Transparentnosť odmeňovania mužov a žien

Nové legislatívne povinnosti týkajúce sa firiem so 100 a viac zamestnancami

Nerovnosť v odmeňovaní na pracovisku vzhľadom na pohlavie je stále pretrvávajúcim spoločenským problémom. Hoci boj za rovnaké odmeňovanie za rovnakú prácu trvá už desaťročia, pokrok je pomalý. Nedávny vývoj a prijatie smernice EÚ o transparentnosti odmeňovania (marec 2023) Európskym parlamentom však naznačuje, že zmena je na obzore.

Smernica EÚ o transparentnosti odmeňovania

Európsky parlament 30. marca 2023 schválil legislatívny návrh Európskej komisie, ktorým zavádza požiadavky na transparentnosť odmeňovania a mechanizmus na ich presadzovane. Cieľom tejto legislatívnej normy je posilniť uplatňovanie zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu podobnej hodnoty medzi mužmi a ženami. Spoločnosti so sídlom v niektorom z členských štátov EÚ, ktoré zamestnávajú aspoň 100 zamestnancov, budú musieť tieto požiadavky dodržiavať.

Dôsledky pre zamestnávateľov, ako aj zamestnancov:

Flags of european states

Vykazovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov

  • povinnosť pre spoločnosti so 100+ zamestnancami 
  • spoločné hodnotenie odmeňovania v spolupráci so zástupcami zamestnancov pre spoločnosti s rozdielom v odmeňovaní 5 % alebo viac

Nábor zamestnancov

  • transparentnosť informácií o odmeňovaní pred prijatím do zamestnania
  • zákaz kladenia uchádzačom otázok týkajúcich sa ich mzdovej histórie 

Prístup k odmeňovaniu a filozofia odmeňovania

  • zabezpečenie transparentnosti kritérií použitých na určenie úrovní odmien a kariérneho postupu

Priemerné úrovne odmeňovania

  • právo zamestnanca požadovať informácie o individuálnej úrovni odmeny a o priemerných úrovniach odmien zamestnancov, ktorí vykonávajú podobnú prácu, v členení podľa pohlavia

Prostriedky nápravy a ich presadzovanie

  • stanovanie nápravných opatrení a mechanizmov presadzovania, ako je náhrada škody, presun dôkazného bremena, ochrana pred viktimizáciou a sankcie za nedodržiavanie predpisov

Čo z toho vyplýva pre vás?

Smernica EÚ o transparentnosti odmeňovania má vplyv na takmer všetkých zamestnávateľov pôsobiacich v EÚ a jej dôsledky sa odrážajú na celom životnom cykle zamestnanca:

17. 5. 2023 – zverejnenie vo Vestníku EÚ

Účinnosť do 20 dní od zverejnenia vo Vestníku EÚ

 

Splnenie všetkých požiadaviek smernice bude v praxi znamenať úpravu mnohých HR procesov vo firme. Preto ako prvý krok odporúčame urobenie predbežnej GAP analýzy podľa požiadaviek smernice. Týmto získate základnú predstavu o tom, ktorým procesom by ste sa mali venovať. Analýzu odporúčame urobiť čím skôr, keďže aj iné legislatívne normy zavádzajú reporting údajov týkajúcich sa spravodlivého odmeňovania, a včasná GAP analýza vám môže ušetriť prácu na implementácii jednotlivých požiadaviek samostatne.

Kontaktujte nás

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Lucia Glasová

Lucia Glasová

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 910 191 575

Follow us

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť