Manažment daní a účtovné služby

Riadenie daňových rizík a efektívne spracovanie daňových priznaní a účtovných výkazov

V súčasnom prostredí rastúcej konkurencie sú spoločnosti vystavené neustálemu tlaku na zlepšovanie svojej výkonnosti a hľadanie zdrojov nových príjmov. Aby sa zamestnanci spoločností mohli plnohodnotne venovať svojej hlavnej podnikateľskej činnosti, je v súčasnosti často preferovaný tzv. outsourcing, čiže využívanie tretích strán ako poskytovateľov vybraných podporných služieb.  

Naše všestranné tímy odborníkov, vynikajúca znalosť priemyslu a využívanie moderných technológií vám môžu pomôcť zabezpečiť splnenie požiadaviek daňovej a účtovnej legislatívy. Vy určíte, ako má naša spolupráca vyzerať a my tomu prispôsobíme naše procesy a technológie a prevezmeme zodpovednosť za dodržiavanie zákonných požiadaviek vašou spoločnosťou.  

 

„Zvýšená pozornosť, ktorú venujú zákonodarcovia a iné zainteresované subjekty daňovým záležitostiam spoločností, zvyšuje požiadavky na kvalitu spracovania daňových priznaní a výkazov, ako aj spôsob, akým sú riadené daňové riziká. Zároveň existuje neustály tlak na efektívne využitie technológií, procesov a ľudí na daňových oddeleniach."

Dagmar Haklová, Partner

Účtovné služby

 • Spracovania a evidencia záznamov v súlade so slovenskou účtovnou legislatívou (externe, v priestoroch klienta alebo cez vzdialený prístup),
 • Outsourcing vybraných procesov (napríklad fakturácia, správa pohľadávok),
 • Príprava účtovnej závierky,
 • Príprava hlásení pre manažment spoločností – pravidelne alebo na požiadanie,
 • Dohľad nad účtovníctvom a poradenstvo (kontrola a oprava účtovných záznamov),
 • Služby finančného kontrolóra,
 • Príprava podkladov pre štatutárneho audítora spoločnosti, spolupráca počas auditu.

Daň z príjmov právnických osôb a služby v oblasti DPH

 • Daňové registrácie,
 • Príprava pravidelných daňových priznaní,
 • Služby daňového zástupcu.

Mzdové účtovníctvo

 • Mesačné spracovanie miezd,
 • Distribúcia elektronických výplatných pások,
 • Príprava výkazov pre daňové úrady a inštitúcie zdravotného a sociálneho poistenia,
 • Príprava elektronických platobných príkazov súvisiacich s platbami miezd a odvodov,
 • Administratíva pri nástupe/odchode zamestnancov do/zo spoločnosti,
 • Koncoročné aktivity súvisiace s mzdovou agendou,
 • Informácie o vybraných mzdových údajoch podľa požiadaviek spoločnosti.

Ďalšie ponúkané služby v oblasti daňového výkazníctva:

 • Príprava daňových priznaní k dani z nehnuteľností, dani z motorových vozidiel a oznámení o zrážkovej dani,
 • Príprava hlásení pre Národnú banku Slovenska,
 • Príprava hlásení pre Štatistický úrad.

BOT - asistent pre ročné zúčtovanie dane  

V prípade záujmu o BOT - asistenta si stiahnite našu ponuku nižšie.

 

 

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Viera Hudečková

Viera Hudečková

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 911 920 006

Otakar Weis

Otakar Weis

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 580 082

Sledujte nás