Profesionálne poradenstvo pre oblasť poisťovníctva

Poisťovníctvo

Nepriaznivé ekonomické prostredie, silné konkurenčné tlaky a požiadavky regulátorov a vlády na finančný sektor spôsobujú, že poisťovníctvo musí neustále hľadať rezervy v efektívnosti svojho fungovania.

Napriek týmto neľahkým podmienkam poistný trh na Slovensku v ostatných rokoch dokázal, že je stabilný. Výzvou ostáva hľadanie priestoru pre ďalší rast.

Pomáhame poisťovniam zvládnuť výzvy spojené s reguláciou, zabezpečením rastu a zvyšovaním výkonnosti a efektívnosti kľúčových operácií.

Kontaktujte nás

Eva Hupková

Eva Hupková

Direktor, Vedúca Akadémie, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 058

Sledujte nás