PwC na Slovensku

Sme sieťou firiem v 158 krajinách a viac ako 250 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby.

 

PwC Slovensko je súčasťou celosvetovej siete firiem s viac ako 236 tisíckami ľudí vo 158 krajinách sveta.

V PwC sa usilujeme o vytváranie dôvery a riešení dôležitých problémov v spoločnosti. Poskytujeme kvalitné audítorské, daňové, právne a poradenské služby, ktorými podporujeme našich klientov pri dosahovaní ich cieľov.

Hodnoty, ktoré nás charakterizujú

 • Stojíme si za tým, čo je správne, obzvlášť v ťažkých situáciách.
 • Kvalitne odvedená práca je pre nás samozrejmosťou.
 • Rozhodujeme sa a konáme tak, ako keby bola v stávke naše osobné reputácie.

 • Aktívne sa zaujímame o budúcnosť sveta, ktorého sme súčasťou.
 • Na svet okolo seba sa snažíme cielene pôsobiť a spolu so svojimi kolegami ho vedome utvárať.
 • Sme pripravení reagovať včas na neustále sa meniace prostredie nášho pôsobenia.

 • Každému sa snažíme porozumieť v jeho individualite a v tom, čo je pre neho dôležité.
 • Vnímame špecifickú hodnotu a prínos každého jednotlivca.
 • Podporujeme ostatné v ich raste a v práci takými spôsobmi, ktoré im umožňujú dostať zo seba to najlepšie.

 • Spolupráca, zdieľanie kontaktov, nápadov, znalostí a vedomostí nás posúva ďalej.
 • Hľadáme a prepájame rôzne pohľady na veci, ľudí, myšlienky a nápady.
 • Poskytujeme si vzájomnú spätnú väzbu, ktorá pomáha nielen nám, ale aj ostatným sa zlepšovať.

 • Posúvanie hraníc a skúšanie nových vecí je pre nás neustálou výzvou.
 • Inovujeme, testujeme a učíme sa z chýb.
 • Z každého nápadu a myšlienky sa snažíme vyťažiť čo najviac.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}
Sledujte nás