Nadačný fond PwC a grantový program Pomocná ruka

Nadačný fond PwC pri Nadácii Pontis

V marci 2010 založila spoločnosť PwC na Slovensku nadačný fond, ktorý je spravovaný v Nadácii Pontis. V súlade s našou globálnou stratégiou zodpovedného podnikania je cieľom tohto fondu podpora projektov neziskových organizácií a samospráv, ktoré pomáhajú komunitám z rôzneho sektora, ako aj podpora vzdelávania talentov a moderných technológií na Slovensku. Tento náš cieľ sa snažíme napĺňať prostredníctvom dlhodobých partnerstiev s konkrétnymi neziskovými organizáciami,  zamestnaneckým grantovým programom Pomocná ruka a poskytovaním darov na charitatívne a rozvojové aktivity.

Podpora vzdelávania

Záleží nám na vzdelaní, pretože vzdelanie prináša hodnotnejší život jednotlivcov, ako aj komunít. K našim hlavným aktivitám patrí podpora rozvoja vzdelávania postihnutých detí, detí a mládeže z rómskych komunít, ako aj podpora talentov v oblasti moderných technológií.

Podpora komunít

Jedným z dôležitých pilierov našej ESG stratégie je spolupráca s komunitami. Vytvárame s nimi dlhodobé partnerstvá a podporujeme ich prostredníctvom finančných darov. Komunity tiež podporujeme každoročne v rámci zamestnaneckého grantového programu Pomocná ruka.

Grantový program Pomocná ruka

V rámci nášho nadačného fondu prebieha zamestnanecký grantový program s názvom Pomocná ruka, ktorý prideľuje granty na báze ročných grantových kôl. O podporu sa môže uchádzať iba projekt, do ktorého je zamestnanec priamo zapojený, alebo projekt, ktorý zamestnanec odporučí. Nadačný fond PwC podporil od svojho založenia, teda od roku 2010, do roku 2023 v zamestnaneckom grantovom programe Pomocná ruka spolu 230 neziskových projektov nominovaných zamestnancami prostredníctvom grantov v celkovej výške 316 098 €. 

Na jeseň 2023 prebehol jeho 14. ročník, v ktorom Nadácia Pontis prijala 18 platných prihlášok od zamestnancov. Zamestnanci následne hlasovali a 14 projektov s najvyšším počtom hlasov (PDF) získalo finančný grant vo výške 1 500 až 2 000 € spolu v hodnote 22 500 €. 

Projekty podporované mimo zamestnaneckého programu Pomocná ruka sa realizujú v rámci strategických (dlhodobých) partnerstiev s neziskovými organizáciami a o ich výške rozhoduje vedenie firmy zložené z partnerov oddelení. Pri výbere a rozhodovaní prihliada vedenie firmy na súlad lokálnej stratégie spoločenskej zodpovednosti s globálnou stratégiou zodpovedného podnikania firmy.

Ktoré projekty sme podporili v roku 2023 sa dočítate vo Výročnej správe.

Plamienok Nezisková organizácia

Kontakt v Nadácii Pontis

Nadačný fond PwC pri Nadácii Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, Barbora Hullová, programová manažérka, Tel.:  0917 434 287 | E-mail: barbora.hullova@nadaciapontis.sk

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Jana Grošeková

Jana Grošeková

Corporate Sustainability Senior Specialist, PwC Slovakia

Tel: +421 910 667 550

Sledujte nás