Odvetvia

Rozsiahla znalosť odvetví je atribút, ktorý naši klienti oceňujú.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Vzájomná spolupráca špecialistov zameraných na jednotlivé priemyselné odvetvia umožňuje podeliťsa s najnovšími poznatkami a názormi na nové trendy, vypracovať ukazovatele výkonnosti špecifické pre dané odvetvie na základe celosvetovej zaužívanej praxe, spracovať postupy pre náročné oblasti akými sú finančné nástroje a daňová kalkulácia a optimalizácia.

Sledujte nás