Meranie vplyvu na životné prostredie

Výpočet uhlíkovej stopy je súčasťou merania vplyvu na životné prostredie

Meranie dopadu produktu alebo spoločnosti na životné prostredie je komplexná úloha. Vyžaduje si vedomosti a údaje o spoločnosti/výrobku naprieč celým dodávateľsko-odberateľským reťazcom. Existuje viacero metód merania vplyvu produktu na životné prostredie, no jedným z najpoužívanejších je posúdenie životného cyklu produktu (Life-cycle Assessment). Súčasťou posúdenia je aj hodnotenie vplyvu produktu na globálne otepľovanie prostredníctvom merania emisií skleníkových plynov (uhlíková stopa), ako aj hodnotenie vplyvu produktu na vodné zdroje, dostupnosť nerastných surovín a pod. Meranie uhlíkovej stopy je teda súčasťou analýzy životného cyklu produktu.

Kontaktujte nás

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Štefan Čupil

Štefan Čupil

Partner, líder oddelenia Riadenia rizík, PwC Slovakia

Tel: +421 911 964 212

Marek Frecer

Marek Frecer

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 915 998 429

Erika Vitálošová

Erika Vitálošová

Senior manažér, ESG líderka, PwC Slovakia

Tel: +421 911 423 309

Follow us

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť