Maturity Assessment

Úvod

Maturity Assessment je interaktívny digitálny nástroj na posúdenie úrovne nastavenia procesov v kľúčových oblastiach podnikania. Pravidelné kontroly finančnej situácie a výkonnosti sú tým najlepším spôsobom, ako sa na pôsobenie firmy pozrieť z iného uhla pohľadu. Cieľom je zabezpečiť, aby sa možné hrozby pre podnikanie a možné potenciálne zlepšenia spôsobu jeho vykonávania riešili včas. Maturity Assessment sa zameriava na nasledovné hlavné oblasti podnikateľskej činnosti:

Efektívnosť výrobných zariadení, optimalizácia údržby, zlepšovanie kvality, hodnotenie pracovnej sily, hodnotenie výrobných priestorov, mapovanie hodnotového toku, manažment skladovanie a správa portfólia.

Ako vieme pomôcť

Maturity assessment je séria na mieru šitých workshopov a prevádzkových štúdií, ktorých výstupom budú odporúčania vypracované špeciálne pre vašu organizáciu.

Maturity assessment ponúkame ako službu v rámci základného balíka, ktorý obsahuje:

  • hodnotenie pracovnej sily (Workforce Assessment),
  • hodnotenie výrobných priestorov (Shopfloor Assessment),
  • mapovanie hodnotového toku (Value Stream Mapping),
  • efektívnosť výrobných zariadení (Equipment Efficiency),

ako aj ďalších voliteľných služieb:

  • manažment skladovanie a správa portfólia,
  • optimalizácia údržby,
  • zlepšenie kvality.

Ako robíte vo vašom podniku hodnotenie vyzretosti?

Hodnotenie vyzretosti pozostáva zo 7 krokov:

1. Analýza vybraných oblastí
2. Zmapovanie súčasných procesov spolu s odporúčaniami na zvýšenie efektivity
3. Hodnotenie nastavenia procesov v kľúčových oblastiach, aby ste sa mohli porovnať s ostatnými hráčmi pôsobiacimi v danom sektore
4. Strategické odporúčania
5. Plán školení pre zamestnancov vypracovaný na základe identifikovaných slabých stránok a nedostatkov
6. Implementačný plán na zabezpečenie systematického prístupu k realizácii zlepšení
7. High-level business case

Prínosy riešenia

Zníženie nákladov – Hodnotenie vyzretosti môže pomôcť identifikovať príležitosti na zníženie nákladov vo viacerých oblastiach

Hodnotenie procesov – kontrola finančnej situácie a výkonnosti podniku v kľúčových oblastiach

Rast príjmov – Identifikácia medzier/nedostatkov, prekážok a príležitostí na zlepšenie

High-level business case a implementačný plán – ako pristupovať k zlepšeniam systematickým spôsobom

Príklad riešenia

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Vedúci partner poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Richard Hurka

Richard Hurka

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 902 652 959

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť