Daň z pridanej hodnoty

PwC pomáha firmám správne ošetriť transakcie z pohľadu DPH a minimalizovať súviace náklady.

DPH výkazy a registrácia

 • DPH registrácia na Slovensku a v zahraničí,
 • Príprava a podanie DPH a Intrastat výkazov,
 • Priprava a vedenie DPH záznamov,
 • Previerka správnosti DPH vykazovania,
 • Registrácia pre účely elektronickej komunikácie s Finančnou správou SR a Štatistickým úradom,
 • Iné - DPH deregistrácia, odvolania voči pokutám, komunikácia s daňovými úradmi a pod. 

Automatizácia

 • Analýza procesov spojených s prípravou DPH a Intrastat výkazov,
 • Návrhy riešenia automatizácie prípravy DPH a Intrastat výkazov,
 • Implementácia automatizačného riešenia,
 • Nastavenie automatických kontrolných mechanizmov,
 • Pomoc pri mapovaní obchodných transakcií v účtovných systémoch.

DPH poradenstvo

 • Komplexná DPH previerka spoločnosti,
 • Identifikácia možností na potenciálnu úsporu nákladov súvisiacich s DPH,
 • Analýza DPH dopadov pri reštrukturalizácii (zlúčenie a predaj podniku atď),
 • Komplexná DPH analýza cezhraničných transakcií,
 • Revízia obchodných zmlúv a vzťahov z pohľadu DPH,
 • Posúdenie povinnosti DPH registrácie na Slovensku a v zahraničí,
 • Strategické a včasné DPH plánovanie (napr. na zmiernenie rizík nákladných a časovo náročných sporov)
 • DPH helpline - rýchla podpora s rutinnými otázkami z oblasti DPH.

Asistencia pri DPH kontrole

 • Zastupovanie v rámci daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania,
 • Príprava odpovedí a pokladov v rámci daňového konania,
 • Príprava odvolaní voči rozhodnutiam,
 • Účasť na rokovaniach s daňovými úradmi.

Vrátenie DPH

 • Posúdenie nároku na vrátenie DPH,
 • Príprava dokumentácie pre vrátenie DPH,
 • Komunikácia s daňovými úradmi,
 • Zastupovanie zahraničných spoločností pri uplatňovaní vrátenia slovenskej DPH,
 • Zastupovanie slovenských spoločností pri vrátení DPH v rámci EÚ.

Ochrana proti DPH podvodom

 • Identifikácia rizikových transakcií,
 • Previerka obchodných vzťahov za účelom minimalizácie rizika zapojenia sa do DPH podvodu,
 • Preverenie potenciálne rizikových  transakcií z pohľadu dodávateľov a odberateľov,
 • Nastavenie primeraných kontrolných mechanizmov.

Automatizované riešenie na kontrolu bankových účtov

 • 1. januára 2022 sa rozšíril inštitútu ručenia za daň z pridanej hodnoty
 • vďaka nášmu riešeniu viete identifikovať bankové účty, ktoré dodávatelia neoznámili správcovi dane a znížiť si tým riziko, že bude daňový úrad požadovať úhradu splatnej DPH za dodávateľa
 • na kontrolu nám stačí zaslať zoznam bankových účtov Vašich dodávateľov, slovenských DPH platiteľov, vo formáte IBAN v akejkoľvek forme (xls, xlsx, csv, xml alebo txt)
 • cena sa pohybuje v závislosti od množstva kontrolovaných bankových účtov a frekvencie vykonanej kontroly = od 250 EUR do 1,000 EUR
   

Aktuálne dianie v oblasti DPH

{{filterContent.facetedTitle}}

"Pripravovaná novela zákona o DPH prináša od 1.1.2023 novú povinnosť všetkým DPH platiteľom vrátiť odpočítanú daň z nakúpených tovarov a služieb, ak sčasti alebo úplne neuhradia záväzok svojmu dodávateľovi do 100 dní po jeho splatnosti. Ak Vás plánovaná novinka zaujíma, radi Vám poskytneme ďalšie detaily."

Eva Fričová, Senior manažér

Kontaktujte nás

Bartosz Jasiolek

Bartosz Jasiolek

Vedúci partner daňového a právneho oddelenia, PwC Slovakia

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Miloslav Jošt

Miloslav Jošt

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 907 431 857

Eva Fričová

Eva Fričová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 048

Boris Školník

Boris Školník

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 904 939 732

Lenka Kollárová

Lenka Kollárová

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 690 080

Sledujte nás