Trade and Risk Data Solution

Predchádzanie neauditovateľným, netransparentným obchodným knihám pre komodity pomocou zaznamenávania histórie obchodov podľa komodít, trhu, krajiny a dátumu dodania so zameraním na prispôsobené vykazovanie a podporu funkcií oddelení v reálnom čase

Zákazníci z oblasti energetiky zažívajú výkyvy cien komodít, ktoré môžu výrazne zmeniť obchodné výsledky a za vysoko ziskovým dňom môže okamžite nasledovať stratový deň. Spoločnosť PwC v snahe poskytnúť podporu pri predchádzaní neočakávaným prekvapeniam a zvýšení transparentnosti obchodovaných pozícií vrátane hodnotenia rizika vyvinula pokročilú obchodnú aplikáciu, ktorá zabezpečuje správne vykazovanie pozícií a expozícií spoločnosti.

Klientska výzva

Náš klient denne zaznamenával obchodované pozície s komoditami do excelovej tabuľky. Obchodníci mali povolenie realizovať predaj a nákup komodít na obchodovanie a na zaisťovanie dodávok koncovým zákazníkom. Výsledky obchodného oddelenia sa sledovali a analyzovali v dvoch obchodných knihách – t. j. výsledky zaisťovania dodávok pre koncových zákazníkov (pričom uplatňovali vlastnú výnimku na účely účtovníctva) a špekulatívneho obchodovania (podliehajúce prepočtu na trhovú hodnotu). Vzhľadom na nedostatok interných kontrol a jednoduchosť preklasifikovania jednotlivých obchodov v programe Excel medzi dvomi obchodnými knihami nebolo možné nezávisle vyhodnotiť výsledky obchodného oddelenia podľa jednotlivých obchodných kníh. Obchodníci mohli otvárať pozície s cieľom špekulatívneho obchodovania, a ak sa cena akcií nevyvíjala podľa ich očakávaní, mohli preklasifikovať obchod zo špekulatívnej pozície na zaisťovanie dodávok pre koncového zákazníka. To viedlo k tomu, že výsledky boli na účte KAM a ziskovosť obchodného oddelenia sa znížila.

Náš prístup

Spoločnosť PwC vyvinula pokročilú aplikáciu na vykazovanie obchodov, ktorá pokrýva viaceré oblasti a oddelenia podnikania klienta a umožňuje transparentné vykazovanie obchodovaných pozícií a výsledkov rizík v reálnom čase, pričom sú dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Aplikáciu je možné plne prispôsobiť podľa potrieb klienta a podniku, ľahko pripojiť k rôznym zdrojom (napr. burzám, trhovým operátorom atď.) a viacerým automatizovaným procesom vo firme. Aplikáciu môžu používať viaceré oddelenia – obchodné, dispečerské, administratívne, oddelenie predaja atď.

Kľúčové funkcie aplikácie:

1. Zaznamenávanie obchodov so všetkými požadovanými informáciami v auditovateľnej forme
2. Sumarizácia a vykazovanie pozícií podľa protistrany, krajiny a miesta pripojenia
3. Finančné vykazovanie výsledkov prostredníctvom precenenia otvorených pozícií
4. Automatizovaný proces potvrdzovania uzavretých obchodov
5. Možnosť auditu pre vstupné dáta a žiadosti o zmeny (neobmedzené ukladanie histórie)
6. Základ pre analýzu výsledkov obchodného oddelenia a jednotlivých obchodníkov (analýza KPI)
7. Podpora dispečerského oddelenia na účely nominácie
8. Vypracovanie podkladov pre účtovné oddelenie
9. Možnosť monitorovania rizík prostredníctvom nástrojov na hodnotenie rizík
10. Grafy a štatistiky prispôsobené podľa jednotlivých funkcií a zodpovedností

 

Výhody

Aplikácia podporuje nášho klienta pri vytváraní transparentného a jednoducho kontrolovateľného prostredia v obchodnom oddelení. Predstavuje tiež podporu pre funkcie, ktoré súvisia s rizikom. Výsledky obchodného oddelenia sú ľahko dostupné – pokiaľ ide o financie, objemy, protistranu či geografické alebo obchodné hľadisko. Grafy a štatistiky posilňujú kontrolné prostredie a zjednodušujú požiadavky na vykazovanie. Naša online aplikácia je prispôsobiteľná jednotlivým funkciám a zodpovednostiam, takže každý používateľ dostane nevyhnutné informácie, ktoré potrebuje.

Kontaktujte nás

Ivan Hlavenka

Ivan Hlavenka

Direktor na oddelení poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 902 953 866

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť