Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Riadenie spoločností, riadenie rizík, programy súladu (GRC) a interné audity


Dnešné rýchlo sa meniace podnikateľské a regulačné prostredie vyžaduje, aby sme o rizikách premýšľali novými  spôsobmi. Inovatívny prístup k riadeniu a zlepšovaniu činností v oblasti riadenia spoločností, rizík a súladu s predpismi (Governance, Risk and Compliance – GRC) vám pomôže využiť príležitosti,  zostať o krok pred neistotou a splniť očakávania zainteresovaných strán.

Tím spoločnosti PwC, ktorý sa venuje oblasti GRC, podporuje mnohé z popredných svetových organizácií pri využívaní príležitostí, riadení rizík a dosahovaní trvalých zmien vytváraním podnikovej kultúry, ktorá je odolná voči rizikám.

Vieme zmeniť spôsob, akým vnímate riziko – a premeniť ho na príležitosť.

 


Hlavné oblasti

Služby interného auditu

 • Posúdenie a nastavenie funkcií IA
 • Testovanie vnútorných kontrol
 • Kombinovanie interných a externých zdrojov služieb IA

 

 

Business Intelligence (BI) is a process of analyzing large volumes of data to enhance business performance by providing end users such as corporate executives and business managers to take more informed business decisions.

The business intelligence market is likely to grow reasonably in the forecasting period due to increasing adoption of cloud, growth of advanced analytics, adoption of data-driven decision making, and emergence of IoT enabled technologies.

Modern business intelligence and analytics market is expected to grow 19% by 2020, a Gartner study said.


Čítať viac...

IT Audit

 • Bezpečnostné zhodnotenia IT oddelenia
 • Posúdenie rozdelenia povinností používateľov
 • Analytické nástroje pre oblasť IA

 

Čítať viac...

Riadenie rizík

 • Riadenie podnikových rizík 
 • Integrované rámce 
 • Modely rizík a kontrol 
 • Programy na boj proti podvodom

Čítať viac...

Služby súvisiace s dodržiavaním predpisov

 • Programy súladu
 • Programy proti praniu špinavých peňazí
 • Behaviorálny audit 

Čítať viac...


Kontaktujte nás

Štefan Čupil

Štefan Čupil

Partner, Risk Assurance Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 964 212

Silvia Marušincová

Silvia Marušincová

Director, PwC Slovakia

Tel: +421 903 781 615

Jozef Mitka

Jozef Mitka

Senior Manager, PwC Slovakia

Tel: +421 911 357 115

Sledujte nás