Riadenie spoločností, riadenie rizík, programy súladu (GRC) a interné audity


Dnešné rýchlo sa meniace podnikateľské a regulačné prostredie vyžaduje, aby sme o rizikách premýšľali novými  spôsobmi. Inovatívny prístup k riadeniu a zlepšovaniu činností v oblasti riadenia spoločností, rizík a súladu s predpismi (Governance, Risk and Compliance – GRC) vám pomôže využiť príležitosti,  zostať o krok pred neistotou a splniť očakávania zainteresovaných strán.

Tím spoločnosti PwC, ktorý sa venuje oblasti GRC, podporuje mnohé z popredných svetových organizácií pri využívaní príležitostí, riadení rizík a dosahovaní trvalých zmien vytváraním podnikovej kultúry, ktorá je odolná voči rizikám.

Vieme zmeniť spôsob, akým vnímate riziko – a premeniť ho na príležitosť.

 Kontaktujte nás

Štefan Čupil

Štefan Čupil

Partner, Risk Assurance Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 964 212

Silvia  Marušincová

Silvia Marušincová

Director, PwC Slovakia

Tel: +421 903 781 615

Jozef Mitka

Jozef Mitka

Senior Manager, PwC Slovakia

Tel: +421 911 357 115

Sledujte nás