Analýza ľudských zdrojov a získané poznatky

Odhaľte schopnosti svojej pracovnej sily pomocou analýzy dát

Hĺbka poznatkov založených na analýze dát mení spôsob, akým organizácie prijímajú lepšie rozhodnutia a využívajú schopnosti svojich pracovníkov. V dnešnej dobe sú kvalitnejšie dáta kľúčovým faktorom pre strategické plánovanie pracovnej sily, rast produktivity práce, riadenie talentov, angažovanie a udržanie si pracovníkov, riadenie výkonnosti, dynamickosť a rozhodnutia ohľadom mobility. Pomocou analýzy ľudských zdrojov môžu organizácie odlíšiť podstatné od nepodstatného a získať jasný obraz o tom, čo funguje a čo nie. Odstránia tým dohady a domnienky z väčšiny svojich dôležitých rozhodnutí týkajúcich sa pracovnej sily, čím zabezpečia lepšie riadenie rizík spojených s ľudskými zdrojmi, šikovnejšie priraďovanie zamestnancov na jednotlivé pracovné miesta a nachádzanie efektívnejších a nákladovo úspornejších riešení.
 

loading-player

Playback of this video is not currently available

Robí vám starosti rastúca miera prirodzeného úbytku pracovných síl? Dokážete identifikovať príčinu či predpovedať rezignácie? Chápete, ako treba efektívne využívať váš rozpočet na ľudské zdroje? Máte k dispozícii nekvalitné dáta uchovávané v navzájom nekompatibilných personálnych systémoch? Alebo chcete na svojom personálnom oddelení zdokonaliť schopnosť analyzovať ľudské zdroje?

Ako vám môžeme pomôcť

Súčasťou nášho skúseného tímu sú priemyselní a podnikoví psychológovia s akademickým titulom PhD., štatistici a pracovníci v oblasti výskumu pracovnej sily, ktorí ponúkajú širokú škálu služieb, aby pomohli organizáciám vyťažiť čo najviac z údajov, ktoré majú o svojich pracovníkoch. Medzi uvedené služby patrí napr.:

  • Porovnávanie podľa metodiky, ktorú vypracoval Saratoga Institute Inc. (divízia PwC), tzv. Saratoga™ benchmarking
  • Analýza talentov a prediktívne služby
  • Komplexné skúmanie pracovnej sily
  • Modelovanie a meranie talentu
  • Analytika pracovnej sily a strategické výkazníctvo
  • Pomoc pri budovaní interného oddelenia analýzy ľudských zdrojov
  • PayWell – Prieskum o odmeňovaní
  • Prieskum spokojnosti a angažovanosti zamestnancov.

Pomôžeme vám naplno využiť potenciál vašej pracovnej sily tak, že vyťažíme čo najviac z poznatkov získaných z množstva údajov, aby sme z vašich zamestnancov dostali to najlepšie a vašej firme priniesli väčšiu hodnotu. 

Kontaktujte nás

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Ľudmila Guerin

Ľudmila Guerin

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 901 911 854

Sledujte nás