hAppy - People Happiness Assessment tool

Úvod

Angažovanosť zamestnancov zvyšuje produktivitu

Vyššia produktivita, ako aj efektívna implementácia firemnej stratégie a nižšia miera fluktuácie sú ovplyvnené angažovanosťou a spokojnosťou vašich zamestnancov. Práve takíto zamestnanci majú tendenciu podávať lepšie výkony, byť inovatívnejší a zároveň sú menej náchylní k odchodu z firmy.

Zistenia z každoročného globálneho prieskumu PwC 2022 zdôrazňujú, ako dôležité je pre firmy zabezpečiť, aby ich zamestnanci našli zmysel a naplnenie v ich práci.

Ako môžeme pomôcť

Umelá inteligencia analyzuje údaje o zamestnancoch a navrhuje riešenia manažérom

Spoločnosť PwC vyvinula prístup k manažovaniu zamestnancov – The People Happiness Assessment Tool (hAppy). Tento nástroj využíva novodobé a pravidelné dotazníkové prieskumy na hĺbkovú analýzu spokojnosti, angažovanosti a lojality zamestnancov. Zhromaždené údaje sú spracované pomocou sofistikovaných algoritmov vrátane umelej inteligencie a výsledky sú prezentované pomocou interaktívnych prehľadov. Rozsah týchto prehľadov je prispôsobený tak, aby zodpovedal špecifickým pozíciám používateľov v rámci firmy.

Algoritmy PwC tiež generujú personalizovaný súbor pokynov pre každého manažéra, aby mohol efektívne riadiť svoje tímy. Výsledkom je pokročilý systém riadenia ľudských zdrojov, ktorý využíva špičkovú technológiu na zvýšenie spokojnosti, angažovanosti a lojality zamestnancov a zároveň optimalizuje riadenie tímu.

Výhody riešenia

Naši klienti hovoria, že nástroj hAppy im pomohol v rôznych oblastiach:

Zvýšená spokojnosť s prácou: Meranie a zlepšovanie angažovanosti zamestnancov môže pomôcť identifikovať oblasti, v ktorých môžu byť zamestnanci nespokojní, a poskytnúť príležitosti na riešenie týchto problémov, čo vedie k pozitívnejšiemu pracovnému prostrediu, väčšej spokojnosti s prácou a nižšej fluktuácii zamestnancov.

Viac inovácií: Angažovaní zamestnanci sa cítia komfortnejšie pri zdieľaní nápadov a ponúkaní návrhov, čo vedie k inovatívnejšiemu pracovnému prostrediu a spolupráci.

Lepšie služby zákazníkom: Angažovaní zamestnanci majú tendenciu byť viac zameraní na zákazníka a poskytujú lepšie služby, čo vedie k vyššej spokojnosti a lojalite zákazníkov.

Lepšia firemná kultúra a tímová atmosféra: Identifikácia prioritných oblastí na zlepšenie firemnej kultúry a tímovej atmosféry vedie k pozitívnejšiemu pracovnému prostrediu a spolupráci.

Rozvoj manažérov: Generovanie personalizovaných riešení pre manažérov napomáha efektívnemu vedeniu tímu a vyššej úrovni zapojenia zamestnancov.

Súlad s firemnými hodnotami: Keď celá firma, ako aj jednotlivé tímy konajú v súlade s firemnými hodnotami, prispieva to k efektívnejšej a príjemnejšej pracovnej atmosfére.

Príklad riešenia

hAppy - landing screen

Kontaktujte nás

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Lucia Glasová

Lucia Glasová

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 910 191 575

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť