Náš tím SSC

Napriek relatívne menšej veľkosti oproti klasickým korporátnym centrám s tisíckami ľudí poskytuje naša firma svojim zamestnancom príjemnú priateľskú atmosféru, rodinné prostredie, možnosť podieľať sa na komplexnejších aktivitách, zúčastňovať sa na regionálnych projektoch a virtuálne spolupracovať na úlohách, ktoré majú lokálny a aj regionálny vplyv. Tak umožňujeme našim zamestnancom spolupodieľať sa na rozhodovaní a zároveň byť bližšie k svojim klientom. Takéto pracovné skúsenosti umožňujú našim ľuďom rásť profesionálne rýchlejšie a nadobudnúť znalosti z rôznych procesov, ale aj projektového manažmentu, plánovania alebo aj rozpočtovania a efektívnejšieho riadenia ľudských zdrojov.

Vďaka štandardizácii a harmonizácii procesov a systémov umožňujeme našim zamestnancom prácu z domu a aj pracovať vo flexibilnom pracovnom čase. To považujú naši zamestnanci za jednu z výhod a nástroj na dosiahnutie vyrovnaného pracovného a osobného života.
 

Managers

Manager - Non-Finance - Customer Processes

Service and Continuous Improvement Senior Specialist/Manager

< Späť

< Späť
[+] Čítajte viac

Team leaders finančných tímov

PwC je pre mňa firma, v ktorej som viac-menej kariérne vyrástol.

V PwC vnímam prácu ako veľkú výzvu a príležitosť na osobný a profesijný rozvoj.

Úzka spolupráca s mojimi kolegami v tíme mi prináša uspokojenie.

Svoju prácu mám rada, pretože všetci zdieľame rovnakú víziu a odhodlanosť.

Páči sa mi, že spoločnosť ide v trende digitalizácie a mám aj podporu v tomto smere od manažmentu.

PwC je moderná firma, ktorá využíva najnovšie technológie a úspešne inovuje svoje služby/produkty.

< Späť

< Späť
[+] Čítajte viac

Team leaders nefinančných tímov - Help desk, Data Quality a Risk Management

SSC mi dáva plnú dôveru a skutočnú slobodu byť agilným leadrom v reálnom prostredí a nie iba na papieri.

Stotožňujem sa s hodnotami PwC a páči sa mi, že je kladený veľký dôraz na zachovanie integrity.

V PwC pôsobím od začiatku SSC, baví ma práca s ľuďmi aj rozmanitosť procesov, ktoré zabezpečujeme pre krajiny.

< Späť

< Späť
[+] Čítajte viac

Kontaktujte nás

Monika Palacková

Monika Palacková

Recruiter for SSC, PwC Slovakia

Tel: +421 911 564 186

Sledujte nás