Corporate Tax Flow

Hoci mnohé oblasti financií a daní sú už v podnikoch na Slovensku plne alebo čiastočne automatizované, kalkulácie dane z príjmov právnických osôb sa väčšinou stále pripravujú manuálne mimo podnikového informačného systému. Mnohé spoločnosti používajú na výpočty excelové tabuľky, ktoré si samy vypracovali, pričom popri kalkulácii dane sú potrebné ďalšie pomocné výpočty a tabuľky a mnohé ďalšie manuálne kroky. Tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb sa často celé vypĺňajú ručne na webovom portáli finančnej správy.

 Avšak celkovo trend na trhu smeruje k automatizácii daňového výkazníctva:

 • Digitalizácia a automatizácia vo všetkých daňových oblastiach. Cieľom je zadanie údajov jediný raz a zároveň ich použiť pre viacero výkazov a období. 
 • Mnohé krajiny vrátane Slovenska deklarovali svoj záväzok prijať v budúcnosti koncept novej formy spolupráce medzi podnikateľmi a daňovou správou na zlepšenie daňových povinností (Cooperative Compliance Programme). Tento koncept prináša výhody daňovníkom, ktorí majú svoje daňové záležitosti a procesy pod kontrolou a dobre zdokumentované. 
 • Archivovanie údajov musí byť v súlade s požiadavkami transparentnosti, dostupnosti a sledovateľnosti.

Ako vám vieme pomôcť

Tímy spoločnosti PwC Slovensko vyvinuli aplikáciu Corporate Tax Flow – riešenie, ktoré automatizuje prípravu daňového priznania a výpočet dane z príjmov právnických osôb.  

Corporate Tax Flow je webová aplikácia, ktorá využíva jednotné prostredie, z používateľského hľadiska dobre rozvrhnuté a zorganizované, a zachytáva celý proces prípravy dane z príjmov právnických osôb. Aplikácia zbiera všetky údaje z informačných zdrojov, daňové úpravy, komentáre, schválenia úprav a výstupy, a to v jednom balíku. 

Aplikáciu Corporate Tax Flow je možné použiť pri koncoročnom procese prípravy daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb, pri výpočte odhadov splatnej a odloženej dane, pri ročných a mesačných uzávierkach. Funkcia prenosu úprav na ďalšie obdobie, automatizované aktualizácie daňových úprav na základe filtrov nad údajmi z finančného denníka a označovanie účtov tzv. tagmi zabezpečujú automatizovanú, rýchlu a transparentnú prípravu daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb. Údaje možno archivovať a v budúcnosti použiť na sledovanie vykonaných úprav.

Aplikácia  je teraz dostupná aj ako softvér ako služba (software as a service).

Playback of this video is not currently available

2:12

Výhody nášho riešenia

Hlavné odlišnosti nášho riešenia Corporate Tax Flow v porovnaní s tradičným vypracovaním výpočtu dane z príjmov právnických osôb sú:

 • Daňové úpravy sa sledujú na úrovni transakcií. To znamená, že všetky účtovné zápisy za zdaňovacie obdobie sú k dispozícii na ďalšiu analýzu pomocou aplikácie Corporate Tax Flow (v porovnaní s úpravami zostatkov v hlavnej knihe používanými v minulosti). Tento prístup poskytuje transparentnosť a úplný kontrolný záznam daňových úprav. Transakčný prístup je v súlade s prístupom daňových úradov k daňovým kontrolám a šetrí čas pri príprave podkladov pre daňových  kontrolórov. Veríme, že v budúcnosti bude základným prvkom daňového vykazovania v rámci tzv. Cooperative Compliance.
 • Označovanie účtov pomáha pri klasifikácii povahy účtov a automatizovanej príprave daňových úprav.
 • Automatická aktualizácia úprav v prípade zmien údajov v účtovnom denníku – položky zvyšujúce a znižujúce náklady nemusíte aktualizovať, pretože sú prepojené so zdrojovými údajmi a aktualizujú sa automaticky.
 • Zahrnuté sú rôzne automatizované krížové a analytické kontroly
 • Interné a externé komentáre k daňovým úpravám a účtom umožňujú oddelene zaznamenať informácie pre internú potrebu a ktoré môžu byť viditeľné pre externých používateľov (napr. daňových poradcov, audítorov, správcu dane).
 • Niekoľko úrovní prístupových práv zabezpečuje, že po schválení oprávnenou osobou sú zmeny uzamknuté na úpravu.

Naďalej pracujeme na vývoji a vylepšeniach aplikácie Corporate Tax Flow. Postupne pridáme tieto funkcie:

 • Funkcia preklopenia údajov do ďalšieho obdobia –  riešenie navrhnuté na zohľadnenie dočasných rozdielov (ako sú opravné položky a rezervy, náklady po zaplatení, ako aj úpravy základu dane vytvorené na základe filtrov nad údajmi z účtovného denníka) v nasledujúcom zdaňovacom období.
 • Výpočet odloženej dane prepojený s výpočtom splatnej dane z príjmov právnických osôb na základe klasifikácie dočasných a trvalých rozdielov základu dane.

 

Príklad riešenia

Cena

EUR 5,000 / subjekt*

* Táto základná cena môže byť upravená na základe vašich prístupových práv k nástroju, spolupráce s PwC počas prípravy daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb či vášho zapojenia do procesu testovania a ďalších kritérií. V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte. Radi vám vypracujeme cenovú ponuku šitú na mieru vašej spoločnosti.

Kontaktujte nás

Martin Srnka

Martin Srnka

Direktor na oddelení riadenia rizík, PwC Slovakia

Tel: +421 902 953 854

Otakar Weis

Otakar Weis

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 580 082

Viera Hudečková

Viera Hudečková

Direktor na oddelení daňového poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 911 920 006

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť