ESG Management Solution

Úvod

Vykazovanie udržateľnosti je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako môžu spoločnosti preukázať, že napĺňajú ciele a programy svojej stratégie v oblasti udržateľnosti. Naše riešenie klientom pomáha zhromažďovať údaje o ESG témach, počítať indikátory, nastavovať a sledovať kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs) týkajúce sa ESG, exportovať alebo zobraziť ukážku údajov na interaktívnych paneloch zo všetkých entít spoločnosti. Naše riešenie tiež uľahčí proces vykazovania udržateľnosti, zabezpečí konzistentné výpočty a zároveň zachová ich údaje o ESG v bezpečí a prístupné z jedného miesta. Riešenie navyše uľahčí budúce audity vďaka ukladaniu záznamu, čo zjednoduší napríklad vykonanie budúceho povinného obmedzeného uistenia pre správu o udržateľnosti. Náš ESG nástroj bol vytvorený v spolupráci s tímami PwC špecializujúcimi sa na oblasť udržateľnosti.

ESG Management Solution pomáha vykazujúcim spoločnostiam dosiahnuť súlad s najaktuálnejšími reportingovými požiadavkami v oblasti ESG (napr. Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov – (CSRD) a súvisiace Európske štandardy pre vykazovanie informácií o udržateľnosti – (ESRS)) zdieľať ESG údaje so stakeholdermi a strategicky riadiť svoju výkonnosť v oblasti ESG a udržateľnosti.

Ako môžeme pomôcť

ESG Management Solution (ďalej „aplikácia“ alebo „riešenie“) je vyvinuté pre spoločnosti, ktoré sú v pôsobnosti Smernice o vykazovaní nefinančných informácií – NFRD (v budúcnosti CSRD), a pre spoločnosti, ktoré sa dobrovoľne rozhodli zverejňovať a spravovať údaje o ESG. Riešenie obsahuje knižnicu dokumentov, ktorá slúži na úschovu relevantných dokumentov a všetkých údajov ESG na jednom mieste. Knižnica obsahuje aj návody a príručky v oblasti ESG reportingu pre uľahčenie procesu vykazovania údajov. Výhodou je tiež miera prispôsobenia aplikácie tak, aby plne vyhovovala požiadavkám klienta. Obsahuje možnosť pripojenia k existujúcim dátovým, reportovacím alebo iným informačným systémom (prostredníctvom API alebo cloudových nástrojov na integráciu dát) alebo využitia technológie pre rozpoznávanie textu (OCR) na automatizáciu zadávania dát. Riešenie umožňuje sledovať jednotlivé činnosti a data locking a takisto export reportov, ktoré obsahujú históriu činností a detaily kalkulácií pre zjednodušenie budúcich auditov a zabezpečenie vysokej úrovne ochrany údajov. PwC ESG Management Solution ponúka klientom komplexnú správu, spracovanie, ukladanie a vizualizáciu nefinančných dát a údajov o udržateľnosti. Aplikácia pomáha spoločnostiam pripraviť nefinančné dáta a údaje o udržateľnosti v súlade s najaktuálnejšími požiadavkami na vykazovanie a metodológiou vrátane ESRS, EÚ taxonómie, GRI alebo SASB. PwC aplikácia umožňuje spoločnostiam riadiť ich nefinančné dáta naprieč všetkými entitami a dodávateľským reťazcom, pričom zabezpečuje vysokú ochranu informácií. Disponujeme tímom vývojárov a dátových expertov, ktorí dokážu riešenie prispôsobiť potrebám spoločnosti.

ESG Management Solution je ponúkané vo formáte SaaS (softvér ako služba), vďaka čomu majú spoločnosti prístup k najnovšej aktualizovanej verzii v každom čase.

Výhody riešenia

Transformácia údajov

Transformácia nespracovaných a rozptýlených ESG údajov vykazujúcej spoločnosti na hodnotné aktíva pripravené na vykazovanie.

Funkcionalita

Funkcionality pre tímové riadenie umožňujú spoluprácu naprieč rôznymi subjektmi a spoluprácu viacerých ľudí prostredníctvom možnosti kontroly priebehu, prideľovania úloh, nastavovania automatických upozornení a termínov. Funkcionality ESG Management Solution tak podporujú aj využívanie vnútorných kontrolných mechanizmov v oblasti vykazovania udržateľnosti, ako je priraďovanie úloh, uplatňovanie pravidla štyroch očí a mnohé ďalšie.

Flexibilita

Riešenie ponúka vysokú úroveň flexibility, umožňujúcu spoločnostiam nastaviť si a vybrať vlastné KPI na vykazovanie a rozhodnúť sa, či sa ukazovatele majú počítať pomocou vlastných premenných (napr. emisných faktorov) alebo údajov z medzinárodne uznávaných databáz.

Podpora pre vašu stratégiu

Integrované dashboardy poskytujú manažmentu spoločnosti požadovanú úroveň transparentnosti a spolu s funkcionalitami sledovania KPI umožňujú a zlepšujú strategické riadenie udržateľnosti manažmentom na rôznych úrovniach.

Jednoduché získavanie údajov

ESG Management Solution poskytuje prostriedky na zefektívnenie a automatizáciu zadávania údajov o udržateľnosti na základe predpisov NFRD a CSRD, čo šetrí spoločnostiam čas a finančné prostriedky vďaka možnosti  mať všetky svoje ESG dáta a dokumenty na jednom mieste a efektívne ich riadiť.

Prístup ku globálnemu know-how

Vývoj softvéru ESG Management Solution podporili experti firiem PwC pre danú oblasť, čo umožnilo využitie a prístup k nášmu globálnemu know-how v oblasti vykazovania udržateľnosti.

Tímy PwC pre udržateľnosť implementujú riešenia a nástroje ESG po celom svete. Sme pripravení podporiť súlad spoločnosti s príslušnou legislatívou a poskytnúť globálne profesionálne skúsenosti našich zamestnancov.

Simulácia uhlíkovej stopy

Simulácia uhlíkovej stopy počas nadchádzajúcich rokov a poskytnutie interaktívneho simulátora na modelovanie zmien v úrovniach spotreby a/alebo emisných zdrojoch a ich vplyvu na uhlíkovú stopu.

ESG Management Solution Video

Playback of this video is not currently available

1:49

Príklad riešenia

Kontaktujte nás

Štefan Čupil

Štefan Čupil

Partner, líder oddelenia Riadenia rizík, PwC Slovakia

Tel: +421 911 964 212

Erika Vitálošová

Erika Vitálošová

Senior manažér, ESG líderka, PwC Slovakia

Tel: +421 911 423 309

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť