Akadémia PwC
vzdelávací inštitút

Akademia PwC

Akadémia PwC vám prináša ponuky školení, vďaka ktorým môžete napredovať, rozvíjať svoje znalosti a posúvať sa v profesijnom svete vpred, pretože neustále vzdelávanie sa je kľúčom k úspechom.

15 rokov
na slovenskom trhu
50 vzdelávacích kurzov
a medzinárodných programov
45 školiteľov a expertov
zo Slovenska a CEE regiónu
2 350+ vyškolených študentov
a absolventov ročne

Našou víziou je pomáhať vám pri kreovaní komplexných budúcich lídrov – tých, ktorých potrebujete pre úspešné pôsobenie na trhu. A to prostredníctvom spojenia medzinárodne uznávaných profesijných kvalifikácií a tréningov manažérskych zručností.

Rozhovory s absolventmi a školiteľmi Akadémie PwC

Čo hovoria naši absolventi?

„Naša spolupráca s PwC Akadémiou začala v roku 2013, keď sme do študijného programu na získanie kvalifikácie FIA prihlásili malú skupinku našich zamestnancov. Na základe veľmi dobrých skúseností s priebehom výučby, spätnej väzby od účastníkov kurzu a nimi dosiahnutých výsledkov sa odvtedy táto prvotná skupinka našich absolventov daného programu rozrástla na takmer desaťnásobok. PwC Akadémia nám pomohla vybudovať vzdelávaciu schému pre kontinuálny rozvoj našich odborných zamestnancov. Teraz po 3 rokoch máme každoročne vyše 250 študentov v študijných programoch na získanie medzinárodne uznávaných kvalifikácií, a to vrátane FIA, ACCA a DipIFR. Uvedené študijné programy sú významnou súčasťou nášho programu na udržanie si talentovaných pracovníkov. Naša miera úspešnosti je vynikajúca – vyše 85 %. Naozaj si veľmi ceníme konzultatívny prístup a administratívnu podporu zo strany PwC Akadémie.“

Mikuláš Chovanec, CEE & MEA Statutory Accounting Manager

„Akadémia pre ľudské zdroje je výborne školenie, ktoré vám okrem teoretických poznatkov prinesie veľa skúseností z praxe, či už od samotnej lektorky, ktorá toto školenie vedie, alebo od samotných účastníkov kurzu. Je skvelou motiváciou a veľkým prínosom prekonzultovať častokrát každodenné činnosti z práce s kolegami z iných sfér, vypočuť si iný pohľad na vec a zúročiť skúsenosti iných “kolegov” z branže. Akadémia pre ľudské zdroje je ideálnym spojením školenia, diskusie, vyskúšania si prípadových štúdií spolu v skupinách a takisto vymieňania si skúseností medzi sebou.“

Alexandra Štipalová, Administrátor ľudských zdrojov a zástupca vedúceho personálneho oddelenia.

„PMP kurz, ktorého som sa zúčastnil pod vedením lektora Róberta Srnku, bol skvelou prípravou na PMP skúšku a poskytol hlboké vedomosti o PMI metodológii. Robert Srnka dokázal výborne vysvetliť prepojenie medzi teóriou a praxou, pomocou rôznych hier a cvičení kurz zatraktívnil a výrazne prispel k tomu, že po kurze som ihneď dokázal aplikovať teóriu do praxe. PMP školenie výrazne dopomohlo skvalitniť štruktúru projektu a projektovú dokumentáciu. Profesionalita, proklientska orientácia a flexibilita zamestnancov PwC dopĺňa skvelý dojem z absolvovaného školenia a je taktiež dôvodom, prečo sa One.ERP projektový team pripravoval na PMP skúšky výhradne v PwC a pod vedením lektora Róberta Srnku.“

