Služby pre spoločnosti v súkromnom vlastníctve

Záleží nám na vašom dlhodobom úspechu

Stále viac slovenských podnikov založených a vlastnených súkromnými osobami, ktorých majitelia tvrdo pracovali na ich úspechu, často už od začiatku deväťdesiatych rokov hľadá priestor na expanziu v stredoeurópskom kontexte alebo aj za jeho rámcom. Majitelia sa snažia najať profesionálny manažment, aby dennodenný biznis neležal iba na ich pleciach, niektorí uvažujú o predaji firmy.

Kríza zasiahla niektoré odvetvia veľmi silno, v iných častiach ekonomiky dochádza k dynamickému oživeniu a vznikajú nové príležitosti, ktoré často vyžadujú nové financovanie. Bariéry vstupu na slovenský trh za posledných niekoľko rokov výrazne poklesli a domáce podniky čelia čoraz silnejšej konkurencii. Musia preto hľadať zdroje zvýšenia efektivity – často ich možno nájsť v procesoch, v riadení pracovného kapitálu a v ľudských zdrojoch. Kvalitných ľudí nie je nikdy nadbytok a je potrebné ich motivovať tak, aby ich záujmy boli v súlade so stratégiou majiteľov. Vnútorné systémy firmy, ktoré stačili v minulosti, začínajú limitovať možnosti firmy. To sú iba niektoré z výziev a tém, ktoré dnes riešia mnohí úspešní slovenskí podnikatelia.

Ak ste v uvedenom popise našli trochu zo svojej firmy a zo samého seba, veľmi radi sa s Vami stretneme a prediskutujeme Váš biznis na nezáväznej a dôvernej báze. Naši odborníci, sústredení v oddelení Služieb pre spoločnosti v súkromnom vlastníctve, Vám pomôžu čeliť uvedeným výzvam a objaviť a využiť nové možnosti rozvoja. Prinesieme Vám skúsenosti z domáceho aj globálneho prostredia, ktoré vieme prispôsobiť a využiť na lokálnom trhu.

 

Kontaktujte nás

Alexander Šrank
Country Managing Partner, PwC Slovakia
Tel: +421 2 59350 587
E-mail

Alica Pavúková
Partner, Líder oddelenia auditu, PwC Slovakia
Tel: +421 2 59350 419
E-mail

Christiana Serugová
Partner, líder daňového oddelenia, PwC Slovakia
Tel: +421 2 59350 614
E-mail

Jozef Prekop
Direktor, PwC Slovakia
Tel: +421 2 59350 461
E-mail

Sledujte nás