Ako odomknúť hodnotu v sociálnej oblasti

Udržateľné podnikanie je aj o rovnováhe vzťahu medzi spoločnosťou a jej okolím

Ekosystém našej spoločnosti je široký a každá firma, organizácia má v ňom nezastupiteľnú úlohu pri vytváraní bezpečného, ale aj inovatívneho prostredia pre ľudí, svojich zamestnancov, zamestnankyne a široké komunity. Úspešné naplnenie ambícií v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a v oblasti vedenia a riadenia spoločnosti (ESG) je dosiahnuteľné vtedy, ak sú zamestnanci a zamestnankyne súčasťou tejto cesty. Inšpirovaní zamestnanci a zamestnankyne sú kľúčom k úspešnej implementácii udržateľnej stratégie.

Sociálny pilier pokrýva v ESG široké spektrum oblastí od spravodlivosti v otázkach pracovnej sily, zmeny kultúry začlenení a rôznorodosti až po širšie úvahy o dodávateľskom reťazci. To zahŕňa aj spôsob, akým spoločnosti tieto oblasti zlaďujú a ako o nich komunikujú.

Pomôžeme vám pri posilnení tém a aktivít spoločensky zodpovedného podnikania a udržateľnosti tak, aby boli splnené vaše ESG ciele aj z pohľadu sociálnej oblasti.

Budúcnosť sa začína teraz.
Ste pripravení?

Svet práce sa rýchlo mení a ľudia to pociťujú. Meniace sa požiadavky zákazníkov a nové technológie ovplyvňujú produkty, služby, spoločnosti, ako aj očakávania zamestnancov a zamestnankýň.

Spoločnosti hľadajú medzi talentmi nové zručnosti, zamestnanci a zamestnankyne zase vyžadujú väčšiu flexibilitu, rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, spravodlivé a transparentné odmeňovanie a benefity, ktoré odrážajú ich osobné preferencie a túžbu po zmysluplnej práci. Agilita je kľúčová. Ale ako vyniknúť v tomto meniacom sa svete?
 

Poradíme vám, ako integrovať do vašej stratégie faktor sociálnej oblasti a ako transformovať vašu organizáciu na dosiahnutie jej cieľov.
 

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontaktujte nás

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Lucia Glasová

Lucia Glasová

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 910 191 575

Follow us