Poradenstvo pre ľudské zdroje

Svet práce sa mení. V globálnej ekonomike sú ľudia čoraz cennejším zdrojom udržateľnej konkurenčnej výhody.

 

Práve prebieha najväčší prieskum zamestnaneckých preferencií - Workforce Study

Pomáhame spoločnostiam vo všetkých oblastiach riadenia ľudských zdrojov. Poradíme vám ako efektívne využívať personálne náklady, zaviesť systém odmeňovania, motivovať zamestnancov aj zvýšiť konkurencieschopnosť na pracovnom trhu. Know-how a skúsenosti z lokálneho trhu umožňujú všetkým našim konzultantom vytvárať profesionálne individuálne riešenia a napomáhať zvyšovaniu návratnosti investícií do ľudského kapitálu. 
V roku 2020, prvýkrát na Slovensku, zbierame pracovné preferencie od zamestnancov a študentov v rámci Workforce Study, medzinárodnej štúdie s účasťou 11 krajín.
 

„Každá generácia zamestnancov je iná, každé priemyselné odvetvie má svoje špecifiká, každý región Slovenska sa mení. Špecializujeme sa na slovenský pracovný trh, na jeho potreby, vývoj a smerovanie. Pomôžeme Vám včas a efektívne reagovať na zmeny, identifikovať oblasti na zefektívnenie a napredovať aj vďaka podpore ľudských zdrojov. Spolu s našimi zahraničnými kolegami vo viac ako 100 krajinách sveta patríme k najväčším globálnym spoločnostiam v HR poradenstve.“

Ľudmila Guerin, líder oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje

Prepracujte stratégiu na získavanie talentovaných ľudí, aby ste s ich pomocou dosiahli výnimočné výsledky

Globalizácia a odlišné spôsoby práce prinášajú spoločnostiam nové typy príležitostí a výziev. Musí byť možné angažovať správnych ľudí so správnym know-how a v prípade potreby ich rýchlo a bez problémov presunúť na miesta, kde sú potrební kvalifikovaní ľudia. Prispôsobujeme svoje služby tak, aby vyhovovali situácii a stratégii každej firmy. V nasledujúcich častiach sa dozviete viac o našich službách a odborníkoch podľa ich špecializácie a profesijného zamerania.

 

Služby

Odmeňovanie a benefity

 • prieskum odmeňovania PayWell (benchmarking odmeňovania),
 • hodnotenie náročnosti pracovných pozícií (job grading),
 • revízia a dizajn systému odmeňovania.

Čítať viac...

Riadenie ľudských zdrojov

 • personálny audit,
 • štúdia HR Controlling,
 • riadenie výkonu zamestnancov (performance management),
 • mapovanie a zefektívnenie HR procesov,
 • plánovanie pracovnej sily.

Čítať viac...

Podpora pri investovaní a expanzii podnikania

 • HR due diligence,
 • makroekonomické analýzy pracovného trhu,
 • dostupnosť pracovnej sily.

Čítať viac...

Talent manažment

 • identifikácia talentov a plánovanie nástupníctva,
 • assessment a Development centrá,
 • 360° spätná väzba,
 • prieskum spokojnosti a angažovanosti.

Čítať viac...

EQUAL-SALARY Certifikácia

 • Rovnosť v odmeňovaní mužov a žien
 • Rozmanitosť pracovnej sily, posilnenie značky, zvýšenie atraktivity spoločnosti na pracovnom trhu
 • Štatistické analýzy, audit na mieste, vrátane kontrolných auditov
 • Certifikácia uznávania Európskou komisiou a podporená Švajčiarskym Federálnym Úradom pre Rodovú Rovnosť

Čítať viac...


 

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Kontaktujte nás

Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Ľudmila Guerin

Ľudmila Guerin

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 901 911 854

Sledujte nás