Daň z príjmov právnických osôb

V záujme splnenia daňových povinností je potrebné ovládať rozsiahlu legislatívu a súvisiace metodické pokyny, ako aj byť v kontakte s daňovým prostredím.

Tak ako sa vyvíjajú stále nové a zložitejšie formy podnikania, aj daň z príjmov reaguje čoraz komplexnejšími legislatívnymi úpravami. V poslednom období rozsah a tempo týchto úprav akcelerovali aj v nadväznosti na požiadavky prichádzajúce z medzinárodného prostredia, a to najmä v rámci programu boja proti nepovolenému znižovaniu daňového základu a presúvaniu ziskov podnikov.

 

 

Ako vám môže PwC pomôcť?

 

Využitím spolupráce so sieťou firiem PwC v príslušných krajinách vieme pre vás navyše sprostredkovať náležité odborné poradenstvo vo veci podobných daňových záväzkov slovenských poskytovateľov mimo územia Slovenska, pokiaľ ide o konkrétne dodávky ich zahraničným obchodným partnerom.

 

 

Contact us

Bartosz  Jasiolek

Bartosz Jasiolek

Vedúci partner daňového a právneho oddelenia, PwC Slovakia

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Margaréta  Bošková

Margaréta Bošková

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 018

Mária Čmáríková

Mária Čmáríková

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421911819336

Sledujte nás