Aktuárske služby

Pomáhame poisťovniam, aby boli lídrami vo svojich regiónoch

Aktuári sú odborníci, ktorí využívajú matematické a štatistické postupy na vyhodnocovanie a riadenie rizík v rôznych oblastiach (poisťovanie, dôchodky, investície či finančné plánovanie). Poskytujú organizáciám cenné poznatky a odporúčania týkajúce sa posudzovania rizík, stratégií cenotvorby či navrhovania produktov. Aplikujú svoje špecializované odborné znalosti, aby pomáhali organizáciám orientovať sa v neistotách a prijímať informované rozhodnutia. Využívajú svoje analytické zručnosti a vedomosti, aby posúdili potenciálne riziká a ponúkli riešenia na ich zmiernenie. Pri svojej práci dodržiavajú etický kódex a profesijné štandardy, pričom ich odporúčania a rady charakterizuje integrita a profesionalizmus.

Woman with tablet

U nás v PwC máme tím aktuárov, ktorý pomáha klientom riešiť ich závažné problémy. Využívame svoje odborné znalosti z matematiky, štatistiky a podnikania, aby sme klientom prinášali nové poznatky a navrhovali riešenia, na základe ktorých by mohli prijímať informované rozhodnutia. Sme presvedčení, že vďaka vzájomnej spolupráci dokážeme vytvárať hodnoty a stimulovať rast.

Štefan Poláček, Direktor, PwC Slovensko
Štefan Poláček

Tím

PwC aktuári vedia poisťovniam ponúknuť širokú škálu služieb a odborných znalostí. Vďaka poznatkom a bohatým skúsenostiam v oblasti IFRS a lokálnych aktuárskych auditov, due diligence a implementácie IFRS 17 PwC môže pomôcť poisťovniam splniť požiadavky, ktoré im ukladá regulačný orgán.

Naši aktuári pomáhajú poisťovacím spoločnostiam s vypracovaním či overovaním dokumentácie, ktorú vyžaduje štandard IFRS 17, využívajú riešenie s názvom IFRS 17 In a Box a vedú školenia týkajúce sa IFRS 17. Okrem toho ponúkame pomoc pri výpočtoch podľa smernice Solvency II, kontrole dokumentácie a QRT.

Poisťovniam ponúkame aj možnosť využívať outsourcing aktuárskej a risk management funkcie, aby sme im pomohli zefektívniť ich činnosti. Naši aktuári majú bohaté skúsenosti s výpočtami podľa IAS 19, softvérom FIS Model Developer, programovacími jazykmi Python a R, ako aj s automatizáciou a optimalizáciou dát.

Aktuári PwC vedia ponúknuť poisťovacím spoločnostiam širokú škálu služieb a odborných znalostí, aby im pomohli splniť požiadavky, ktoré na ne kladú regulačné orgány, ako aj zefektívniť ich činnosti.

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Štefan  Poláček

Štefan Poláček

Direktor na oddelení auditu, PwC Slovakia

Tel: +421 910 130 627

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť