Poradenstvo pre ľudské zdroje

 

Zahajujeme 27. ročník platovej štúdie PayWell

Pomáhame spoločnostiam vo všetkých oblastiach riadenia ľudských zdrojov. Poradíme vám ako efektívne využívať personálne náklady, zaviesť systém odmeňovania, motivovať zamestnancov aj zvýšiť konkurencieschopnosť na pracovnom trhu. Know-how a skúsenosti z lokálneho trhu umožňujú všetkým našim konzultantom vytvárať profesionálne individuálne riešenia a napomáhať zvyšovaniu návratnosti investícií do ľudského kapitálu.

 

„Každá generácia zamestnancov je iná, každé priemyselné odvetvie má svoje špecifiká, každý región Slovenska sa mení. Špecializujeme sa na slovenský pracovný trh, na jeho potreby, vývoj a smerovanie. Pomôžeme Vám včas a efektívne reagovať na zmeny, identifikovať oblasti na zefektívnenie a napredovať aj vďaka podpore ľudských zdrojov. Spolu s našimi zahraničnými kolegami vo viac ako 100 krajinách sveta patríme k najväčším globálnym spoločnostiam v HR poradenstve.“

Ľudmila Guerin, líder oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje

Služby

Odmeňovanie a benefity

 • prieskum odmeňovania PayWell (benchmarking odmeňovania),
 • hodnotenie náročnosti pracovných pozícií (job grading),
 • revízia a dizajn systému odmeňovania.

 

Čítať viac...

Riadenie ľudských zdrojov

 • personálny audit,
 • štúdia HR Controlling,
 • riadenie výkonu zamestnancov (performance management),
 • mapovanie a zefektívnenie HR procesov,
 • plánovanie pracovnej sily.

Čítať viac...

Podpora pri investovaní a expanzii podnikania

 • HR due diligence,
 • makroekonomické analýzy pracovného trhu,
 • dostupnosť pracovnej sily.

 

Čítať viac...

Talent manažment

 • identifikácia talentov a plánovanie nástupníctva,
 • assessment a Development centrá,
 • 360° spätná väzba,
 • prieskum spokojnosti a angažovanosti.

Čítať viac...

EQUAL-SALARY Certifikácia

 • Rovnosť v odmeňovaní mužov a žien
 • Rozmanitosť pracovnej sily, posilnenie značky, zvýšenie atraktivity spoločnosti na pracovnom trhu
 • Štatistické analýzy, audit na mieste, vrátane kontrolných auditov
 • Certifikácia uznávania Európskou komisiou a podporená Švajčiarskym Federálnym Úradom pre Rodovú Rovnosť

 

Čítať viac...

Kontaktujte nás

Dagmar Haklová

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 619

Ľudmila Guerin

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 901 911 854

Sledujte nás