, aby ste optimalizovali výkonnosť firmy a obchodne využili príležitosti, ktoré dáta núkajú.

Pomáhame pri budovaní silného podnikania

Spolu s prechodom k digitálnemu a algoritmickému podnikaniu sa objavujú nové úlohy, ktoré spájajú informačné technológie a obchodné funkcie.

Hlavné oblasti

Business Intelligence

Business Intelligence (BI) je proces analyzovania veľkých objemov údajov s cieľom zvýšiť výkonnosť podniku tým, že koncovým užívateľom, ako sú napríklad riaditelia podnikov a obchodní manažéri, umožňuje prijímať informovanejšie obchodné rozhodnutia.

Trh s obchodnými informáciami (Business Intelligence) bude v prognózovanom období pravdepodobne rásť v dôsledku stále rozsiahlejšieho využívania cloudu, nárastu pokročilej analytiky, prijímania rozhodnutí na základe údajov a nástupu technológií podporujúcich internet vecí.

Podľa štúdie spoločnosti Gartner je možné očakávať, že do roku 2020 trh s modernými obchodnými informáciami a analytikou porastie o 19 %.

Process Mining

Data mining nástroje umožňujú podnikom vyťažiť z veľkého súboru nespracovaných údajov použiteľné údaje a analyzovať vzorce skrytých údajov s cieľom kategorizovať tieto vzory do užitočných informácií. Podniky, aby získali vplyv na globálnom trhu s data mining nástrojmi, budú vo veľkej miere využívať spravované služby data mining-u. Spravované služby organizáciám umožňujú sústrediť sa na svoje kľúčové podnikateľské kompetencie, pričom poskytovatelia spravovaných služieb pre nich získavajú údaje a poskytujú prehľady zo skrytých dátových vzorcov.

Tieto služby organizáciám tiež pomáhajú venovať pozornosť aspektom zameraným na zákazníka a pridávať hodnotu obchodným operáciám.

Očakáva sa, že veľkosť globálneho trhu s procesnou analytikou bude v období rokov 2018 -2023 rásť, pričom zložená ročná miera rastu (CAGR) bude 50,3%.

Robotická automatizácia procesov

Obchodné funkcie, ako napríklad outsourcing centier zdieľaných služieb, bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo (BFSI), outsourcing obchodných procesov (BPO), outsourcing obstarávania a outsourcing ľudských zdrojov (HRO), v súčasnosti zaznamenávajú rýchly rast. Robotická automatizácia procesov má preto obrovský trhový potenciál v rôznych obchodných smeroch vďaka svojej schopnosti vykonávať rozličné úlohy, napríklad otvorenie a zatvorenie účtov, vybavovanie žiadostí o cenové ponuky a návrhy, testovanie a monitorovanie IT systémov a spracovávanie dopytov, ktoré prijali oddelenia fakturácie a služieb zákazníkom.

Správa, ktorú zverejnila spoločnosť Market Research Future, uvádza, že trh s robotickou automatizáciou procesov by mal v rokoch 2017 až 2023 rásť tempom 29% CAGR.

Umelá inteligencia

Tvorba a spotreba dát neustále rastie a s ňou aj investície do hardvéru, softvéru a služieb na analýzu veľkých objemov dát, ako aj do vedcov zaoberajúcich sa dátami a do ich ďalšieho vzdelávania. Dostupnosť veľmi veľkých dátových súborov je jedným z dôvodov, prečo sa hlboké učenie (Deep Learning), ktoré je podmnožinou umelej inteligencie (AI), nedávno stalo najhorúcejším technologickým trendom.

Na druhej strane, strojové učenie (ML) je aplikáciou umelej inteligencie, ktorá systémom poskytuje schopnosť automaticky sa učiť a zlepšovať na základe skúseností bez toho, aby systémy boli explicitne naprogramované. Strojové učenie sa zameriava na vývoj počítačových programov, ktoré dokážu získať údaje a pomocou nich sa učiť.

Rastúci záujem a investície do umelej inteligencie povedú k vzniku nových nástrojov na zber a analýzu údajov a k vzniku nových úloh a zodpovedností v rámci podniku.

Naše služby: Dáta – nová superveľmoc

Predstavte si, že máte pokročilú obchodnú analytiku, ktorá vám umožňuje sledovať a predvídať všetko a všade. Každú jednu interakciu so zákazníkom. Každú jednu pohyblivú časť vášho dodávateľského reťazca. Každú jednu finančnú transakciu kdekoľvek na svete.

Predstavte si dátovú architektúru, ktorá vám umožní všetky tieto informácie okamžite spracovať, a tak zlepšiť informácie o zákazníkoch, rýchlejšie vytvárať produkty alebo odhaliť podvody.

Teraz si predstavte použitie prediktívnej analytiky, ktorá vám umožní reagovať na udalosti skôr, ako k nim vôbec dôjde. Zastaviť odlev zákazníkov. Predchádzať nehodám. Predpovedať vplyv lekárskeho ošetrenia. A predstavte si, že by vám analytika pomohla riadiť podnikateľské inovácie a odhaliť úplne nové zdroje príjmov, ktoré umožnia vytvárať produkty a ponuky, o ktorých ste ešte ani nesnívali. Bolo by to, ako keby ste mali nadprirodzenú moc.
 

{{filterContent.facetedTitle}}

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontaktujte nás

Štefan Čupil

Štefan Čupil

Partner, Risk Assurance Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 964 212

Martin  Srnka

Martin Srnka

Director, Risk Assurance, PwC Slovakia

Tel: +421 902 953 854

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť