Vzdelávanie a školenia

Školenia na IFRS 17

Pre poisťovne predstavuje IFRS 17 veľkú zmenu vo finančnom výkazníctve, a tak je pre spoločnosti dôležité, aby pochopili dosahy tohto nového štandardu. Náš tím skúsených aktuárov poskytuje usmernenia a rady týkajúce sa osvedčených postupov a implementačných stratégií a našim klientom na mieru prispôsobené školiace programy a materiály pomáhajú zabezpečovať, aby boli spoločnosti dobre informované a oboznámené s najnovšími predpismi a požiadavkami. Poskytujeme tiež prístup do našej knižnice špecializovanej na IFRS 17, ktorá obsahuje webináre, odborné články a iné vzdelávacie materiály, aby sme zaistili, že spoločnosti budú mať vždy k dispozícii tie najaktuálnejšie informácie.

Školenia v oblasti aktuárstva pre neaktuárov

Nový účtovný štandard IFRS 17, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2023, zvýšil význam a dôležitosť práce aktuárov (poistných matematikov) a pochopenie aktuárskych výpočtov. Ponúkame školenia pre ľudí pôsobiacich v rôznych odvetviach a s rozličným vzdelaním, ktoré neodborníkom v oblasti aktuárstva pomáhajú lepšie porozumieť aktuárskym témam. Školenia prispôsobujeme rôznym cieľom vďaka úzkej spolupráci s našimi kolegami v oblasti účtovníctva. Školíme aj ľudí, ktorí nemajú žiadne vzdelanie ani skúsenosti z oblasti poistnej matematiky.

Upskilling training

Aktuárske školenia pre aktuárov

Nedostatok skúseností by nemal byť prekážkou pre vyvíjanie nových postupov a využívanie efektívnych nástrojov. Naše odborné znalosti pomáhajú klientom rozvíjať ich podnikateľskú činnosť tým, že im ponúkame riešenia alebo im pomáhame získavať schopnosti, aby na tieto riešenia dokázali prísť sami. Máme bohaté skúsenosti s realizáciou školení na rôzne témy a využívanie rôznych nástrojov, napr. FIS Model Developer, Python či Solvency II.

Vzdelanie, ktoré ponúka PwC Akadémia, pomáha skúseným aktuárom pripraviť sa na získanie odbornej kvalifikácie v oblasti poistnej matematiky.

Podujatia na školách

PwC si uvedomuje dôležitosť profesie aktuára na Slovensku. Podieľame sa na činnosti Slovenskej spoločnosti aktuárov a zapájame sa do rôznych iniciatív, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie o úlohe, ktorú aktuári majú. Dôležitou súčasťou našich aktivít sú vystúpenia a prednášky našich odborníkov na školách o profesii aktuár. Delíme sa so študentmi o svoje skúsenosti a názory a dúfame, že sa nám ich podarí motivovať, aby si vybrali práve toto povolanie.

Ponúkame aj stáže študentom vysokých škôl. Je to pre nich skvelá príležitosť pracovať spolu s nami na reálnych úlohách a získať užitočné skúsenosti. Ak máte záujem o prednášku z aktuárstva na vašej univerzite alebo strednej škole, kontaktujte nás.

Work together

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Štefan  Poláček

Štefan Poláček

Direktor na oddelení auditu, PwC Slovakia

Tel: +421 910 130 627

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť