Služby

 

Naše služby

Investovanie na Slovensku
Investovanie na Slovensku
Maximalizácia výnosov z projektu
Investičné stimuly
Stimuly pre filmové produkcie
Výskum a vývoj
Fondy Európskej únie

PwC Legal
Právne audity a predaje obchodných spoločností
Obchodné právo a obchodné zmluvy
Daňové právo, daňové kontroly
Transferové oceňovanie
Realitné projekty a nehnuteľnosti
Právo obchodných spoločností
Zlúčenia, rozdelenia, splynutia obchodných spoločností
Pracovné právo
Ochrana osobných údajov
Verejné obstarávanie
Podmienky FIDIC
Štátna pomoc
Ľudia

Riadenie rizík

Riadenie firmy
Prevádzková dokonalosť
Credit Management a riadenie pohľadávok / nesplácaných úverov
Shared Service Centers a outsourcing
Riadenie hodnoty IT funkcie
Strategické riadenie firmy
Riadenie rizík
Reštrukturalizácia
Inovácie a manažment zmien

Inovácie a manažment zmien

Poradenstvo pre ľudské zdroje
Poradenské služby HR
HR Controlling - nástroj na efektívne riadenie ľudského kapitálu
Leading HR Organisation
HR Pulse
Centrum medzinárodnej mobility

Sledujte nás