Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Spoločenská zodpovednosť

Vytvárame hodnoty zodpovedným podnikaním

My v PwC sme presvedčení, že nesmieme stáť bokom a musíme byť súčasťou globálneho dialógu a smerovania k zodpovednému prístupu k podnikaniu, ktorý prispieva k pozitívnym zmenám vo svete. Prostredníctvom nášho programu zodpovedného podnikania sa môžeme podieľať na riešení globálnych výziev dvoma spôsobmi.
 

Naším strategickým zámerom je:

 • Robiť správnu vec; čo znamená sústrediť sa v rámci zodpovedného podnikania na tie skutočnosti,, ktoré sú významné pre náš biznis - počnúc kvalitou našich služieb až po spoluprácu s komunitami a zodpovedný prístup k životnému prostrediu.
 • Byť iniciátorom zmeny; čo znamená využívať naše zručnosti, slovo a vzťahy pre prácu s druhými, ovplyvňovať rozhodujúce činnosti, vytvárať zmenu a dlhodobo vplývať na svet okolo nás.

Playback of this video is not currently available

Tieto ciele sú jadrom našej CR stratégie, v rámci ktorej sa zameriavame na oblasti:

Zodpovedné podnikanie

Všetky aktivity, ktoré PwC podniká či už ako firma alebo prostredníctvom našich ľudí, majú dopad na komunity a spoločenstvá, v ktorých pôsobíme. Našou zodpovednosťou je zabezpečiť, aby naše aktivity pomáhali vytvárať silnú a prosperujúcu komunitu. Našich zamestnancov zapájame do komunitných projektov, podporujeme ich záujem o ľudí v núdzi a ponúkame príležitosti, ako týmto ľuďom pomôcť prostredníctvom PwC.

 • Pro bono a zľavnené profesionálne služby
 • Nadačný fond PwC a zamestnanecký grantový program „Pomocná ruka“
 • Pro bono výučba angličtiny a účtovníctva na Spojená škola, Mokrohájska 3 v Bratislave
 • Kvalifikované dobrovoľníctvo
 • Firemné dobrovoľníctvo
 • Nefinančné ‘in-kind’ dary a zbierky
 • Finančné zbierky

Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako môže PwC pomáhať, je využívať odborné vedomosti v prospech komunity.

Čítať viac...

Ľudia a kultúra pracovného prostredia

Z pohľadu CR perspektívy je pre nás vytváranie prostredia, ktoré podporuje rozmanitosť a angažuje našich ľudí, jednoducho správnou vecou. Toto je zároveň nevyhnutné, keď chceme zabezpečiť účinné fungovanie firemnej kultúry.

Kľúčovými oblasťami, ktorým venujeme veľkú pozornosť, je preto príprava našich ľudí na efektívny výkon ich pracovnej náplne prostredníctvom investície do ich vzdelávania a rozvoja - súčasne so zabezpečovaním ich duševnej pohody.

 • Vzdelávanie a rozvoj
 • Koučing a spätná väzba
 • Talentový program
 • Globálna mobilita
 • Názor našich ľudí zaváži - Global People Survey
 • Podpora flexibility
 • Vzdelávanie nastupujúcej generácie
 • Podpora športového ducha a zdravého životného štýlu
 • Diverzita a inklúzia

Našou ambíciou je vychovávať budúcich lídrov s reálnym záujmom o CR v celom jeho rozsahu. Prístup k našim ľuďom a starostlivosť o nich je základom pre splnenie tejto ambície.

Čítať viac...

Environmentálne zmýšľanie

Takisto ako mnohé ďalšie PwC firmy vo svete, aj my sa snažíme do našich činností zavádzať envorinmentálne čo najefektívnejšie postupy. Svoj najväčší potenciál vplyvu vidíme v pôsobení na životné prostredie prostredníctvom práce s klientmi.

