Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Daň z pridanej hodnoty

PwC pomáha firmám správne ošetriť transakcie z pohľadu DPH a minimalizovať súviace náklady.

DPH výkazy a registrácia

 • DPH registrácia na Slovensku a v zahraničí,
 • Príprava a podanie DPH a Intrastat výkazov,
 • Priprava a vedenie DPH záznamov,
 • Previerka správnosti DPH vykazovania,
 • Registrácia pre účely elektronickej komunikácie s Finančnou správou SR a Štatistickým úradom,
 • Iné - DPH deregistrácia, odvolania voči pokutám, komunikácia s daňovými úradmi a pod. 

Čítať viac...

Automatizácia

 • Analýza procesov spojených s prípravou DPH a Intrastat výkazov,
 • Návrhy riešenia automatizácie prípravy DPH a Intrastat výkazov,
 • Implementácia automatizačného riešenia,
 • Nastavenie automatických kontrolných mechanizmov,
 • Pomoc pri mapovaní obchodných transakcií v účtovných systémoch.

Čítať viac...

DPH poradenstvo

 • Komplexná DPH previerka spoločnosti,
 • Identifikácia možností na potenciálnu úsporu nákladov súvisiacich s DPH,
 • Analýza DPH dopadov pri reštrukturalizácii (zlúčenie a predaj podniku atď),
 • Komplexná DPH analýza cezhraničných transakcií,
 • Revízia obchodných zmlúv a vzťahov z pohľadu DPH,
 • Posúdenie povinnosti DPH registrácie na Slovensku a v zahraničí,
 • Strategické a včasné DPH plánovanie (napr. na zmiernenie rizík nákladných a časovo náročných sporov)
 • DPH helpline - rýchla podpora s rutinnými otázkami z oblasti DPH.

Čítať viac...

Asistencia pri DPH kontrole

 • Zastupovanie v rámci daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania,
 • Príprava odpovedí a pokladov v rámci daňového konania,
 • Príprava odvolaní voči rozhodnutiam,
 • Účasť na rokovaniach s daňovými úradmi.

 

Čítať viac...

Vrátenie DPH

 • Posúdenie nároku na vrátenie DPH,
 • Príprava dokumentácie pre vrátenie DPH,
 • Komunikácia s daňovými úradmi,
 • Zastupovanie zahraničných spoločností pri uplatňovaní vrátenia slovenskej DPH,
 • Zastupovanie slovenských spoločností pri vrátení DPH v rámci EÚ.

 

Čítať viac...

Ochrana proti DPH podvodom

 • Identifikácia rizikových transakcií,
 • Previerka obchodných vzťahov za účelom minimalizácie rizika zapojenia sa do DPH podvodu,
 • Preverenie potenciálne rizikových  transakcií z pohľadu dodávateľov a odberateľov,
 • Nastavenie primeraných kontrolných mechanizmov.

 

Čítať viac...


Aktuálne dianie v oblasti DPH

{{filterContent.facetedTitle}}

„Novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2021 prináša DPH platiteľom možnosť vyžiadať si od štátu odvedenú DPH v prípade nevymožiteľných pohľadávok. Radi zodpovieme Vaše otázky a pomôžeme Vám posúdiť, na ktoré Vaše pohľadávky sa uvedená možnosť vzťahuje.“

Eva Fričová, Senior manažér

Kontaktujte nás

Bartosz Jasiolek

Bartosz Jasiolek

Vedúci partner daňového a právneho oddelenia, PwC Slovakia

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Eva Fričová

Eva Fričová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 048

Lenka Kollárová

Lenka Kollárová

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 690 080

Sledujte nás