Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Energetika

Globalizácia a potreba bezpečnej a dostupnej energie kráčajú ruka v ruke.

"Počas minulých rokov sa energetické spoločnosti ocitli v úplne inom svete poznačenom kolapsom gigantov v bankovníctve, úverovou a finančnou krízou, náhlou zmenou v dopyte a raste cien a recesiou v pravom slova zmysle na väčšine významných trhoch."

Alexander Šrank, Country Managing Partner

Globalizácia a potreba bezpečnej a dostupnej energie kráčajú ruka v ruke. Hospodársky rozvoj je závislý od energetických zdrojov – od ropy, plynu, elektriny, uhlia a iných. Dostupnosť a bezpečnosť týchto zdrojov rezonuje v spoločnosti, či už sa to týka zákazníkov, politických lídrov alebo riaditeľov spoločností.

Problematika energetického odvetvia tkvie v trvalej udržateľnosti zdrojov, súlade s legislatívnymi a reportingovými požiadavkami regulačných úradov, bezpečnosti dodávok a zvyšovania cien energií.

Na Slovensku sú energetické spoločnosti bezprostredne ovplyvnené aj zavedením spotrebnej dane z energií, emisnými daňami a schémou EÚ ohľadom obchodovania s emisiami (EU ETS). V neposlednom rade sa energetické firmy musia viac ako ktokoľvek iný zaujímať o klimatické zmeny a ochranu životného prostredia.

Problematika odvetvia

 • Problematika trvalej udržateľnosti zdrojov
 • Súlad s legislatívnymi a reportingovými požiadavkami regulačného úradu
 • Bezpečnosť dodávok, zvýšenie cienenergií a služieb v oblasti energetiky
 • Klimatické zmeny a ochrana životného prostredia
 • Zavedenie spotrebnej dane z energií
 • Schéma EÚ ohľadom obchodovania s emisiami (EU ETS)

Oblasti, kde môžeme pomôcť

 • Zlepšovanie výsledkov a efektívnosti procesov
 • Transakcie a konsolidácia v energetickom a ťažobnom sektore
 • Riadenie finančného a politického rizika
 • Nábor a udržanie kvalifikovaných pracovníkov
 • Začlenenie krokov na ochranu životného prostredia a na spomaľovanie klimatických zmien do celkovej obchodnej stratégie
 • Vypracovanie a implementácia stratégie obchodovania s uhlíkovými emisiami – od identifikovania projektov zameraných na nákladovo rentabilné znižovanie emisií až po realizáciu transakcií s emisiami
 • Zabezpečenie výnosov zo služieb v oblasti energetiky a maximalizácia výnosnosti
 • Riadenie zásobovacieho reťazca
 • Preverenie dodržiavania daňových predpisov
 • Regulácia a dodržiavanie zákonných predpisov
 • Audit účtovných závierok pripravených podľa slovenských účtovných postupov a účtovných závierok pripravených v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo (IFRS)

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontaktujte nás

Alexander Šrank

Alexander Šrank

Partner, Trhy a kapitálové transakcie, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 587

Peter Havalda

Peter Havalda

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 440

Sledujte nás