Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Transakčné poradenstvo a valuácie

Služby v oblasti poradenstva pri transakciách

Due diligence

Pomáhame klientom realizovať transakcie rýchlejšie, s menšími prerušeniami a za atraktívnejšiu cenu.
 

Čítať viac...

Komerčné & trhové due diligence

Ak má firma alebo private equity dom záujem kúpiť inú spoločnosť, potrebuje najskôr dôkladne poznať jej súčasnú a plánovanú výkonnosť. PwC predkladá správu z komerčného due diligence, ktorá zvyčajne zahŕňa podrobné posúdenie podnikateľského plánu spoločnosti v kontexte odhadovaných trhových podmienok a predpokladaného vývoja odvetvia/konkurencie.

Čítaj viac

Čítať viac...

Finančné due diligence (na strane kupujúceho)

Každá spoločnosť zvažujúca obchodnú transakciu si potrebuje overiť všetky predpoklady, z ktorých pri danej transakcii vychádza. Finančné due diligence poskytuje toto ubezpečenie kupujúcim z radov podnikov a finančných inštitúcií prostredníctvom analýzy a potvrdenia všetkých finančných, komerčných, prevádzkových a strategických predpokladov. Využíva predchádzajúce obchodné skúsenosti na vytvorenie názoru o budúcnosti a minimalizuje pravdepodobnosť výskytu nepredvídateľných situácií a „čiernych dier“.

Čítaj viac

Čítať viac...

Finančné due diligence (na strane predávajúceho)

Ak je na predaj spoločnosť alebo niektorá jej časť, potrebuje potenciálnym záujemcom ukázať hĺbkovú správu o svojom finančnom zdraví. Táto služba sa nazýva: „vendor due diligence“. PwC uspokojí požiadavky obidvoch strán: strany kupujúceho i predávajúceho, prostredníctvom nezávislého pohľadu na podnik, ktorý v sebe zahŕňaj názor na jeho výkonnosť a vyhliadky do budúcnosti.

Čítaj viac

Čítať viac...

Poradenstvo pri fúziach a akvizíciách (M&A)

Keď organický rast neuspokojuje potreby vašich akcionárov či spoločníkov, alebo by ste chceli odpredať aktíva nesúvisiace s vašou hlavnou činnosťou, vieme vám pomôcť. Naši experti v oblasti M&A vám pomôžu vstúpiť na nové trhy, získať nové aktíva, technológie, personál, duševné vlastníctvo či zdroje financovania. Taktiež vám pomôžeme reštrukturalizovať majetkovú základňu vášho podniku odpredaním nerentabilných aktív alebo tých častí podniku, ktoré nesúvisia s vašou hlavnou podnikateľskou činnosťou.

Čítaj viac

Čítať viac...

Oceňovanie podnikov

Na vypracovanie úspešnej stratégie treba dôkladne zanalyzovať dostupné alternatívy, zohľadniť mieru neistoty možných výsledkov a pochopiť, ako vaše rozhodnutia ovplyvnia výslednú hodnotu.
 

Čítať viac...

Projektové financovanie / verejno – súkromné partnerstvo (PPP)

Spoločnosť PwC poskytla poradenstvo pri financovaní najväčších transakcií v oblasti výstavby infraštruktúry v Európe, napriek zložitej situácii na finančných trhoch! Naša spoločnosť zostáva silným partnerom pre verejný sektor skrz obrovské transakcie, na ktorých sa zúčastnila. Navyše, pri množstve ďalších projektov sme poskytovali poradenstvo i pre súkromný sektor. Participovali sme na troch cestných projektoch: M25 vo Veľkej Británii, A2 v Poľsku a R1 v Slovenskej republike. Vo všetkých prípadoch ide o transakcie s investičnou hodnotou v miliardách euro.

Čítaj viac

Čítať viac...

Zmluva o predaji a kúpe podielu (SPA)

Pri každej transakcii je zmluva o predaji a kúpe podielu (ďalej „zmluva“ alebo „SPA“) výsledkom kľúčových komerčných a cenových rokovaní. Kupujúci a predávajúci sú stále dômyselnejší pri hľadaní spôsobov, ako dosiahnuť potenciálnu hodnotu, ktorú možno získať vyjednaním a realizovaním zmluvy.

Čítaj viac

Čítať viac...

Štruktúrovanie pri transakcii

Kupujúci/predávajúci z radov firiem a private equity potrebujú rýchlo a efektívne pochopiť, čo je hlavným hnacím motorom danej investície a aké kroky treba podniknúť, aby sa hodnota transakcie realizovala čo najefektívnejšie.

Čítaj viac

Čítať viac...

 

 

Kontaktujte nás

Alexander Šrank

Alexander Šrank

Partner, Trhy a kapitálové transakcie

Tel: +421 259 350 587

Pavol  Pravda

Pavol Pravda

Direktor

Tel: +421 911 400 763

Sledujte nás