Riadenie spoločností, riadenie rizík, programy súladu (GRC) a interné audity

Dnešné rýchlo sa meniace podnikateľské a regulačné prostredie vyžaduje, aby sme o rizikách premýšľali novými spôsobmi. Inovatívny prístup k riadeniu a zlepšovaniu činností v oblasti riadenia spoločností, rizík a súladu s predpismi (Governance, Risk and Compliance – GRC) vám pomôže využiť príležitosti, zostať o krok pred neistotou a splniť očakávania zainteresovaných strán.

Tím spoločnosti PwC, ktorý sa venuje oblasti GRC, podporuje mnohé z popredných svetových organizácií pri využívaní príležitostí, riadení rizík a dosahovaní trvalých zmien vytváraním podnikovej kultúry, ktorá je odolná voči rizikám.

Vieme zmeniť spôsob, akým vnímate riziko – a premeniť ho na príležitosť.


Hlavné oblasti

Služby interného auditu

 • Posúdenie a nastavenie funkcií IA 
 • Testovanie vnútorných kontrol
 • Kombinovanie interných a externých zdrojov služieb IA

Audity IT

 • Bezpečnostné hodnotenia IT
 • Posúdenie delenia povinností
 • Nástroje analytiky údajov IA

Risk manažment

 • Riadenie podnikových rizík 
 • Integrované rámce
 • Prevádzkové modely rizika a kontroly 
 • Programy na boj proti podvodom

Služby súvisiace s dodržiavaním predpisov

 • Rámce súladu s predpismi 
 • Programy proti praniu špinavých peňazí 
 • Behaviorálny audit

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontaktujte nás

Štefan Čupil

Štefan Čupil

Partner, Risk Assurance Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 964 212

Silvia Marušincová

Silvia Marušincová

Director, PwC Slovakia

Tel: +421 903 781 615

Jozef Mitka

Jozef Mitka

Senior Manager, PwC Slovakia

Tel: +421 911 357 115

Sledujte nás