Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Poradenstvo pre ľudské zdroje

Zamestnanci sú oveľa náročnejší na svojho zamestnávateľa a zamestnávatelia sú náročnejší na svojich zamestnancov.

Pomáhame spoločnostiam vo všetkých oblastiach riadenia ľudských zdrojov. Poradíme vám, ako efektívne využívať personálne náklady, zaviesť systém odmeňovania, motivovať zamestnancov či zvýšiť konkurencieschopnosť na pracovnom trhu. Know-how a skúsenosti z lokálneho trhu umožňujú všetkým našim konzultantom vytvárať profesionálne individuálne riešenia a napomáhať zvyšovaniu návratnosti investícií do ľudského kapitálu.
 

Služby


Odmeňovanie a benefity

 • ● prieskum odmeňovania PayWell (benchmarking odmeňovania),
 • ● hodnotenie náročnosti pracovných pozícií (job grading),
 • ● revízia a dizajn systému odmeňovania.

Riadenie ľudských zdrojov

 • ● personálny audit,
 • ● štúdia HR Controlling,
 • ● riadenie výkonu zamestnancov (performance management),
 • ● mapovanie a zefektívnenie HR procesov,
 • ● plánovanie pracovnej sily.

Podpora pri investovaní a expandovaní podnikania

 • ● HR due diligence,
 • ● makroekonomické analýzy pracovného trhu,
 • ● dostupnosť pracovnej sily.

Talent manažment

 • ● identifikácia talentov a plánovanie nástupníctva,
 • ● assessment a Development centrá,
 • ● 360° spätná väzba,
 • ● prieskum spokojnosti a angažovanosti.

EQUAL-SALARY Certifikácia

 • ● Rovnosť v odmeňovaní mužov a žien
 • ● Rozmanitosť pracovnej sily, posilnenie značky, zvýšenie atraktivity spoločnosti na pracovnom trhu
 • ● Štatistické analýzy, audit na mieste, vrátane kontrolných auditov
 • ● Certifikácia uznávania Európskou komisiou a podporená Švajčiarskym Federálnym Úradom pre Rodovú Rovnosť

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Required fields are marked with an asterisk(*)

Kontaktné údaje

Zásady ochrany osobných údajov

Odoslaním formulára súhlasíte s elektronickou komunikáciou zasielanou spoločnosťami zo siete PwC v súlade s ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Kontaktujte nás

Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Lucia Glasová

Lucia Glasová

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 910 191 575

Jana Steskálová

Jana Steskálová

HR Senior Consultant, PwC Slovakia

Tel: +421 911 620 534

Roman Rác

Roman Rác

HR Senior Consultant, PwC Slovakia

Tel: +421 910 878 413

Sledujte nás