Know Your Business Partner

Využite nové riešenie pre manažment vzťahov s tretími stranami

Sústreďte sa na spoluprácu – nie na administratívu

hands holding pen

Obchodné vzťahy sú čoraz viac komplikované a spletité

Svojím pôsobením v globalizovanom a digitalizovanom svete sú spoločnosti nútené komunikovať a spolupracovať s čoraz širším okruhom obchodných partnerov. Zároveň platí, že vzhľadom na rastúci počet regulačných požiadaviek neboli obchodné vzťahy nikdy také komplikované ako v súčasnej dobe. Okrem toho sa zvyšuje tlak a požiadavka okolia na transparentnosť, čo stavia spoločnosti do pozície, že si musia starostlivo vyberať svojich obchodných partnerov. V takomto prostredí sú poctivosť, čestnosť a morálna zásadovosť naozaj dôležité! Vo všeobecnosti možno povedať, že nedostatočná pozornosť venovaná výberu obchodných partnerov so sebou prináša nielen obchodné, ale aj reputačné riziká.

Riaďte si vzťahy so svojimi externými obchodnými partnermi

Aplikačná platforma Know Your Business Partner (slov. Poznaj svojho obchodného partnera, ďalej ako „KYBP“) z dielne PwC predstavuje automatizované softvérové riešenie poskytujúce klientom možnosť implementovať komplexný proces, ktorý bude zabezpečovať dodržiavanie zákonných a regulačných predpisov a kvality a zároveň výrazne zníži administratívne náklady. KYBP umožňuje spoločnostiam bez ohľadu na ich veľkosť či sektor, v ktorom pôsobia, riadiť si svoje obchodné vzťahy efektívne a mať komplexný prehľad o možných rizikách, ktoré sú spájané s ich obchodnými partnermi. Platforma KYBP ako riešenie pre riadenie rizík spojených s obchodnými vzťahmi vás prevedie krok za krokom celým procesom od stanovenia požiadaviek až po uzatvorenie zmluvy a vypracovanie potrebnej dokumentácie. Jej používanie je intuitívne a modulárne tak, aby odzrkadľovalo vaše potreby.

monitor with table

Šesť krokov k transparentnému manažovaniu vzťahov s obchodnými partnermi

1: Vytvorenie dobrej databázy kmeňových dát

Komplexné spracovanie údajov o obchodných partneroch

2: Klasifikácia po odvetviach a preverovanie obchodných partnerov

Preverovanie napr. zoznamov povinných sankcií a zákazov obchodovania

Klasifikácia relevantných obchodných partnerov podľa odvetvia

3: Posúdenie rizík

Štandardizovaná logika na stanovenie relevantných rizikových oblastí

4: Plán manažovania obchodných vzťahov

Systematický a štruktúrovaný plán manažovania obchodných vzťahov

Vykonávanie hĺbkových kontrol (due diligence)

Jasné nápravné opatrenia na zníženie relevantných rizikových oblastí (napr. uvalené sankcie, boj proti úplatkárstvu a korupcii, kybernetická bezpečnosť, finančná stabilita či preukázanie, že výrobok vyhovuje právnym a iným požadovaným predpisom a normám)

5: Relevantná dokumentácia

Vytvorenie preukázateľnej dokumentácie k všetkým kontrolným bodom

Konsolidácia a archivácia všetkých posúdení rizík každej služby a oblasti podnikania, ktorú obchodný partner poskytuje

6: Monitorovanie a auditovanie

Transparentné interné hlásenia a pravidelné opakovanie hĺbkových kontrol

Časté sledovanie výsledkov a pravidelné obnovovanie náležitej starostlivosti.

Kontaktujte nás

Karsten Hegel

Karsten Hegel

Partner, CEE Export Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 402 630

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Ivan Hlavenka

Ivan Hlavenka

Direktor na oddelení poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 902 953 866

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť