Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Telekomunikácie a informačné technológie

"Podniky musia aplikovať modely, ktoré dostatočne vystihujú spôsob, akým podnik skutočne funguje."

Ivo Doležal, Partner PwC Slovensko


V súčasnosti mnohé spoločnosti vo svojom názve zdôrazňujú slovo komunikácia a už sa viac nepovažujú iba za telefónnu alebo za káblovú spoločnosť. Toto samo osebe prináša mnohé výzvy a, samozrejme, ostrejší konkurenčný boj a tlak na marže i ziskovosť. Nikoho preto neprekvapuje, že najbežnejšími slovnými spojeniami, ktoré denno denne počúvame, je znižovanie nákladov a nárast počtu zákazníkov.

Sme svedkami toho, aké zmeny priniesla finančná kríza medzi komunikačné spoločnosti, pokiaľ ide o produktové novinky, kvalitu služieb, no najmä pre dobu uvedenia produktu na trh. Poslednou, no nemenej dôležitou témou je regulácia, o ktorej sa stále veľa debatuje. 

 

Playback of this video is not currently available

Problematika odvetvia

 • Úspešná trhová a produktová stratégia
 • Existuje na Slovensku priestor na ďalší akvizičný rast?
 • Ako sa prispôsobiť „zbližujúcemu sa“ svetu?
 • Ako interne riadiť zmeny?
 • Ako zvládnuť množstvo interných projektov v tom istom čase?
 • Ako znížiť náklady a optimalizovať ich štruktúru?
 • Čo môžeme urobiť pre to, aby sme zákazníkom poskytovali lepšie služby? Je zákazník stredobodom snaženia našej organizácie?
 • Ako ešte viac zatraktívniť našu ponuku pre terajších zákazníkov?
 • Aké by mali byť naše priority pre investície do technológií?
 • Ako zdokonaliť naše výchovno-vzdelávacie programy pre zamestnancov?
 • Ako získať nových kvalitných pracovníkov a ako si udržať tých súčasných?
 • Ako správne motivovať zamestnancov pre splnenie celofiremných cieľov?
 • Ako zabezpečíme, že naša firmaje v plnom súlade s daným regulačným rámcom?

 

Oblasti, kde môžeme pomôcť

 • Strategické poradenstvo v oblasti smerovania firmy ako celku alebo vybranej divízie, prípadne produktu
 • Odborná pomoc pri vedení projektov alebo dočasné poskytnutie kvalifikovaných zdrojov
 • Preverenie a optimalizácia štruktúry nákladov
 • Posúdenie ziskovosti a návrh možností na zvýšenie ziskovosti
 • Preverenie a optimalizácia prevádzkového kapitálu
 • Preskúšanie a vylepšenie procesov služieb zákazníkom
 • Poradenstvo týkajúce sa rozličných účtovných a daňových otázok a riešení
 • Regulačné otázky a poradenstvo
 • Riešenie sporov

 

Riešenie sporov
 • Forenzné a vyšetrovacie služby
 • Audítorské služby
 • Pomoc a poradenstvo v oblasti štátnej podpory a európskych fondov
 • Daňové služby a poradenstvo
 • Poradenstvo v oblasti zlúčenía akvizícií, prípadné vypracovanie finančného ohodnotenia firmy
 • Uistenie o správnosti výšky výnosov, tzv. Revenue Assurance
 • Vytvorenie skupiny interného auditu alebo nezávislé posúdenie jej činnosti s ohľadom na zaužívanú prax „Best practice“
 • Posúdenie efektívneho využitia kapitálu alokovaného pre oblasť rozvoja IT a infraštruktúry

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 435 979

Sledujte nás