General Data Protection Regulation (GDPR) Management Kit

Automatizované riešenie ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov predstavuje náročnú úlohu pre všetky organizácie bez ohľadu na ich veľkosť, odvetvie a územie, na ktorom pôsobia. Nepredstavuje iba súlad s rozličnými požiadavkami Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), ale aj správu osobných údajov tak, aby prinášala pridanú hodnotu. Preto pripravujeme naše riešenia ochrany údajov tak, aby sme poskytli čo najefektívnejší spôsob, ako dosiahnuť súlad s požiadavkami. Ako to robíme? Čítajte ďalej.


Samotná znalosť legislatívy či usmernení regulátorov na zabezpečenie efektívneho riadenia ochrany osobných údajov nestačí. 

Naše know-how spočíva v spojení troch oblastí:

Vďaka neustávajúcej snahe našich klientov byť v súlade s GDPR a zákonmi na ochranu osobných údajov po celej Európe máme možnosť byť v obraze a aplikovať do našich riešení najnovšie usmernenia regulátorov.

Uvedomujeme si, že aby organizácia mohla efektívne fungovať, musí identifikovať a riadiť množstvo vzájomne previazaných procesov. To isté platí aj pri ochrane osobných údajov.

Vidíme, ako sa tabuľky MS Excel stávajú nepriateľom každého DPO pri jednoduchej úlohe – aktualizovať inventarizáciu OÚ. MS Excel však nestačí, aby splnil všetky požiadavky GDPR. Ak chceme zabezpečiť konzistentnosť, efektívnosť a ušetriť čas, je potrebné niektoré procesy zautomatizovať.

Riešenie na mieru

Ťažko nájsť efektívne riešenie pre súlad s GDPR, ktoré by bolo aplikovateľné pre všetky spoločnosti rovnako. Ako zabezpečujeme, že riadenie ochrany osobných údajov je vo všetkých fázach prispôsobené na mieru? 
 

1. Aplikovanie požiadaviek GDPR v kontexte vašej spoločnosti podložené našimi skúsenosťami.

2. Používame nástroje na automatizáciu, ktoré umožňujú škálovanie a prispôsobenie.

3. Pre každé automatizované riešenie, ktoré vám poskytneme, ponúkame zaškolenie a nastavíme plán aktualizácií a údržby.

 

Pripravili sme automatizovaný nástroj na riadenie agendy ochrany osobných údajov riadený z jedného miesta. V súlade so zásadou „jednej pravdy“ sú všetky informácie o spracúvaní OÚ uložené na jednom mieste a exportované a analyzované podľa potreby.

„GDPR Management Kit“

Automatizovaný nástroj s prehľadným používateľským prostredím na riadenie ochrany osobných údajov

Praktické ukážky


1. Prehľadná inventarizácia OÚ s jednoduchým používateľským rozhraním. 

 


2. Jednoduché a konzistentné zadávanie údajov s pomocou číselníkov (ale plne prispôsobené vašej štruktúre údajov).


3. Automatizované posúdenie potreby výkonu DPIA podľa čl. 35 GDPR.


4. Automatický export záznamov podľa čl. 30 GDPR (v štruktúre podľa ÚOOÚ).


5. Automatický export Informácií o spracúvaní podľa čl. 13, 14.


6. Spolupráca medzi jednotlivými používateľmi (napr. DPO a IT oddelenie pri definovaní pravidiel likvidácie).


7. Vytváranie ľubovoľných reportov: plne relačná databáza na pozadí „GDPR Management Kit“ umožňuje analýzu ktorýchkoľvek parametrov spracúvania OÚ, napr. s použitím MS Power BI.

 

Playback of this video is not currently available

3:14

Naše automatizované riešenie riadenia ochrany osobných údajov

Radi vám dáme osobnú ukážku toho, ako náš automatizovaný nástroj s prehľadným používateľským prostredím na riadenie ochrany osobných údajov zefektívni agendu DPO vo vašej spoločnosti. Kolegovia z PwC Slovensko, ktorí vyvinuli a implementujú GDPR Management Kit, vám veľmi radi poskytnú živú demonštráciu, či už pri osobnom alebo virtuálnom stretnutí, ktoré vám nemusí zabrať viac ako 15 minút.
 

Zanechajte nám, prosím, kontakt a veľmi radi sa vám ozvú:

Štefan Čupil

Partner, líder oddelenia Riadenia rizík, PwC Slovakia

+421 911 964 212

E-mail

Marek Frecer

Senior manažér, Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, PwC Slovakia

+421 915 998 429

E-mail

Okrem vyššie uvedených nástrojov podporujeme aj praktické riešenia ochrany osobných údajov prostredníctvom sietí a spolupráce so zodpovednými osobami na Slovensku:

1. DPO Fórum 

Cieľom platformy je spojiť odborníkov, poradcov a zodpovedné osoby (DPO), ktorí sa často zaoberajú podobnými problémami alebo majú záujem sa podeliť o svoje skúsenosti a najlepšie postupy pri plnení požiadaviek ochrany osobných údajov. V prípade záujmu zapojiť a zúčastniť sa na stretnutiach platformy nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom kontaktov nižšie.

2. Newsletter o aktuálnych témach z oblasti ochrany osobných údajov

Pripravujeme pravidelný newsletter s novinkami a zaujímavosťami z oblasti ochrany osobných údajov. Témami sú: nová legislatíva a predpisy, informácie o únikoch a incidentoch a iné zaujímavosti. Prihláste sa na bezplatný odber na linku nižšie.

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontaktujte nás

Štefan Čupil

Štefan Čupil

Partner, líder oddelenia Riadenia rizík, PwC Slovakia

Tel: +421 911 964 212

Marek Frecer

Marek Frecer

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 915 998 429

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť