Naše služby

 

Naše služby

Investovanie na Slovensku

Investičná pomoc
EÚ Fondy
Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj
Patent Box
 

Právne poradenstvo

Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločností
Ste pripravení na GDPR?
Transakcie, akvizície a fúzie
Obchodné a korporátne právo
Právo v oblasti nehnuteľností
Pracovné právo
Daňové právo
Súdne spory
Ochrana osobných údajov
Transferové oceňovanie
Verejné obstarávanie

 

Riadenie rizík

 

Riadenie firmy

Prevádzková dokonalosť
Credit Management a riadenie pohľadávok / nesplácaných úverov
Shared Service Centers a outsourcing
Riadenie hodnoty IT funkcie
Strategické riadenie firmy
Riadenie rizík
Reštrukturalizácia
Inovácie a manažment zmien
 

Poradenstvo pre ľudské zdroje

HR Controlling
Paywell
Rovnosť príležitostí a odmeňovania
 

Sledujte nás