Služby

 

Naše služby

Investovanie na Slovensku
Investovanie na Slovensku
Maximalizácia výnosov z projektu
Investičné stimuly
Stimuly pre filmové produkcie
Výskum a vývoj
Fondy Európskej únie

PwC Legal
Transakcie, akvizície a fúzie
Obchodné a korporátne právo
Právo v oblasti nehnuteľností
Pracovné právo
Daňové právo
Súdne spory
Ochrana osobných údajov
Transferové oceňovanie
Verejné obstarávanie

Riadenie rizík

 

Riadenie firmy
Prevádzková dokonalosť
Credit Management a riadenie pohľadávok / nesplácaných úverov
Shared Service Centers a outsourcing
Riadenie hodnoty IT funkcie
Strategické riadenie firmy
Riadenie rizík
Reštrukturalizácia
Inovácie a manažment zmien

Inovácie a manažment zmien

Poradenstvo pre ľudské zdroje
Poradenské služby HR
HR Controlling - nástroj na efektívne riadenie ľudského kapitálu
Leading HR Organisation
HR Pulse
Centrum medzinárodnej mobility

Sledujte nás