Poradenstvo pre ľudské zdroje

Zamestnanci sú oveľa náročnejší na svojho zamestnávateľa a zamestnávatelia sú náročnejší na svojich zamestnancov.

Pomáhame spoločnostiam vo všetkých oblastiach riadenia ľudských zdrojov. Poradíme vám, ako efektívne využívať personálne náklady, zaviesť systém odmeňovania, motivovať zamestnancov či zvýšiť konkurencieschopnosť na pracovnom trhu. Know-how a skúsenosti z lokálneho trhu umožňujú všetkým našim konzultantom vytvárať profesionálne individuálne riešenia a napomáhať zvyšovaniu návratnosti investícií do ľudského kapitálu.

Služby


Odmeňovanie a benefity

 • ● prieskum odmeňovania PayWell (benchmarking odmeňovania),
 • ● hodnotenie náročnosti pracovných pozícií (job grading),
 • ● revízia a dizajn systému odmeňovania.

Odmeňovanie a benefity

Riadenie ľudských zdrojov

 • ● personálny audit,
 • ● štúdia HR Controlling,
 • ● riadenie výkonu zamestnancov (performance management),
 • ● mapovanie a zefektívnenie HR procesov,
 • ● plánovanie pracovnej sily.

Riadenie ľudských zdrojov

Podpora pri investovaní a expandovaní podnikania

 • ● HR due diligence,
 • ● makroekonomické analýzy pracovného trhu,
 • ● dostupnosť pracovnej sily.

Podpora pri investovaní a expandovaní podnikania

Talent manažment

 • ● identifikácia talentov a plánovanie nástupníctva,
 • ● assessment a Development centrá,
 • ● 360° spätná väzba,
 • ● prieskum spokojnosti a angažovanosti.

Talent manažment

EQUAL-SALARY Certifikácia

 • ● Rovnosť v odmeňovaní mužov a žien
 • ● Rozmanitosť pracovnej sily, posilnenie značky, zvýšenie atraktivity spoločnosti na pracovnom trhu
 • ● Štatistické analýzy, audit na mieste, vrátane kontrolných auditov
 • ● Certifikácia uznávania Európskou komisiou a podporená Švajčiarskym Federálnym Úradom pre Rodovú Rovnosť

EQUAL-SALARY Certifikácia

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Vedúci partner poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Sledujte nás