Daň z pridanej hodnoty

PwC pomáha firmám správne ošetriť transakcie z pohľadu DPH a minimalizovať súviace náklady.

Automatizácia DPH procesov zabezpečuje dokončenie všetkých krokov v procese dodržiavania predpisov o DPH a šetrí váš čas.

Prečo použiť automatizáciu DPH procesov?

 • Je rýchla a prehľadná.
 • Rýchlo sa implementuje.
 • Zdokumentuje procesy.
 • Riešenie je možné poskytnúť formou softvéru ako služby alebo môže byť plne outsourcované.

Playback of this video is not currently available

2:05

Automatizácia DPH procesov od PwC

DPH výkazy a registrácia

 • DPH registrácia na Slovensku a v zahraničí,
 • Príprava a podanie DPH a Intrastat výkazov,
 • Priprava a vedenie DPH záznamov,
 • Previerka správnosti DPH vykazovania,
 • Registrácia pre účely elektronickej komunikácie s Finančnou správou SR a Štatistickým úradom,
 • Iné - DPH deregistrácia, odvolania voči pokutám, komunikácia s daňovými úradmi a pod. 

Automatizácia

 • Analýza procesov spojených s prípravou DPH a Intrastat výkazov,
 • Návrhy riešenia automatizácie prípravy DPH a Intrastat výkazov,
 • Implementácia automatizačného riešenia,
 • Nastavenie automatických kontrolných mechanizmov,
 • Pomoc pri mapovaní obchodných transakcií v účtovných systémoch.

DPH poradenstvo

 • Komplexná DPH previerka spoločnosti,
 • Identifikácia možností na potenciálnu úsporu nákladov súvisiacich s DPH,
 • Analýza DPH dopadov pri reštrukturalizácii (zlúčenie a predaj podniku atď),
 • Komplexná DPH analýza cezhraničných transakcií,
 • Revízia obchodných zmlúv a vzťahov z pohľadu DPH,
 • Posúdenie povinnosti DPH registrácie na Slovensku a v zahraničí,
 • Strategické a včasné DPH plánovanie (napr. na zmiernenie rizík nákladných a časovo náročných sporov)
 • DPH helpline - rýchla podpora s rutinnými otázkami z oblasti DPH.

Asistencia pri DPH kontrole

 • Zastupovanie v rámci daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania,
 • Príprava odpovedí a pokladov v rámci daňového konania,
 • Príprava odvolaní voči rozhodnutiam,
 • Účasť na rokovaniach s daňovými úradmi.

Vrátenie DPH

 • Posúdenie nároku na vrátenie DPH,
 • Príprava dokumentácie pre vrátenie DPH,
 • Komunikácia s daňovými úradmi,
 • Zastupovanie zahraničných spoločností pri uplatňovaní vrátenia slovenskej DPH,
 • Zastupovanie slovenských spoločností pri vrátení DPH v rámci EÚ.

Ochrana proti DPH podvodom

 • Identifikácia rizikových transakcií,
 • Previerka obchodných vzťahov za účelom minimalizácie rizika zapojenia sa do DPH podvodu,
 • Preverenie potenciálne rizikových  transakcií z pohľadu dodávateľov a odberateľov,
 • Nastavenie primeraných kontrolných mechanizmov.

Automatizované riešenie na kontrolu bankových účtov

 • 1. januára 2022 sa rozšíril inštitútu ručenia za daň z pridanej hodnoty
 • vďaka nášmu riešeniu viete identifikovať bankové účty, ktoré dodávatelia neoznámili správcovi dane a znížiť si tým riziko, že bude daňový úrad požadovať úhradu splatnej DPH za dodávateľa
 • na kontrolu nám stačí zaslať zoznam bankových účtov Vašich dodávateľov, slovenských DPH platiteľov, vo formáte IBAN v akejkoľvek forme (xls, xlsx, csv, xml alebo txt)
 • cena sa pohybuje v závislosti od množstva kontrolovaných bankových účtov a frekvencie vykonanej kontroly = od 250 EUR do 1,000 EUR
   

Aktuálne dianie v oblasti DPH

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

"DPH vykazovanie pre mnoho spoločností predstavuje významnú administratívnu záťaž, ktorú je však možné do veľkej miery znížiť vďaka automatizácii. Softvérové riešenia v tejto súvislosti nemusia byť drahé, automatizácia je možná aj bez nákladných zásahov do účtovných softvérov a dokupovania dodatočných modulov."

Miloslav Jošt, Senior manažér

Kontaktujte nás

Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Christiana Serugová

Christiana Serugová

Partner, CEE TLP Clients & Markets Leader, PwC Slovakia

Jan Skorka

Jan Skorka

Direktor na oddelení daňového poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 918 642 128

Miloslav Jošt

Miloslav Jošt

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 907 431 857

Eva Fričová

Eva Fričová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 048

Boris Školník

Boris Školník

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 904 939 732

Lenka Kollárová

Lenka Kollárová

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 690 080

Sledujte nás