Rastislav Bekenyi, One.ERP Stream lead R2R/GL

„Ďakujem za túto formu štúdia. Myslím, že na Slovensku doteraz nič také nebolo: školenie v rodnom jazyku, rozložené na dlhší časový úsek, kedy má človek možnosť a čas spracovať získané poznatky, uložiť si ich v hlave a potom začať s novými. Školenie bolo výborne zorganizované a vysoko oceňujem fakt, keď je teória vysvetlená na praktických príkladoch a s možnosťou vzájomnej diskusie účastníkov. Ďakujem a určite odporúčam aj ostatným!“

Miroslava Križáková, Vedúca odboru účtovníctva

„Som nesmierne vďačná za rozhodnutie študovať DipIFR v spolupráci s Akadémiou PwC. Teoretické znalosti obsiahnuté počas prípravy na skúšku viem hravo aplikovať do praxe, a to hlavne vďaka skúsenému tútorovi, ktorý nám okrem teoretických vedomostí odovzdal aj mnoho praktických skúseností a príkladov. S Akadémiou PwC som absolvovala už viacero školení, avšak až pri DipIFR som sa rozhodla absolvovať aj skúšku. Príprava bola síce náročná, ale pomohla mi zdokonaliť sa aj v oblasti štandardov, s ktorými som doposiaľ nemala až toľko praktických skúseností. Po úspešnom absolvovaní DipIFR môžem s radosťou povedať, že akúkoľvek tému v práci riešim, okamžite viem aplikovať príslušný štandard a cítim sa istejšie. DipIFR odporúčam každému, kto pracuje v oblastí účtovníctva, financií či auditu. Každá spoločnosť ocení praktické využitie IFRS štandardov.“

Veronika Kuricová, General Ledger Team Leader

„Semináre v rámci školenia IFRS akadémia boli výborné. Máte kvalitných lektorov, ktorí neprednášajú od slova do slova texty štandardov, ale chápu ich podstatu a túto “filozofiu” majú záujem odovzdávať ďalej. IFRS akadémiu v PwC hodnotím pozitívne aj v porovnaní skúseností s konkurenčnými ponukami IFRS školení na trhu. Som veľmi rada, že som mohla absolvovať Vašu IFRS akadémiu.“

Jana Šnircová, Financial analyst

„Páčilo sa mi, že školenie na tému D&I bolo zamerané priamo na biznis, stratégiu a úskalia, ktorými si každá firma pri téme diverzity a inklúzie prechádza. Lektorky boli veľmi príjemné, nápomocné a skvele sa dopĺňali. Navyše, stretnúť sa so zástupcami iných firiem, ktoré v tejto oblasti ešte mierne tápu, hodnotím ako cenný prínos aj do mojej práce.“

Miroslav Bellay, Desktop Publishing Specialist

„Školiteľ Róbert, ako skúsený projektový manažér, vedel podať informácie pútavou formou, a to nielen dlhoročným koordinátorom projektov, ktorí potrebujú riadenie projektov poňať viac metodicky, ale aj začínajúcim v projektovom manažmente. Veľkým bonusom pre mňa bolo, že priebeh školenia Róbert ozvláštnil krátkymi prezentáciami prepojenými s jeho životnými skúsenosťami. Pozitívne hodnotím organizáciu kurzu a komunikáciu so zástupcami Akadémie PwC, ktorá bola plynulá a priateľská.“

Viktória Štrbáková, finančná manažérka

Kontaktujte nás

Radoslav Blahuta

Radoslav Blahuta

Head of Sales, Akadémia, PwC Slovakia

Tel: +421 910 420 818

Matej Turčan

Matej Turčan

Senior Sales Representative, Akadémia, PwC Slovakia

Tel: +421 910 509 115

Katarína Bičanová

Katarína Bičanová

Senior Sales Representative, Akadémia, PwC Slovakia

Tel: +421 910 518 660

Dominik Schwarz

Dominik Schwarz

Senior Sales Representative, Akadémia, PwC Slovakia

Tel: +421 911 118 701

Daniel Šidlík

Daniel Šidlík

Senior Sales Representative, Akadémia, PwC Slovakia

Tel: +421 901 715 046

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás