Prevádzkovatelia stránky

Túto stránku prevádzkuje:

PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.

Na tejto stránke “PwC” označuje spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o., PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o., PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o., PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o. and PricewaterhouseCoopers Tax, k.s., ktoré sú členmi siete firiem PricewaterhouseCoopers International Limited, z ktorých každá je samostatným a nezávislým právnym subjektom.

Údaje o spoločnostiach:

PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.
IČO: 35 739 347
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka č.: 16611/B

PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o.
IČO: 45 980 144
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka č.: 69978/B

PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o.
IČO: 43 902 219
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka č.: 49941/B

PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o.
IČO: 47 235 772
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka č.: 76152/B

PricewaterhouseCoopers Tax, k.s.
IČO: 35 692 766
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sr, Vložka č.: 304/B

Kontaktné údaje:

Sídlo: Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 2 59 350 111
E-mail: sk_office_general@pwc.com

Sledujte nás