ESG a zodpovedné podnikanie

Spoločnosť PwC Slovensko poskytuje poradenstvo týkajúce sa širokého spektra oblastí súvisiacich s problematikou udržateľného rozvoja.

Miera vplyvu na životné prostredie a spoločnosť je dôležitá pre udržanie konkurencieschopnosti podnikov. Vedenie spoločností by preto malo klásť dôraz na udržateľnú budúcnosť svojho podnikania. Na uskutočnenie tejto udržateľnej budúcnosti by mali organizácie pri rozhodovaní a plánovaní stratégií brať do úvahy environmentálne a sociálne aspekty.
Záleží nám na našej budúcnosti, a preto vám radi pomôžeme pri transformácii vašej spoločnosti na udržateľný podnik.
 

Kontaktujte nás

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner, ESG líder, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Sledujte nás