Verejný sektor

Požiadavka, aby verejný sektor fungoval efektívne, má trvalú platnosť bez ohľadu na to, či ide o riadenie, infraštruktúru alebo zdravotnú starostlivosť.

 

"Po viac než desaťročí nevídanej prosperity a rastu sa krajiny na celom svete dostali do ekonomickej, sociálnej a politickej situácie plnej zmien a rozhodovania."

Christiana Serugová, Partner
Christiana Serugová, Partner

Verejný sektor na Slovensku je vystavený čoraz väčším požiadavkám, vyvolaným jednak úsilím zefektívňovať svoju činnosť, a jednak prijímaním nových či širších povinností, akými sú napr.správa fondov EÚ, udržateľnosť či inovatívne metódy poskytovania služieb. Požiadavka, aby verejný sektor fungoval efektívne, má trvalú platnosť bez ohľadu na to, či ide o riadenie, infraštruktúru alebo zdravotnú starostlivosť. Navyše je verejný sektor pod drobnohľadom nielen slovenských občanov, ale aj Európskej únie.

Naši konzultanti môžu prispieťk úspechu vládnych, regionálnych či komunálnych projektov tým, že ponúknu:
 • nezávislý pohľad a stanovisko
 • odborné znalosti
 • skúsenosti z verejného a súkromného sektora
 • osvedčené efektívne metodológie
 • skúsenosti z podobných projektov v zahraničí
 • techniku riadenia projektov

Ako člen najväčšej siete svojho druhu máme prístup k najlepším svetovým expertom a zároveň k odskúšaným riešeniam, ktoré vieme prispôsobiť slovenskej realite. Naša práca v tejto oblasti je podporená špecializovanou inštitúciou PwC – Výskumným centrom pre verejný sektor (www.psrc-pwc.com).

Problematika odvetvia

 • Potrebujete poradiť s účtovaním či konsolidáciou?
 • Môžete zvýšiť vlastné príjmy vašej organizácie?
 • Riadite riziká vašej organizácie?
 • Sú príčinou fluktuácie vašich zamestnancov nízke platy?
 • Zaoberáte sa vypracovaním dlhodobej stratégie zameranej na zákazníka?
 • Pýtate sa, aké je fungovanie vašej organizácie v porovnaní s inými?
 • Chcete zmodernizovať riadenie vášho úradu a znížiť byrokraciu?
 • Zaujíma vás Balance Scorecard a riadenie výkonnosti?
 • Pripravujete veľké verejné obstarávanie, napr. IT či PPP?
 • Môžete niečo urobiť v otázkach udržateľného rozvoja?
 • Chcete alebo musíte robiť zmeny, napr. vzhľadom na novú legislatívu?
 • Chcete lepšie a lacnejšie riadiťa implementovať štrukturálne fondy?
 • Prinášajú vám vaše projekty vždy očakávané výsledky v termíne a za pôvodný rozpočet?
 • Myslíte si, že vaše IT systémy by vám mohli prinášať viac? Sú bezpečné?
 • Zaoberáte sa e-governmentom?
 • Chcete zlepšiť hospodárenie s vaším majetkom?
 • Chcete preveriť činnosť útvarov či podriadených organizácií?

Oblasti, kde môžeme pomôcť

 • Audítorské služby, účtovné poradenstvo, vrátane IPSAS a IFRS
 • Cash Finder
 • Poradenstvo pri financovaní
 • Zefektívnenie riadenia, vrátane finančného a HR
 • Zavádzanie systémov motivácie a výkonovo orientovaného odmeňovania
 • Strategické riadenie
 • Balance Scorecard
 • Programové rozpočtovanie
 • Riadenie výkonnosti, monitorovanie a hodnotenie
 • Inovatívne riešenia poskytovania verejných služieb
 • Benchmarking
 • Verejné obstarávanie
 • Riadenie údajov o skleníkových plynoch, vykazovanie a overovanie
 • Riadenie projektov
 • Poradenstvo pri štátnych fondoch, štátnej pomoci
 • Outsourcing činností
 • PPP
 • Informačné technológie
 • E-government
 • Štúdie realizovateľnosti

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Christiana Serugová

Partner, CEE TLP Clients & Markets Leader, PwC Slovakia

Sledujte nás