Time Management Solution

Podporuje správne riadenie pracovnej sily, identifikáciu a analýzu možností úspory nákladov a plánovanie pracovného zaťaženia

Jedným z najdôležitejších aspektov efektívneho riadenia podniku je byť neustále nablízku svojim zákazníkom a mať informácie o obchodných vzťahoch v reálnom čase. Medzi takéto informácie patria napríklad informácie o uzatvorených zmluvách, o tom, kto obsluhuje klienta, alebo informácie na poskytovanie rýchlych odpovedí klientom na žiadosti o predloženie návrhov či o využívaní dostupných informácií z viacerých zdrojov na posilnenie obchodných vzťahov a posúdenie výkonu vášho tímu.

Keďže vieme, že každý klient je jedinečný, tak aj naše aplikačné riešenie je plne prispôsobiteľné konkrétnym potrebám. Spoločnosť PwC vyvinula aplikáciu, ktorá podporuje riadenie vašich klientov tak, aby ste sa vyhli ukladaniu údajov a informácií do viacerých zdrojov. V rámci aplikácie sme zaviedli jediný presný zdroj poskytujúci všetky potrebné informácie pre váš podnik v jedinej aplikácii, ktorú možno prepojiť s inými zdrojmi prostredníctvom rozhrania API, čo uľahčuje holistický prístup ku klientom.

Ako manažovať pracovný čas zamestnancov

Manažment musí vedieť, či má dostatok zamestnancov na plnenie obchodných potrieb. A či je potrebné upraviť organizačnú štruktúru tak, aby bolo možné správne riadiť pracovné zaťaženie v rámci jednotlivých oddelení, plniť úlohy načas a v požadovanej kvalite. Ako súčasť snahy zameranej na úsporu nákladov je potrebné riešiť správne rozloženie pracovného zaťaženia, zamedziť zbytočným nadčasom a identifikovať faktory vedúce k úspore nákladov minimalizáciou a elimináciou úloh a procesov bez pridanej hodnoty. 

Bez aplikácie na riadenie času sa rozhodnutia o požadovanom počte zamestnancov na splnenie úloh neriadia digitalizovanými dátami alebo referenčnými hodnotami. Nastavenie referenčných hodnôt pre jednotlivé úlohy a procesy zlepšuje produktivitu a riadenie pracovného zaťaženia.

Náš prístup

Spoločnosť PwC vyvinula aplikáciu na riadenie pracovného času so zameraním na plnenie obchodných potrieb a zlepšenie výkonnosti podniku. Aplikácia podporuje správne rozdelenie pracovnej sily, pokiaľ ide o jednotlivé procesy a úlohy, plánovanie a riadenie pracovného zaťaženia jednotlivcov aj tímov a udržiavanie personálnych nákladov pod kontrolou.

Našu aplikáciu je možné plne prispôsobiť prevádzkovým a obchodným potrebám. Okrem toho je ľahko pripojiteľná k rôznym zdrojom (napr. personálnym systémom, účtovným systémom atď.) a môže pomôcť aj pri automatizácii viacerých procesov v spoločnosti. Manažéri môžu denne analyzovať účinnosť a výkonnosť vykonávaných procesov a prijímať rozhodnutia týkajúce sa rozdelenia pracovnej sily na základe informácií, ktoré poskytuje aplikácia.

Kľúčové funkcie aplikácie:

1. Plne prispôsobiteľná aplikácia, ktorá odráža potreby vašej firmy z pohľadu personálneho riadenia
2. Sledovanie času podľa úloh, procesov a osôb, ako aj podľa oddelení
3. Aplikácia stanovuje referenčné hodnoty pre jednotlivé úlohy a procesy
4. Súbor prispôsobiteľných správ na správne riadenie pracovnej sily a identifikovanie oblastí možných úspor nákladov
5. Stanovenie jednotlivých rolí a oprávnení pre príslušných používateľov
6. Základné údaje na posúdenie výkonnosti pracovnej sily

Výhody

  • Aplikácia umožňuje okamžitý prístup k informáciám o strávenom čase, čím pomáha riadiť pracovnú silu a zabraňuje nepríjemným prekvapeniam týkajúcim sa nadčasov a neefektívnych procesov.
  • Grafy a vizualizácie dát posilňujú kontrolné prostredie a zjednodušujú požiadavky na vykazovanie.
  • Online aplikáciu je možné prispôsobiť podľa jednotlivých rolí, takže každý používateľ dostane nevyhnutné informácie, ktoré potrebuje.
  • Manažéri môžu vytvárať správy a analyzovať progres, ktorý dosiahli ich tímy za zvolené časové obdobie.

Kontaktujte nás

Ivan Hlavenka

Ivan Hlavenka

Direktor na oddelení poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 902 953 866

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť