Poradenstvo pre ľudské zdroje

Poslaním oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje je zvyšovať úroveň riadenia ľudského kapitálu v spoločnostiach. Know-how a skúsenosti z lokálneho trhu aj globálnej praxe umožňujú všetkým našim odborníkom vytvárať profesionálne individuálne riešenia a návratnosť investícií do ľudského kapitálu.

Služby

Oblasti špecializácie

 • Modely riadenia/služieb ľudských zdrojov, HR transformácia
 • HR audity
 • Zvyšovanie efektivity investícií do ľudských zdrojov
 • Odmeňovanie a riadenie výkonnosti

 

Čítať viac...

Odvetvová špecializácia

 • Finančný sektor
 • Výrobný sektor

 

Čítať viac...

Vybrané projekty

 • HR audit – výrobný sektor, neziskový sektor,  finančné služby
 • HR transformácia  –energetické spoločnosti, bankovníctvo
 • Prieskumy spokojnosti, angažovanosti a riadenia – rôzne sektory
 • Dizajn systémov odmeňovania – rôzne sektory
 • Nastavenie cieľov, KPI a prepojenie so systémom odmeňovania – rôzne sektory

 

Čítať viac...

Kontaktujte nás

Ľudmila Guerin
Manažér
Tel: +421 901 911 854
E-mail

Sledujte nás