Spoluprácou k lepším riešeniam

 • V rámci našej celosvetovej siete sa okolo 700 ľudí venuje problematike udržateľnosti a klimatických zmien. PwC je jednou z vedúcich poradenských firiem v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, klimatických zmien a zdravého životného prostredia.
 • Spolupracujeme s OSN na príprave nového spôsobu výpočtov ekonomickej hodnoty svetových ekosystémov a na integrovaní týchto princípov do rozhodovacieho procesu podnikateľských subjektov.
 • Spoločnosť PwC už päť rokov poskytuje poradenstvo a pripravuje správy pre projekt Carbon Disclosure, ktorého cieľom je poskytovať investorom ucelený pohľad na reakcie najväčších svetových firiem na klimatické zmeny.
 • PwC je signatárom UNGC CEO Water Mandate, verejno-súkromnej iniciatívy zameranej na asistenciu firmám pri vypracovávaní, implementácii a zverejňovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja v oblasti vody.

Riadenie vplyvu na životné prostredie spočíva v porozumení a následnom znížení našich najväčších vplyvov. Našu stratégiu v oblasti životného prostredia integrujeme do našej každodennej činnosti, zavádzame zásady dodržiavania environmentálnej politiky a zapájame sme našich ľudí do riešenia environmentálnych problémov.

V tejto súvislosti sme zaviedli nasledujúce opatrenia:

 • monitorovanie spotreby papiera, nastavenie obojstrannej tlače, používanie recyklovaného papiera;
 • separovanie odpadu, papiera a plastov;
 • zníženie produkcie odpadu z plastov používaním plniteľných nádob s vodou namiesto fliaš;
 • znižovanie emisií pri pracovných cestách používaním video-konferenčných hovorov;
 • organizovanie interných environmentálnych kampaní.

Čítať viac...

Angažovanosť v komunitách

Všetky aktivity, ktoré PwC podniká či už ako firma alebo prostredníctvom našich ľudí, majú dopad na komunity a spoločenstvá, v ktorých pôsobíme. Našou zodpovednosťou je zabezpečiť, aby naše aktivity pomáhali vytvárať silnú a prosperujúcu komunitu. Našich zamestnancov zapájame do komunitných projektov, podporujeme ich záujem o ľudí v núdzi a ponúkame príležitosti, ako týmto ľuďom pomôcť prostredníctvom PwC.

 • Pro bono a zľavnené profesionálne služby
 • Nadačný fond PwC a zamestnanecký grantový program „Pomocná ruka“
 • Pro bono výučba angličtiny a účtovníctva na Spojená škola, Mokrohájska 3 v Bratislave
 • Kvalifikované dobrovoľníctvo
 • Firemné dobrovoľníctvo - účasť na dobrovoľníckom projekte Naše mesto
 • Nefinančné ‘in-kind’ dary a zbierky
 • Finančné zbierky

Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako môže PwC pomáhať, je využívať odborné vedomosti v prospech komunity.

Čítať viac...

Naše aktivity

Nadačný fond PwC a grantový program „Pomocná ruka“

V marci 2010 založila PwC na Slovensku Nadačný fond, ktorý je spravovaný v Nadácii Pontis. Prostredníctvom neho podporuje projekty neziskových organizácií a samospráv. V rámci Fondu prebieha zamestnanecký grantový program s názvom „Pomocná ruka“, ktorý prideľuje granty na báze ročných grantových kôl.

Nadačný fond PwC podporil v rokoch 2010 — 2020 spolu 186 neziskových projektov nominovaných zamestnancami PwC prostredníctvom grantov v celkovej výške 259 498 € v zamestnaneckom grantovom programe Pomocná ruka. Na jeseň 2020 prebehol jeho 11. ročník, Nadácia Pontis prijala 19 platných prihlášok od zamestnancov. Zamestnanci následne hlasovali a 16 projektov s najvyšším počtom hlasov získalo finančný grant vo výške 800 až 2000 € spolu v hodnote 15 200 €. 

Neviete kam darovať 2 % vašej dane? Nadačný fond PwC je možnosťou aj pre vás.

Podporujeme dobrovoľníctvo našich zamestnancov. Každoročne sa zapájame do dobrovoľníckej aktivity Naše Mesto Nadácie Pontis.

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás