Automatizované hodnotenie dodávateľských rizík a podpora pri prijímaní rozhodnutí

Inteligentné monitorovanie rizík

Podnikateľské výzvy

Podľa našich skúseností je pre spoločnosti veľmi dôležité, aby pri overovaní svojich dodávateľov a obchodných partnerov postupovali s náležitou starostlivosťou a predchádzali tak možným podvodom s DPH.

Ďalším dôležitým cieľom je zmierniť riziká, ktoré vznikajú v prípade, ak nie sú dodávatelia dostatočne stabilní z finančného, daňového alebo iného právneho hľadiska alebo ak existuje riziko neplatenia zo strany zákazníkov. Vďaka automatizácii tohto procesu pomocou softvéru je možné overiť celé portfólio obchodných partnerov nielen v čase vyhlásenia obchodnej súťaže, ale aj na mesačnej, týždennej  alebo dokonca dennej báze. Okrem minimalizácie rizík môže systém PwC na inteligentné monitorovanie rizík pomôcť významne znížiť množstvo manuálnej práce, ktorú si vyžaduje hĺbkové preverovanie dodávateľov.

Illustration two mens
Illustration notebook

Ako vám vieme pomôcť

Systém PwC na inteligentné monitorovanie rizík umožňuje overiť perspektívnych dodávateľov (kontrola pred začiatkom vzťahu), ako aj existujúcich dodávateľov počas trvania zmluvného vzťahu (kontrola portfólia) automatizovaným spôsobom v súlade s požiadavkami na audit čistej hodnoty aktív.

Vzhľadom na charakter riešenia, ktoré vyvinula spoločnosť PwC, nie je potrebná žiadna implementácia zložitých IT procesov. K platforme je možné jednoducho pristupovať po jej predplatení. Takmer 70 kritérií, ktoré sa pri preskúmaní rizík posudzujú, vychádza z odborných znalostí a desaťročí skúseností odborníkov spoločnosti PwC v oblasti DPH, ako aj  zo znalosti praxe príslušných daňových orgánov a relevantnej judikatúry. Softvér tak neponúka len IT riešenie, ale aj naše profesionálne skúsenosti a odbornosť.

Systém PwC na inteligentné monitorovanie rizík využíva databázy na nastavenie vhodných parametrov monitorovania údajov o spoločnosti a poskytuje automatizované riešenie na overovanie dodávateľov a súčasne umožňuje aj nasledujúce:

  • monitorovanie finančnej stability a platobnej schopnosti zákazníkov a iných obchodných partnerov;
  • monitorovanie stability partnerov dodávajúcich suroviny a komponenty na výrobu  alebo iné použitie s cieľom znížiť potenciálne dodávateľské riziká;
  • monitorovanie spoľahlivosti subdodávateľov, iných obchodných subjektov zapojených do spoločných dodávok alebo ich preverovanie z hľadiska zabezpečenia kvality.

Naše riešenie nielenže automatizuje manuálnu prácu spojenú so zostavovaním zoznamov dodávateľov a partnerov, ale poskytuje aj nástroj na vykonávanie komplexnej kontroly celej dodávateľskej a partnerskej základne v priebehu krátkeho času a s minimálnymi zdrojmi prostredníctvom priebežných automatizovaných výkazov.

Prehľad výhod tohto riešenia

Minimalizácia rizík

Kontrolou dodávateľov možno minimalizovať riziká a predchádzať podvodom s DPH.

Automatizované správy

Zníženie manuálnej práce a času potrebného na preverenie celej dodávateľskej a odberateľskej základne.

Softvér a odbornosť

Softvér bol vyvinutý na základe skúseností odborníkov spoločnosti PwC v oblasti DPH a na základe znalosti praxe daňových úradov.

Kompletná analýza

Softvér analyzuje rizikový profil dodávateľov na základe viac ako 70 kritérií.

Všestranné použitie

Monitorovanie platobnej schopnosti, zabezpečenie kvality pri výkone hĺbkového preverovania (due diligence) atď.

Riešenie pripravené na použitie

Nie je potrebné implementovať žiadne zložité IT procesy.

Oboznámte sa so softvérom!

Cena

Systém PwC na inteligentné monitorovanie rizík
15 000 EUR
/ rok / subjekt
  • Minimalizovanie rizík, predchádzanie podvodom s DPH
  • Automatizované správy
  • Kompletná analýza na základe 70 aspektov rizík
  • Všestranné použitie
  • Riešenie pripravené na použitie

Kontaktujte nás

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Miloslav  Jošt

Miloslav Jošt

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 907 431 857

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť