Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

Náš tím špecialistov na reality tvoria skúsení odborníci z oblastí daní, poradenstva a auditu.

"Európsky realitný trh sa opatrne zotavuje a mapuje cestu, ktorou sa bude ďalej poberať. Vnímame ju pozitívne, avšak postupuje len malými krokmi. Zlepšujú sa úverové podmienky, stabilizujú sa hodnoty a uzatvárajú sa transakcie."

Pavol Pravda, Direktor

Poskytujeme poradenstvo veľkým a stredne veľkým realitným klientom, investorom a poskytovateľom finančných prostriedkov k celej škále finančných a daňových otázok.

Pavol Pravda

Problematika odvetvia

 • V posledných rokoch Slovensko zažívalo realitný boom. V dôsledku súčasnej hospodárskej krízy sa však počet realitných projektov a transakcií znížil.
 • Niektoré spoločnosti musia povinne viesť účtovníctvo podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).
 • Dôkladné plánovanie môže optimalizovať daňovú pozíciu pre realitné projekty.
 • Kontrola nákladov a schopný projektový manažment sú nevyhnutnou podmienkou pre maximalizáciu potenciálnych výnosovz realitných projektov.
 • Dopad recesie hospodárstva by mohli zmierniť opatrenia na optimalizáciu peňažných tokov.
 • Prioritné zameranie sa na kvalitu a dodržiavanie predpisov maximalizuje možnosti financovania a predaja.

Oblasti, kde môžeme pomôcť

 • Hĺbková analýza (due diligence) zo strany kupujúceho (pred a po akvizícii) alebo zo strany predávajúceho pri vstupe investora do existujúcich spoločností
 • Predakvizičné a poakvizičné štrukturovanie projektov pre dosiahnutie finančnej a daňovo efektívnej štruktúry
 • Daňové a s tým súvisiace poradenstvo ohľadom investícií do nehnuteľností na Slovensku
 • Poradenstvo pri navrhovaní stratégie ukončenia investície (exit strategies) - optimalizácia obchodnej a daňovej pozície
 • Poradenstvo pri riadení nákladov
 • Poradenstvo ohľadom riadenia peňažných tokov a pracovného kapitálu
Construction
 • DPH poradenstvo zamerané na optimalizáciu nároku odpočítania DPH na vstupe
 • Poradenstvo pri financovaní pre veriteľov a dlžníkov
 • Riadenie daňových, účtovných a právnych aspektov medzinárodných realitných projektov
 • Poradenstvo pri investíciách zo zahraničia, vrátane asistencie pri založení spoločností na Slovensku
 • Finančné a daňové prognózy
 • Riešenie sporov s obchodnými partnermi, dodávateľmi a kupujúcimi alebo predávajúcimi nehnuteľností
 • Posúdenie investičných prospektov, zmlúv o kúpe akcií a iných dokumentov z finančného, daňového a právneho pohľadu
 • Audítorské služby
 • Daňové a účtovné výkazníctvo

Kontaktujte nás

Alexander Šrank

Alexander Šrank

Partner, Trhy a kapitálové transakcie, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 587

Ivan Hlavenka

Ivan Hlavenka

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 471

Sledujte nás